چهارشنبه 9 آذر 1401

خلاصه بازی و دانلود گلهای ورزشی (ویدئو)

خلاصه بازی کامرون 3 - صربستان 3 گزارش فارسی
خلاصه بازی ترکیه 2 - جمهوری چک 1
خلاصه بازی بلژیک 1 - مصر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی انگلیس 0 - آمریکا 0 گزارش‌فارسی
خلاصه بازی هلند 1 - اکوادور 1 گزارش فارسی
خلاصه بازی برزیل 2 - صربستان 0 گزارش خیابانی
خلاصه بازی آلمان 1 - ژاپن 2 گزارش فارسی
خلاصه بازی مراکش 0 - کرواسی 0 گزارش فارسی
خلاصه بازی پارس جنوبی 1 - دریا بابل 0
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آلمان 1 گزارش احمدی
خلاصه بازی پرتغال 3 - غنا 2 گزارش فارسی
خلاصه والیبال ایران تیم اول 0 - چین تیم سوم 2
خلاصه بازی اروگوئه 0 - کره جنوبی 0 گزارش فارسی
خلاصه بازی فرانسه 4 - استرالیا 1 گزارش فارسی
خلاصه بازی کرواسی 4 - کانادا 1 گزارش خیابانی
خلاصه بازی قطر 1 - سنگال 3 گزارش فارسی
خلاصه بازی ایران 0 - آمریکا 1 گزارش خیابانی
خلاصه بازی ولز 0 - انگلیس 3 گزارش فارسی
خلاصه بازی بلژیک 0 - مراکش 2 گزارش فارسی
خلاصه بازی سوئیس 1 - کامرون 0 گزارش فارسی