دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سوپرلیگ سوئیس

جدول سوپرلیگ سوئیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سوپرلیگ سوئیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سوپرلیگ سوئیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار سوپرلیگ سوئیس

گل (پنالتی) بازیکن تیم
52 Georges Bregy سیون - لوزان اسپورت - یانگ بویز - مارتینی اسپورت
29 Peter Risi لوزرن - اف سی زوریخ - وینترتور
27 Roger Hegi سنت گالن - آراو - لوزرن - یوونتوس زوریخ
26 Stéphane Chapuisat لوزان اسپورت - گراسهاپر - یانگ بویز - اف سی مالی
24 Guillaume Hoarau سیون - یانگ بویز
22 Herbert Stöckl سنت گالن
21 Jörg Stohler بازل
20 Gürkan Sermeter گراسهاپر - آراو - لوزرن - یانگ بویز - بلینزونا
19 Kubilay Türkyilmaz گراسهاپر - لوزرن - سروت - لوگانو - بلینزونا
18 Edwin Gorter لوگانو
18 Alfred Herberth آراو
17 John Eriksen لوزرن - سروت
16 Alexander Frei بازل - لوزرن - سروت
16 Richard Núñez گراسهاپر
16 Claudio Sulser گراسهاپر - لوگانو - ویوی یونایتد
15 Moreno Costanzo سنت گالن - آراو - یانگ بویز - - وادوز
15 Matías Delgado بازل
15 Gerhard Ritter سنت گالن
14 Anto Grgić * سیون - اف سی زوریخ
14 Robert Lei-Ravello لوزان اسپورت - - سروت
14 Daniel Majstorović بازل
14 Jean-Claude Richard سیون -
13 Cesar اف سی زوریخ
13 Antonio Marchesano * اف سی زوریخ
13 Hakan Yakin بازل - سنت گالن - گراسهاپر - لوزرن - یانگ بویز
13 Murat Yakin بازل - گراسهاپر
13 Charles Zwygart - سروت - یانگ بویز - وتینگن - شو دو فوند - مارتینی اسپورت
12 António dos Santos گراسهاپر - - شافهاوزن
12 Andy Egli گراسهاپر - - سروت
12 Lucien Favre لوزان اسپورت - - سروت
12 Milan Gajić * لوزرن - اف سی زوریخ - یانگ بویز - وادوز
12 Benjamin Kololli * سیون - لوزان اسپورت - اف سی زوریخ
12 Roger Kundert اف سی زوریخ - وتینگن - بلینزونا
12 Jean-Pierre Nsame * یانگ بویز
12 Serge Trinchero سیون - - سروت
12 Thomas Wyss سنت گالن - گراسهاپر - آراو - لوزرن
11 Hans Franz وینترتور - کیاسو - ویوی یونایتد
11 Gaetano Giallanza سیون - بازل - آراو - سروت - یانگ بویز - لوگانو
11 Leandro سنت گالن - لوزان اسپورت - - یانگ بویز - - ایوردون اسپورت
11 Paulo César گراسهاپر - بلینزونا
11 Walter Pellegrini سنت گالن - لوزان اسپورت - - اف سی زوریخ - وتینگن - کیاسو - بلینزونا
11 Julio Rossi بازل - - لوگانو
11 Óscar Scarione سنت گالن -
10 Mauro Lustrinelli لوزرن - یانگ بویز - - اف سی ویل - بلینزونا
10 Viorel Moldovan گراسهاپر - - سروت
10 Boris Smiljanic بازل - گراسهاپر
10 Dario Zuffi بازل - یانگ بویز - لوگانو - وینترتور
9 Gabriel Calderón سیون - لوزان اسپورت
9 Mario Cantaluppi بازل - گراسهاپر - لوزرن - سروت
9 Davide Chiumiento لوزرن - اف سی زوریخ - یانگ بویز
تعداد قهرمانی تیـم هـا