نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
161 (27) Rubén Castro * لاس پالماس - رایو وایکانو - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
159 (11) Nino تنریف - اوساسونا - الچه
123 (17) David Rodríguez * سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
97 (6) Toché دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - رئال اویئدو - نومانسیا - آلباسته - هرکولس - کارتاژنا
93 (26) Yuri * لاس پالماس - پونفرادینا
88 (15) Jorge Molina * رئال بتیس - - الچه - ختافه
86 (3) Javi Guerra وایادولید - آلاوز - رایو وایکانو - لوانته - کادیز -
79 (3) Ikechukwu Uche ویارئال - رکرتیوو اوئلوا - خیمناستیک -
78 (6) Ángel * زاراگوزا - تنریف - الچه
75 (14) Joselu * مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - - لوگو
74 (14) Raúl de Tomás * وایادولید - اسپانیول - رایو وایکانو - کوردوبا -
73 (24) Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - خیمناستیک - خیرونا
72 (9) Bermejo سلتاویگو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - - المریا -
70 (0) Geijo مایورکا - لوانته - خرز - گرانادا -
70 (17) Moisés هرکولس - کوردوبا - - الچه - خیمناستیک - اوئسکا
69 (13) Leonardo Ulloa رایو وایکانو - کستیون - المریا
69 (4) Xisco * مایورکا - دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا - کوردوبا - - الکورکون
68 (0) Natalio تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
67 (3) Linares زاراگوزا - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - الچه - سالامانکا -
66 (19) Julio Álvarez تنریف - نومانسیا - مورسیا
66 (11) Marcos Márquez لاس پالماس - کوردوبا - سالامانکا
65 (7) Ortuño * مایورکا - لاس پالماس - زاراگوزا - رئال اویئدو - آلباسته - کادیز - خیرونا -
63 (4) Juan Villar * وایادولید - تنریف - رایو وایکانو - اوساسونا - رکرتیوو اوئلوا - المریا
62 (18) Calle وایادولید - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - خیمناستیک - خیرونا
61 (16) Mate Bilić خیخون - کوردوبا - ییدا اسپورتو - المریا
61 (19) Cristhian Stuani * آلباسته - خیرونا
60 (12) Gorka Brit رئال یونیون - نومانسیا - ایبار - سالامانکا
59 (20) Víctor وایادولید - کارتاژنا
58 (2) Rubén Navarro آلاوز - هرکولس - خیمناستیک
57 (14) Mata * وایادولید - خیرونا
55 (5) Charles کوردوبا - پونته ودرا - المریا
55 (8) De Lucas آلاوز - سلتاویگو - هرکولس - مورسیا - کارتاژنا
55 (8) Quique * دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - اوساسونا - ریسینگ سانتاندر - المریا
54 (10) Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
54 (0) Jonathan Pereira وایادولید - ویارئال - رئال بتیس - رئال اویئدو - - الکورکون - لوگو
54 (21) Luque مورسیا - الچه - -
54 (16) Manu Barreiro * آلاوز - کادیز - خیمناستیک - لوگو
54 (6) Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - خیمناستیک - خیرونا -
53 (7) Aganzo آلاوز - رایو وایکانو - لوانته - هرکولس - لوگو
53 (1) Llorente وایادولید - ایبار
52 (9) Borja Bastón * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - مورسیا - لگانس - اوئسکا
52 (0) Del Pino نومانسیا - خرز
49 (3) Alfaro مایورکا - وایادولید - تنریف - کوردوبا -
49 (14) Quique Martín سالامانکا -
49 (9) Roger * وایادولید - زاراگوزا - لوانته
47 (4) Jonathan Soriano آلباسته - - - کستیون - المریا - خیرونا
46 (17) Camacho ییدا اسپورتو - اوئسکا
46 (3) Pedro دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - آلباسته - کوردوبا - مورسیا - الچه - گرانادا -
46 (6) Pedro Vega لاس پالماس - لوانته -
45 (1) Sergio Araujo * لاس پالماس -
تعداد قهرمانی تیـم هـا