یکشنبه 13 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سوپرلیگ ترکیه

جدول سوپرلیگ ترکیه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سوپرلیگ ترکیه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سوپرلیگ ترکیه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 سوپرلیگ ترکیه

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
یکشنبه 13 شهریور 1401
دوشنبه 14 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 سوپرلیگ ترکیه

جمعه 18 شهریور 1401
شنبه 19 شهریور 1401
یکشنبه 20 شهریور 1401
دوشنبه 21 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 سوپرلیگ ترکیه

جمعه 12 اسفند 1401
شنبه 13 اسفند 1401
یکشنبه 14 اسفند 1401
دوشنبه 15 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 سوپرلیگ ترکیه

یکشنبه 28 اسفند 1401
جمعه 18 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
یکشنبه 20 فروردین 1402
دوشنبه 21 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 سوپرلیگ ترکیه

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 سوپرلیگ ترکیه

نتایج سوپرلیگ ترکیه

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 گالاتاسرای 27 38 66
2 فنرباغچه 26 41 60
3 بشیکتاش 27 26 55
4 باشاک شهیر 27 15 50
5 آدانا دمیراسپور 27 21 48
6 تزابوزان 26 9 44
7 کیسری اسپور 27 7 44
8 کاراگومروک 26 10 37
9 قونیه اسپور 26 5 37
10 آلانیا اسپور 27 -5 34
11 آنتالیا اسپور 26 -5 31
12 سیواس اسپور 26 -4 30
13 استانبول اسپور 26 -15 30
14 کاسیم پاشا 26 -10 29
15 گره سون اسپور 26 -13 29
16 آنکاراگوچو 26 -8 28
17 عمرانیه اسپور 26 -7 25
18 گازیانتپ 36 -41 25
19 هاتای اسپور 36 -64 23