سه شنبه 14 آذر 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته اول سوئد

جدول دسته اول سوئد

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته اول سوئد را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته اول سوئد، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته اول سوئد

شنبه 12 فروردین 1402
1 - 0
17:30
یکشنبه 13 فروردین 1402
2 - 1
20:15
دوشنبه 14 فروردین 1402
0 - 2
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته اول سوئد

شنبه 19 فروردین 1402
یکشنبه 20 فروردین 1402
3 - 1
17:30
2 - 0
20:00
دوشنبه 21 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته اول سوئد

شنبه 26 فروردین 1402
1 - 3
20:00
یکشنبه 27 فروردین 1402
2 - 0
17:30
دوشنبه 28 فروردین 1402
1 - 1
21:30
0 - 1
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته اول سوئد

شنبه 2 اردیبهشت 1402
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
2 - 0
17:30
1 - 4
20:00
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته اول سوئد

شنبه 9 اردیبهشت 1402
0 - 0
17:30
3 - 1
20:00
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
4 - 2
17:30
0 - 0
17:30
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته اول سوئد

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
2 - 2
21:30
0 - 0
21:30
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402
0 - 6
21:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته اول سوئد

یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
3 - 1
17:30
1 - 0
20:00
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402
3 - 4
21:30
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته اول سوئد

شنبه 23 اردیبهشت 1402
6 - 1
17:30
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
3 - 0
17:30
0 - 1
20:00
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402
2 - 2
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته اول سوئد

شنبه 30 اردیبهشت 1402
2 - 1
17:30
یکشنبه 31 اردیبهشت 1402
2 - 2
17:30
1 - 2
20:00
دوشنبه 1 خرداد 1402
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته اول سوئد

شنبه 6 خرداد 1402
یکشنبه 7 خرداد 1402
3 - 0
20:00
دوشنبه 8 خرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته اول سوئد

شنبه 13 خرداد 1402
یکشنبه 14 خرداد 1402
1 - 1
17:30
2 - 0
20:00
دوشنبه 15 خرداد 1402
5 - 0
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته اول سوئد

جمعه 19 خرداد 1402
شنبه 20 خرداد 1402
2 - 1
17:30
1 - 3
17:30
یکشنبه 21 خرداد 1402
1 - 2
17:30
2 - 0
17:30
3 - 0
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته اول سوئد

شنبه 10 تیر 1402
3 - 0
20:00
یکشنبه 11 تیر 1402
دوشنبه 12 تیر 1402
2 - 0
21:30
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته اول سوئد

شنبه 17 تیر 1402
1 - 2
17:30
یکشنبه 18 تیر 1402
1 - 2
17:30
1 - 2
17:30
0 - 4
20:00
دوشنبه 19 تیر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته اول سوئد

شنبه 24 تیر 1402
0 - 3
20:00
یکشنبه 25 تیر 1402
3 - 1
17:30
دوشنبه 26 تیر 1402
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته اول سوئد

جمعه 30 تیر 1402
شنبه 31 تیر 1402
1 - 0
20:00
یکشنبه 1 مرداد 1402
0 - 0
17:30
1 - 0
20:00
دوشنبه 2 مرداد 1402
2 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته اول سوئد

شنبه 7 مرداد 1402
3 - 1
17:30
یکشنبه 8 مرداد 1402
2 - 0
20:00
دوشنبه 9 مرداد 1402
0 - 1
21:30
3 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته اول سوئد

چهارشنبه 3 خرداد 1402
پنجشنبه 4 خرداد 1402
شنبه 14 مرداد 1402
یکشنبه 15 مرداد 1402
1 - 0
17:30
1 - 1
17:30
دوشنبه 16 مرداد 1402
3 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته اول سوئد

شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
3 - 0
17:30
1 - 0
20:00
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته اول سوئد

شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
3 - 2
17:30
0 - 0
20:00
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته اول سوئد

یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
3 - 0
21:30
1 - 3
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته اول سوئد

شنبه 11 شهریور 1402
2 - 1
17:30
یکشنبه 12 شهریور 1402
1 - 0
17:30
4 - 2
17:30
0 - 2
17:30
2 - 2
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته اول سوئد

شنبه 25 شهریور 1402
7 - 0
17:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 3
17:30
3 - 2
20:00
0 - 3
20:00
دوشنبه 27 شهریور 1402
2 - 0
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته اول سوئد

شنبه 1 مهر 1402
1 - 2
17:30
یکشنبه 2 مهر 1402
1 - 0
20:00
دوشنبه 3 مهر 1402
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته اول سوئد

شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
2 - 0
17:30
3 - 2
17:30
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته اول سوئد

شنبه 15 مهر 1402
1 - 0
17:30
0 - 1
20:00
یکشنبه 16 مهر 1402
1 - 0
17:30
2 - 2
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته اول سوئد

شنبه 29 مهر 1402
1 - 3
17:30
یکشنبه 30 مهر 1402
5 - 0
20:00
دوشنبه 1 آبان 1402
3 - 0
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته اول سوئد

شنبه 6 آبان 1402
یکشنبه 7 آبان 1402
1 - 3
17:30
2 - 1
17:30
1 - 1
20:00
دوشنبه 8 آبان 1402
2 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته اول سوئد

شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
4 - 2
17:30
3 - 0
17:30
دوشنبه 15 آبان 1402
1 - 1
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته اول سوئد

یکشنبه 21 آبان 1402
3 - 1
17:30
1 - 0
17:30

نتایج دسته اول سوئد

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Malmö FF 30 35 64
2 IF Elfsborg 30 33 64
3 BK Häcken 30 30 57
4 Djurgårdens IF 30 5 50
5 IFK Värnamo 30 3 45
6 Kalmar FF 30 -5 45
7 Hammarby IF 30 2 44
8 IK Sirius 30 7 42
9 IFK Norrköping 30 0 41
10 Mjällby AIF 30 -2 41
11 AIK Solna 30 -4 36
12 Halmstads BK 30 -14 36
13 IFK Göteborg 30 -4 34
14 IF Brommapojkarna 30 -13 33
15 Degerfors IF 30 -32 26
16 Varbergs BoIS 30 -41 15