پنجشنبه 16 آذر 1402

خلاصه بازی و دانلود گلهای ورزشی (ویدئو)

خلاصه بازی بایرلورکوزن 3 - پادربورن 1
خلاصه بازی لایپزیش 2 - هایدنهایم 1
خلاصه بازی ریوآوه 1 - استرلا 1
خلاصه بازی موریرنسی 0 - بنفیکا 0
خلاصه بازی مارسی 2 - رن 0
خلاصه بازی لیل 2 - متز 0
خلاصه بازی لانس 3 - لیون 2
خلاصه بازی اشتوتگارت 2 - وردربرمن 0
خلاصه بازی آلمریا 0 - رئال بتیس 0
خلاصه بازی الاتحاد 2 - سپاهان 1
خلاصه بازی مونشن گلادباخ 2 - هوفنهایم 1
خلاصه بازی مایورکا 0 - آلاوس 0
خلاصه بازی آگزبورگ 2 - آینتراخت فرانکفورت 1
خلاصه بازی نانت 1 - نیس 0
خلاصه بازی براگا 3 - استوریل 1
خلاصه بازی بوخوم 3 - ولفسبورگ 1
خلاصه بازی برست 3 - کلرمون 0
خلاصه بازی سایپا 0 - نفت مسجدسلیمان 1
خلاصه بازی دارمشتات 0 - کلن 1
خلاصه بازی بوآویشتا 0 - اروکا 4