سه شنبه 11 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته اول سوئد

جدول دسته اول سوئد

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته اول سوئد را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته اول سوئد، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته اول سوئد

شنبه 13 فروردین 1401
4 - 2
20:00
یکشنبه 14 فروردین 1401
2 - 1
17:30
0 - 1
20:00
دوشنبه 15 فروردین 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته اول سوئد

شنبه 20 فروردین 1401
1 - 2
20:00
یکشنبه 21 فروردین 1401
0 - 3
17:30
دوشنبه 22 فروردین 1401
0 - 0
21:30
1 - 1
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته اول سوئد

جمعه 26 فروردین 1401
شنبه 27 فروردین 1401
یکشنبه 28 فروردین 1401
2 - 0
17:30
3 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته اول سوئد

چهارشنبه 31 فروردین 1401
1 - 0
21:30
3 - 0
21:30
1 - 0
21:30
پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401
0 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته اول سوئد

یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
0 - 3
21:30
1 - 0
21:40
سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته اول سوئد

شنبه 10 اردیبهشت 1401
یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
0 - 2
20:00
دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
1 - 2
21:30
0 - 0
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته اول سوئد

شنبه 17 اردیبهشت 1401
1 - 0
17:30
2 - 0
20:00
یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
2 - 0
20:00
0 - 2
20:00
دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته اول سوئد

شنبه 24 اردیبهشت 1401
2 - 0
20:00
یکشنبه 25 اردیبهشت 1401
3 - 1
17:30
3 - 3
17:30
دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته اول سوئد

شنبه 31 اردیبهشت 1401
2 - 2
17:30
یکشنبه 1 خرداد 1401
1 - 2
20:00
دوشنبه 2 خرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته اول سوئد

شنبه 7 خرداد 1401
1 - 1
17:30
4 - 3
19:30
یکشنبه 8 خرداد 1401
0 - 2
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته اول سوئد

یکشنبه 5 تیر 1401
1 - 1
17:30
2 - 2
17:30
دوشنبه 6 تیر 1401
1 - 2
21:30
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته اول سوئد

جمعه 10 تیر 1401
2 - 1
21:30
شنبه 11 تیر 1401
0 - 1
17:30
یکشنبه 12 تیر 1401
1 - 1
20:00
دوشنبه 13 تیر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته اول سوئد

شنبه 18 تیر 1401
3 - 0
17:30
یکشنبه 19 تیر 1401
2 - 2
17:30
1 - 2
17:30
1 - 1
20:15
دوشنبه 20 تیر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته اول سوئد

شنبه 25 تیر 1401
یکشنبه 26 تیر 1401
1 - 0
17:30
3 - 0
17:30
2 - 0
17:30
دوشنبه 27 تیر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته اول سوئد

شنبه 1 مرداد 1401
3 - 1
17:30
یکشنبه 2 مرداد 1401
2 - 3
17:30
1 - 0
20:00
دوشنبه 3 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته اول سوئد

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
2 - 0
21:30
شنبه 8 مرداد 1401
2 - 1
17:30
یکشنبه 9 مرداد 1401
4 - 4
17:30
0 - 1
17:30
دوشنبه 10 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته اول سوئد

شنبه 15 مرداد 1401
یکشنبه 16 مرداد 1401
2 - 1
17:30
1 - 0
17:30
دوشنبه 17 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته اول سوئد

شنبه 22 مرداد 1401
یکشنبه 23 مرداد 1401
2 - 2
17:30
3 - 1
17:30
دوشنبه 24 مرداد 1401
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته اول سوئد

شنبه 29 مرداد 1401
یکشنبه 30 مرداد 1401
1 - 1
17:30
دوشنبه 31 مرداد 1401
0 - 1
21:30
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته اول سوئد

شنبه 5 شهریور 1401
4 - 1
17:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
2 - 2
17:30
2 - 0
17:30
0 - 1
20:00
دوشنبه 7 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته اول سوئد

یکشنبه 13 شهریور 1401
2 - 2
17:30
4 - 0
20:00
3 - 2
20:00
دوشنبه 14 شهریور 1401
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته اول سوئد

شنبه 19 شهریور 1401
2 - 3
17:30
یکشنبه 20 شهریور 1401
2 - 0
20:00
دوشنبه 21 شهریور 1401
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته اول سوئد

شنبه 26 شهریور 1401
1 - 1
17:30
یکشنبه 27 شهریور 1401
3 - 0
17:30
1 - 1
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته اول سوئد

شنبه 9 مهر 1401
0 - 0
17:30
یکشنبه 10 مهر 1401
1 - 1
20:00
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته اول سوئد

شنبه 16 مهر 1401
0 - 0
17:30
یکشنبه 17 مهر 1401
0 - 2
17:30
0 - 0
17:30
دوشنبه 18 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته اول سوئد

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
1 - 3
20:00
یکشنبه 24 مهر 1401
دوشنبه 25 مهر 1401
2 - 1
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته اول سوئد

چهارشنبه 27 مهر 1401
1 - 2
21:30
پنجشنبه 28 مهر 1401
1 - 2
21:30
1 - 1
22:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته اول سوئد

یکشنبه 1 آبان 1401
2 - 1
17:30
2 - 1
20:00
دوشنبه 2 آبان 1401
0 - 0
21:30
1 - 0
21:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته اول سوئد

شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
1 - 2
17:30
2 - 3
17:30
4 - 2
20:00
2 - 5
20:00
دوشنبه 9 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته اول سوئد

یکشنبه 15 آبان 1401
0 - 1
17:30
2 - 3
17:30
4 - 0
17:30
2 - 2
17:30

نتایج دسته اول سوئد

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 BK Häcken 30 32 64
2 Djurgårdens IF 30 30 57
3 Hammarby IF 30 33 56
4 Kalmar FF 30 14 51
5 AIK Solna 30 9 50
6 IF Elfsborg 30 20 49
7 Malmö FF 30 10 46
8 IFK Göteborg 30 3 45
9 Mjällby AIF 30 0 43
10 IFK Värnamo 30 -13 37
11 IK Sirius 30 -11 35
12 IFK Norrköping 30 -2 34
13 Degerfors IF 30 -17 31
14 Varbergs BoIS 30 -26 31
15 Helsingborgs IF 30 -30 17
16 GIF Sundsvall 30 -52 14