نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم اسپانیا

جمعه 22 مرداد 1400
2 - 0
22:30
شنبه 23 مرداد 1400
یکشنبه 24 مرداد 1400
1 - 0
19:30
دوشنبه 25 مرداد 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم اسپانیا

جمعه 29 مرداد 1400
شنبه 30 مرداد 1400
0 - 0
22:00
یکشنبه 31 مرداد 1400
دوشنبه 1 شهریور 1400
0 - 0
00:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم اسپانیا

جمعه 5 شهریور 1400
شنبه 6 شهریور 1400
1 - 2
22:00
یکشنبه 7 شهریور 1400
0 - 1
00:30
دوشنبه 8 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم اسپانیا

جمعه 12 شهریور 1400
1 - 2
23:30
شنبه 13 شهریور 1400
1 - 1
18:30
یکشنبه 14 شهریور 1400
دوشنبه 15 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم اسپانیا

جمعه 19 شهریور 1400
2 - 1
23:30
شنبه 20 شهریور 1400
یکشنبه 21 شهریور 1400
دوشنبه 22 شهریور 1400
3 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم اسپانیا

جمعه 26 شهریور 1400
شنبه 27 شهریور 1400
یکشنبه 28 شهریور 1400
3 - 2
20:45
دوشنبه 29 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم اسپانیا

جمعه 2 مهر 1400
3 - 1
23:30
شنبه 3 مهر 1400
یکشنبه 4 مهر 1400
2 - 1
18:30
دوشنبه 5 مهر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم اسپانیا

جمعه 9 مهر 1400
شنبه 10 مهر 1400
1 - 2
18:30
یکشنبه 11 مهر 1400
3 - 1
16:30
1 - 1
23:30
دوشنبه 12 مهر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم اسپانیا

جمعه 16 مهر 1400
شنبه 17 مهر 1400
1 - 0
18:30
یکشنبه 18 مهر 1400
دوشنبه 19 مهر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم اسپانیا

جمعه 23 مهر 1400
1 - 0
23:30
شنبه 24 مهر 1400
یکشنبه 25 مهر 1400
1 - 1
20:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 27 مهر 1400
0 - 1
23:30
چهارشنبه 28 مهر 1400
پنجشنبه 29 مهر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم اسپانیا

جمعه 30 مهر 1400
شنبه 1 آبان 1400
1 - 0
23:00
1 - 2
23:30
یکشنبه 2 آبان 1400
دوشنبه 3 آبان 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم اسپانیا

جمعه 7 آبان 1400
1 - 0
23:30
شنبه 8 آبان 1400
1 - 1
20:45
یکشنبه 9 آبان 1400
دوشنبه 10 آبان 1400
4 - 0
20:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 11 آبان 1400
0 - 1
21:30
چهارشنبه 12 آبان 1400
3 - 2
21:30
پنجشنبه 13 آبان 1400
0 - 0
23:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم اسپانیا

جمعه 14 آبان 1400
0 - 2
23:30
شنبه 15 آبان 1400
یکشنبه 16 آبان 1400
دوشنبه 17 آبان 1400
2 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 آبان 1400
شنبه 22 آبان 1400
یکشنبه 23 آبان 1400
دوشنبه 24 آبان 1400
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 آبان 1400
شنبه 29 آبان 1400
یکشنبه 30 آبان 1400
2 - 2
18:30
دوشنبه 1 آذر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم اسپانیا

جمعه 5 آذر 1400
شنبه 6 آذر 1400
یکشنبه 7 آذر 1400
دوشنبه 8 آذر 1400
4 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم اسپانیا

جمعه 12 آذر 1400
شنبه 13 آذر 1400
یکشنبه 14 آذر 1400
0 - 0
20:45
دوشنبه 15 آذر 1400
3 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم اسپانیا

جمعه 19 آذر 1400
1 - 1
23:30
شنبه 20 آذر 1400
2 - 2
23:00
1 - 1
23:30
یکشنبه 21 آذر 1400
دوشنبه 22 آذر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم اسپانیا

جمعه 26 آذر 1400
شنبه 27 آذر 1400
0 - 2
18:30
0 - 2
18:30
یکشنبه 28 آذر 1400
چهارشنبه 29 دی 1400
2 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 دی 1400
یکشنبه 12 دی 1400
1 - 1
18:30
دوشنبه 13 دی 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 دی 1400
شنبه 18 دی 1400
یکشنبه 19 دی 1400
2 - 1
18:30
2 - 2
20:45
دوشنبه 20 دی 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم اسپانیا

جمعه 1 بهمن 1400
شنبه 2 بهمن 1400
یکشنبه 3 بهمن 1400
4 - 0
16:30
1 - 1
20:45
دوشنبه 4 بهمن 1400
0 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم اسپانیا

جمعه 8 بهمن 1400
شنبه 9 بهمن 1400
1 - 0
20:45
2 - 1
20:45
یکشنبه 10 بهمن 1400
دوشنبه 11 بهمن 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم اسپانیا

جمعه 15 بهمن 1400
شنبه 16 بهمن 1400
0 - 1
23:00
یکشنبه 17 بهمن 1400
0 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم اسپانیا

جمعه 22 بهمن 1400
شنبه 23 بهمن 1400
یکشنبه 24 بهمن 1400
دوشنبه 25 بهمن 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم اسپانیا

جمعه 29 بهمن 1400
شنبه 30 بهمن 1400
2 - 0
20:45
0 - 1
20:45
یکشنبه 1 اسفند 1400
1 - 0
20:45
دوشنبه 2 اسفند 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم اسپانیا

جمعه 6 اسفند 1400
شنبه 7 اسفند 1400
یکشنبه 8 اسفند 1400
2 - 0
16:30
1 - 1
20:45
دوشنبه 9 اسفند 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم اسپانیا

جمعه 13 اسفند 1400
شنبه 14 اسفند 1400
یکشنبه 15 اسفند 1400
دوشنبه 16 اسفند 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم اسپانیا

جمعه 20 اسفند 1400
شنبه 21 اسفند 1400
1 - 1
18:30
3 - 3
20:45
یکشنبه 22 اسفند 1400
1 - 2
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم اسپانیا

جمعه 27 اسفند 1400
شنبه 28 اسفند 1400
یکشنبه 29 اسفند 1400
1 - 1
20:45
دوشنبه 1 فروردین 1401
0 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم اسپانیا

جمعه 5 فروردین 1401
شنبه 6 فروردین 1401
1 - 0
18:30
یکشنبه 7 فروردین 1401
1 - 0
18:30
دوشنبه 8 فروردین 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم اسپانیا

جمعه 12 فروردین 1401
شنبه 13 فروردین 1401
یکشنبه 14 فروردین 1401
0 - 0
18:30
دوشنبه 15 فروردین 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم اسپانیا

جمعه 19 فروردین 1401
شنبه 20 فروردین 1401
یکشنبه 21 فروردین 1401
2 - 0
20:45
دوشنبه 22 فروردین 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم اسپانیا

جمعه 26 فروردین 1401
شنبه 27 فروردین 1401
0 - 3
18:30
یکشنبه 28 فروردین 1401
دوشنبه 29 فروردین 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم اسپانیا

جمعه 2 اردیبهشت 1401
0 - 0
23:30
شنبه 3 اردیبهشت 1401
1 - 3
21:00
یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
0 - 0
21:00
دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم اسپانیا

جمعه 9 اردیبهشت 1401
شنبه 10 اردیبهشت 1401
یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
0 - 1
18:30
0 - 2
20:45
دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
2 - 1
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 39 دسته دوم اسپانیا

جمعه 16 اردیبهشت 1401
شنبه 17 اردیبهشت 1401
1 - 1
18:30
یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
1 - 1
20:45
دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
0 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 40 دسته دوم اسپانیا

جمعه 23 اردیبهشت 1401
شنبه 24 اردیبهشت 1401
2 - 3
23:30
یکشنبه 25 اردیبهشت 1401
2 - 1
18:30
0 - 2
23:30
دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 41 دسته دوم اسپانیا

جمعه 30 اردیبهشت 1401
شنبه 31 اردیبهشت 1401
2 - 0
00:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 42 دسته دوم اسپانیا

نتایج دسته دوم اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 المریا 41 33 80
2 ایبار 41 17 80
3 وایادولید 41 25 78
4 تنریف 41 17 69
5 خیرونا 41 15 67
6 لاس پالماس 41 9 67
7 رئال اویئدو 41 15 65
8 پونفرادینا 41 3 63
9 کارتاژنا 41 5 57
10 اوئسکا 41 8 54
11 بارگوس 41 0 54
12 لگانس 41 -1 53
13 زاراگوزا 41 -8 53
14 ایبیزا 41 -5 52
15 میراندس 41 -8 49
16 لوگو 41 -7 47
17 خیخون 41 -4 46
18 مالاگا 41 -20 45
19 رئال سوسیداد ب 41 -17 40
20 آموربیتا 41 -20 40
21 فوئنلابرادا 41 -22 33
22 الکورکون 41 -35 26