جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
196 (34) Rubén Castro لاس پالماس - رایو وایکانو - مالاگا - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
192 (16) Nino تنریف - اوساسونا - الچه
123 (17) David Rodríguez سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
116 (34) Yuri * لاس پالماس - پونفرادینا
97 (6) Toché دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - رئال اویئدو - نومانسیا - آلباسته - هرکولس - کارتاژنا
91 (15) Jorge Molina رئال بتیس - - الچه - گرانادا - ختافه
86 (3) Javi Guerra وایادولید - آلاوز - رایو وایکانو - لوانته - کادیز -
83 (24) Cristhian Stuani * آلباسته - خیرونا
82 (21) Borja Bastón * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - رئال اویئدو - مورسیا - لگانس - اوئسکا
80 (11) Ortuño * مایورکا - لاس پالماس - زاراگوزا - رئال اویئدو - آلباسته - کادیز - کارتاژنا - خیرونا -
79 (3) Ikechukwu Uche ویارئال - رکرتیوو اوئلوا - - ریسینگ فرول
78 (6) Ángel * زاراگوزا - تنریف - الچه
77 (15) Joselu مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - ویارئال ب - لوگو
75 (4) Xisco * مایورکا - دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا - کوردوبا - - الکورکون
74 (14) Raúl de Tomás * وایادولید - اسپانیول - رایو وایکانو - کوردوبا -
73 (24) Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - - خیرونا
72 (9) Bermejo سلتاویگو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - - المریا - ریسینگ فرول - ایبار
72 (11) Marcos Márquez لاس پالماس - کوردوبا - - سالامانکا
70 (18) Calle وایادولید - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - - خیرونا
70 (0) Geijo مایورکا - لوانته - خرز - گرانادا -
70 (17) Moisés ویارئال - هرکولس - کوردوبا - - الچه - - اوئسکا
69 (13) Leonardo Ulloa رایو وایکانو - کستیون - المریا
68 (0) Natalio تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
67 (19) Julio Álvarez تنریف - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - مورسیا
67 (3) Linares زاراگوزا - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - الچه - سالامانکا -
66 (17) Mate Bilić خیخون - کوردوبا - ییدا اسپورتو - المریا
64 (4) Juan Villar وایادولید - تنریف - رایو وایکانو - اوساسونا - رکرتیوو اوئلوا - المریا - اوئسکا
63 (19) Manu Barreiro آلاوز - کادیز - - لوگو
63 (14) Stoichkov * مایورکا - سابادل - ایبار - الکورکون
62 (3) Maikel تنریف - کامپوستلا - ختافه - -
62 (6) Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - - خیرونا -
61 (5) Mariano Toedtli رکرتیوو اوئلوا - - کادیز - سالامانکا
60 (12) Gorka Brit رئال یونیون - نومانسیا - ایبار - سالامانکا
60 (2) Javi Guerrero لاس پالماس - سلتاویگو - ریسینگ سانتاندر - آلباسته
60 (21) Luque اتلتیکومادرید - مورسیا - - الچه - -
60 (4) Perera سلتاویگو - رایو وایکانو - آلباسته - الچه
60 (9) Quique * دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - اوساسونا - ریسینگ سانتاندر - المریا - ایبار
60 (16) Quique Martín سالامانکا -
59 (8) Cristian Herrera * المریا - خیرونا - لوگو - ایبیزا
59 (20) Víctor وایادولید - کارتاژنا
58 (7) Aganzo آلاوز - رایو وایکانو - اکسترمادورا - لوانته - هرکولس - لوگو
58 (2) Rubén Navarro آلاوز - هرکولس -
57 (9) Uroš Đurđević * خیخون
57 (14) Jaime Mata * وایادولید - خیرونا
55 (5) Charles کوردوبا - پونته ودرا - المریا
55 (8) De Lucas آلاوز - سلتاویگو - هرکولس - مورسیا - کارتاژنا
55 (2) Llorente وایادولید - ایبار
54 (10) Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
54 (0) Jonathan Pereira وایادولید - ویارئال - رئال بتیس - رئال اویئدو - ریسینگ فرول - الکورکون - لوگو
52 (0) Del Pino اتلتیکومادرید - نومانسیا - خرز
تعداد قهرمانی تیـم هـا