پنجشنبه 13 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
2 - 1
19:30
1 - 2
23:30
یکشنبه 23 مرداد 1401
دوشنبه 24 مرداد 1401
1 - 2
22:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 مرداد 1401
شنبه 29 مرداد 1401
4 - 1
20:00
یکشنبه 30 مرداد 1401
1 - 1
00:30
دوشنبه 31 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم اسپانیا

جمعه 4 شهریور 1401
شنبه 5 شهریور 1401
0 - 0
20:00
1 - 0
22:00
2 - 0
00:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
1 - 1
00:30
دوشنبه 7 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم اسپانیا

جمعه 11 شهریور 1401
2 - 1
23:30
شنبه 12 شهریور 1401
یکشنبه 13 شهریور 1401
دوشنبه 14 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم اسپانیا

جمعه 18 شهریور 1401
شنبه 19 شهریور 1401
1 - 2
16:30
یکشنبه 20 شهریور 1401
1 - 0
18:45
دوشنبه 21 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم اسپانیا

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
2 - 0
21:00
یکشنبه 27 شهریور 1401
0 - 0
16:30
2 - 1
18:45
دوشنبه 28 شهریور 1401
3 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم اسپانیا

جمعه 1 مهر 1401
2 - 1
23:30
شنبه 2 مهر 1401
1 - 0
16:30
یکشنبه 3 مهر 1401
دوشنبه 4 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم اسپانیا

جمعه 8 مهر 1401
1 - 1
23:30
شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
3 - 2
23:30
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم اسپانیا

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
1 - 1
21:00
3 - 0
23:30
یکشنبه 17 مهر 1401
دوشنبه 18 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم اسپانیا

چهارشنبه 20 مهر 1401
1 - 0
18:45
پنجشنبه 21 مهر 1401
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم اسپانیا

شنبه 23 مهر 1401
0 - 1
18:45
یکشنبه 24 مهر 1401
2 - 1
16:30
3 - 2
21:00
دوشنبه 25 مهر 1401
2 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم اسپانیا

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
0 - 0
21:00
یکشنبه 1 آبان 1401
2 - 0
18:45
2 - 1
21:00
دوشنبه 2 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم اسپانیا

جمعه 6 آبان 1401
شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
0 - 0
16:30
0 - 1
18:45
دوشنبه 9 آبان 1401
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 10 آبان 1401
0 - 2
23:30
چهارشنبه 11 آبان 1401
1 - 0
21:30
پنجشنبه 12 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم اسپانیا

جمعه 13 آبان 1401
شنبه 14 آبان 1401
0 - 1
18:45
یکشنبه 15 آبان 1401
1 - 1
21:00
دوشنبه 16 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم اسپانیا

جمعه 27 آبان 1401
شنبه 28 آبان 1401
2 - 0
21:00
2 - 2
21:00
یکشنبه 29 آبان 1401
4 - 0
18:45
0 - 0
21:30
دوشنبه 30 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم اسپانیا

جمعه 4 آذر 1401
0 - 0
23:30
شنبه 5 آذر 1401
یکشنبه 6 آذر 1401
1 - 1
18:45
دوشنبه 7 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم اسپانیا

چهارشنبه 9 آذر 1401
جمعه 11 آذر 1401
شنبه 12 آذر 1401
یکشنبه 13 آذر 1401
2 - 1
21:00
دوشنبه 14 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 15 آذر 1401
چهارشنبه 16 آذر 1401
2 - 1
23:30
پنجشنبه 17 آذر 1401
1 - 2
16:30
0 - 1
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم اسپانیا

شنبه 19 آذر 1401
1 - 1
21:30
یکشنبه 20 آذر 1401
دوشنبه 21 آذر 1401
0 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم اسپانیا

جمعه 25 آذر 1401
1 - 1
23:30
شنبه 26 آذر 1401
1 - 0
18:45
یکشنبه 27 آذر 1401
0 - 0
21:30
1 - 0
23:30
دوشنبه 28 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم اسپانیا

جمعه 16 دی 1401
1 - 1
21:00
1 - 0
23:30
شنبه 17 دی 1401
1 - 1
21:00
1 - 0
23:30
یکشنبه 18 دی 1401
1 - 0
23:30
دوشنبه 19 دی 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم اسپانیا

جمعه 23 دی 1401
شنبه 24 دی 1401
یکشنبه 25 دی 1401
2 - 1
16:30
2 - 0
18:45
دوشنبه 26 دی 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم اسپانیا

جمعه 30 دی 1401
شنبه 1 بهمن 1401
یکشنبه 2 بهمن 1401
2 - 2
16:30
دوشنبه 3 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم اسپانیا

جمعه 7 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
0 - 0
21:00
یکشنبه 9 بهمن 1401
2 - 0
21:00
0 - 0
21:00
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم اسپانیا

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 بهمن 1401
شنبه 22 بهمن 1401
یکشنبه 23 بهمن 1401
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 39 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 40 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 41 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 42 دسته دوم اسپانیا

نتایج دسته دوم اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 لاس پالماس 25 15 48
2 ایبار 25 10 47
3 لوانته 25 12 44
4 آلاوز 25 7 43
5 آلباسته 25 6 42
6 گرانادا 25 12 41
7 بارگوس 25 7 39
8 لگانس 25 2 35
9 کارتاژنا 25 0 34
10 ویارئال ب 25 -2 34
11 آندورا 25 3 32
12 خیخون 25 -1 32
13 تنریف 25 -1 31
14 اوئسکا 25 -2 31
15 رئال اویئدو 25 -4 31
16 زاراگوزا 25 -1 30
17 میراندس 25 -3 30
18 ریسینگ سانتاندر 25 -5 26
19 پونفرادینا 25 -9 26
20 مالاگا 25 -10 22
21 لوگو 25 -14 21
22 ایبیزا 25 -22 17