لیگ کشورها

جدول لوشامپیونه فرانسه

# تیم P W D L F A GD PTS
1 آنژه 0 0 0 0 0 0 0 0
2 موناکو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سنت اتین 0 0 0 0 0 0 0 0
4 کلرمونت 0 0 0 0 0 0 0 0
5 تروا 0 0 0 0 0 0 0 0
6 لوریان 0 0 0 0 0 0 0 0
7 متز 0 0 0 0 0 0 0 0
8 نانتس 0 0 0 0 0 0 0 0
9 بوردو 0 0 0 0 0 0 0 0
10 لیل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 مونت پولیه 0 0 0 0 0 0 0 0
12 نیس 0 0 0 0 0 0 0 0
13 لیون 0 0 0 0 0 0 0 0
14 مارسی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 پاریسن ژرمن 0 0 0 0 0 0 0 0
16 لنز 0 0 0 0 0 0 0 0
17 استراسبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 برست 0 0 0 0 0 0 0 0
19 رنس 0 0 0 0 0 0 0 0
20 رن 0 0 0 0 0 0 0 0

نتایج و برنامه و جدول لوشامپیونه فرانسه

دیدارهای هفته جاری - هفته 2
یکشنبه 24 مرداد 1400
لوریان
-
موناکو
03:30
مارسی
-
بوردو
03:30
لیل
-
نیس
03:30
پاریسن ژرمن
-
استراسبورگ
03:30
لنز
-
سنت اتین
03:30
آنژه
-
لیون
03:30
کلرمونت
-
تروا
17:30
نانتس
-
متز
17:30
برست
-
رن
17:30
رنس
-
مونت پولیه
17:30
دیدارهای هفته جاری - هفته 1
جمعه 15 مرداد 1400
موناکو
-
نانتس
23:30
شنبه 16 مرداد 1400
لیون
-
برست
19:30
تروا
-
پاریسن ژرمن
23:30
یکشنبه 17 مرداد 1400
رن
-
لنز
15:30
سنت اتین
-
لوریان
17:30
بوردو
-
کلرمونت
17:30
نیس
-
رنس
17:30
استراسبورگ
-
آنژه
17:30
متز
-
لیل
19:30
مونت پولیه
-
مارسی
22:15