سه شنبه 14 آذر 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم اسپانیا

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
0 - 1
00:30
دوشنبه 23 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم اسپانیا

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
2 - 1
19:30
یکشنبه 29 مرداد 1402
دوشنبه 30 مرداد 1402
0 - 2
00:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم اسپانیا

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
2 - 1
18:45
یکشنبه 12 شهریور 1402
0 - 1
16:30
0 - 1
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 شهریور 1402
شنبه 18 شهریور 1402
1 - 0
18:45
2 - 0
23:30
یکشنبه 19 شهریور 1402
دوشنبه 20 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم اسپانیا

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 0
21:00
2 - 1
23:30
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم اسپانیا

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
0 - 0
16:30
4 - 0
21:00
یکشنبه 2 مهر 1402
دوشنبه 3 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم اسپانیا

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
3 - 0
18:45
0 - 0
21:00
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 1
23:30
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 11 مهر 1402
چهارشنبه 12 مهر 1402
1 - 0
00:00
2 - 0
00:00
پنجشنبه 13 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم اسپانیا

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
یکشنبه 16 مهر 1402
2 - 1
21:00
دوشنبه 17 مهر 1402
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 مهر 1402
شنبه 22 مهر 1402
یکشنبه 23 مهر 1402
1 - 1
18:45
1 - 1
21:00
دوشنبه 24 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
0 - 0
21:00
یکشنبه 30 مهر 1402
0 - 1
18:45
دوشنبه 1 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم اسپانیا

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
2 - 1
23:30
یکشنبه 7 آبان 1402
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم اسپانیا

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
1 - 1
23:30
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم اسپانیا

جمعه 19 آبان 1402
2 - 1
23:00
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
دوشنبه 22 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم اسپانیا

جمعه 26 آبان 1402
شنبه 27 آبان 1402
یکشنبه 28 آبان 1402
دوشنبه 29 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم اسپانیا

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
3 - 1
23:30
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402
2 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
0 - 3
18:45
یکشنبه 12 آذر 1402
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
یکشنبه 19 آذر 1402
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم اسپانیا

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
یکشنبه 26 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 39 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 40 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 41 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 42 دسته دوم اسپانیا

نتایج دسته دوم اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 لگانس 18 18 36
2 خیخون 18 11 32
3 وایادولید 18 3 32
4 اسپانیول 18 10 31
5 ریسینگ فرول 18 4 31
6 ایبار 18 8 30
7 الچه 18 1 29
8 ریسینگ سانتاندر 18 5 28
9 تنریف 18 2 27
10 لوانته 18 0 27
11 رئال اویئدو 18 6 25
12 زاراگوزا 18 0 25
13 بارگوس 18 -1 25
14 میراندس 18 -1 23
15 الدنزه 18 -5 23
16 آلباسته 18 -6 21
17 آندورا 18 -6 21
18 ویارئال ب 18 -6 20
19 اوئسکا 18 -5 16
20 آموربیتا 18 -11 14
21 الکورکون 18 -15 14
22 کارتاژنا 18 -12 12