جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم اسپانیا

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
0 - 1
00:30
دوشنبه 23 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم اسپانیا

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
2 - 1
19:30
یکشنبه 29 مرداد 1402
دوشنبه 30 مرداد 1402
0 - 2
00:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم اسپانیا

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
2 - 1
18:45
یکشنبه 12 شهریور 1402
0 - 1
16:30
0 - 1
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 شهریور 1402
شنبه 18 شهریور 1402
1 - 0
18:45
2 - 0
23:30
یکشنبه 19 شهریور 1402
دوشنبه 20 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم اسپانیا

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 0
21:00
2 - 1
23:30
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم اسپانیا

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
0 - 0
16:30
4 - 0
21:00
یکشنبه 2 مهر 1402
دوشنبه 3 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم اسپانیا

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
3 - 0
18:45
0 - 0
21:00
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 1
23:30
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 11 مهر 1402
چهارشنبه 12 مهر 1402
1 - 0
00:00
2 - 0
00:00
پنجشنبه 13 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم اسپانیا

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
یکشنبه 16 مهر 1402
2 - 1
21:00
دوشنبه 17 مهر 1402
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 مهر 1402
شنبه 22 مهر 1402
یکشنبه 23 مهر 1402
1 - 1
18:45
1 - 1
21:00
دوشنبه 24 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
0 - 0
21:00
یکشنبه 30 مهر 1402
0 - 1
18:45
دوشنبه 1 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم اسپانیا

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
2 - 1
23:30
یکشنبه 7 آبان 1402
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم اسپانیا

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
1 - 1
23:30
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم اسپانیا

جمعه 19 آبان 1402
2 - 1
23:00
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
دوشنبه 22 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم اسپانیا

جمعه 26 آبان 1402
شنبه 27 آبان 1402
یکشنبه 28 آبان 1402
دوشنبه 29 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم اسپانیا

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
3 - 1
23:30
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402
2 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
0 - 3
18:45
یکشنبه 12 آذر 1402
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
0 - 0
21:00
یکشنبه 19 آذر 1402
1 - 1
21:00
2 - 2
21:00
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم اسپانیا

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
1 - 1
21:00
یکشنبه 26 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم اسپانیا

سه شنبه 28 آذر 1402
0 - 0
00:00
چهارشنبه 29 آذر 1402
1 - 1
00:00
1 - 1
00:00
پنجشنبه 30 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم اسپانیا

جمعه 22 دی 1402
شنبه 23 دی 1402
0 - 1
21:00
یکشنبه 24 دی 1402
2 - 3
16:30
0 - 0
18:45
دوشنبه 25 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم اسپانیا

جمعه 29 دی 1402
شنبه 30 دی 1402
1 - 2
21:00
یکشنبه 1 بهمن 1402
2 - 3
21:00
دوشنبه 2 بهمن 1402
2 - 0
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم اسپانیا

جمعه 6 بهمن 1402
شنبه 7 بهمن 1402
0 - 0
23:30
یکشنبه 8 بهمن 1402
0 - 1
18:45
دوشنبه 9 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم اسپانیا

جمعه 13 بهمن 1402
2 - 0
23:00
شنبه 14 بهمن 1402
0 - 0
23:30
یکشنبه 15 بهمن 1402
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم اسپانیا

جمعه 20 بهمن 1402
0 - 0
23:00
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم اسپانیا

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
یکشنبه 29 بهمن 1402
0 - 0
23:30
دوشنبه 30 بهمن 1402
1 - 0
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم اسپانیا

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
1 - 0
18:45
دوشنبه 7 اسفند 1402
چهارشنبه 23 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم اسپانیا

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
0 - 2
23:30
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم اسپانیا

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
یکشنبه 20 اسفند 1402
1 - 0
18:45
0 - 1
21:00
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم اسپانیا

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
0 - 0
21:00
یکشنبه 27 اسفند 1402
3 - 2
21:00
دوشنبه 28 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم اسپانیا

شنبه 4 فروردین 1403
یکشنبه 5 فروردین 1403
3 - 2
21:00
دوشنبه 6 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم اسپانیا

جمعه 10 فروردین 1403
شنبه 11 فروردین 1403
5 - 1
18:45
یکشنبه 12 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم اسپانیا

جمعه 17 فروردین 1403
شنبه 18 فروردین 1403
یکشنبه 19 فروردین 1403
0 - 0
16:30
2 - 1
21:00
دوشنبه 20 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم اسپانیا

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
0 - 2
18:45
دوشنبه 27 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم اسپانیا

جمعه 31 فروردین 1403
0 - 0
23:00
شنبه 1 اردیبهشت 1403
2 - 1
21:00
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم اسپانیا

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم اسپانیا

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
1 - 2
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 39 دسته دوم اسپانیا

جمعه 21 اردیبهشت 1403
شنبه 22 اردیبهشت 1403
5 - 2
18:45
2 - 2
23:30
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
0 - 3
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 40 دسته دوم اسپانیا

جمعه 28 اردیبهشت 1403
1 - 1
23:00
شنبه 29 اردیبهشت 1403
2 - 1
18:45
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 41 دسته دوم اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 42 دسته دوم اسپانیا

نتایج دسته دوم اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 لگانس 42 29 74
2 وایادولید 42 15 72
3 ایبار 42 24 71
4 اسپانیول 42 19 69
5 خیخون 42 9 65
6 رئال اویئدو 42 16 64
7 ریسینگ سانتاندر 42 8 64
8 لوانته 42 4 59
9 بارگوس 42 -2 59
10 ریسینگ فرول 42 -3 59
11 الچه 42 -3 59
12 تنریف 42 -3 56
13 زاراگوزا 42 0 51
14 آلباسته 42 -6 51
15 کارتاژنا 42 -14 51
16 الدنزه 42 -10 50
17 اوئسکا 42 3 49
18 میراندس 42 -8 49
19 آموربیتا 42 -16 45
20 الکورکون 42 -21 44
21 آندورا 42 -20 43
22 ویارئال ب 42 -21 43