جمعه 4 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
186 (34) Rubén Castro * لاس پالماس - رایو وایکانو - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
185 (16) Nino تنریف - اوساسونا - الچه
123 (17) David Rodríguez سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
107 (31) Yuri * لاس پالماس - پونفرادینا
97 (6) Toché دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - رئال اویئدو - نومانسیا - آلباسته - هرکولس - کارتاژنا
88 (15) Jorge Molina * رئال بتیس - - الچه - ختافه
86 (3) Javi Guerra وایادولید - آلاوز - رایو وایکانو - لوانته - کادیز -
83 (24) Cristhian Stuani * آلباسته - خیرونا
79 (3) Ikechukwu Uche ویارئال - رکرتیوو اوئلوا - خیمناستیک -
78 (6) Ángel * زاراگوزا - تنریف - الچه
77 (15) Joselu مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - ویارئال ب - لوگو
75 (4) Xisco مایورکا - دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا - کوردوبا - - الکورکون
74 (17) Borja Bastón * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - رئال اویئدو - مورسیا - لگانس - اوئسکا
74 (14) Raúl de Tomás * وایادولید - اسپانیول - رایو وایکانو - کوردوبا -
73 (24) Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - خیمناستیک - خیرونا
72 (9) Bermejo سلتاویگو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - - المریا -
72 (11) Marcos Márquez لاس پالماس - کوردوبا - سالامانکا
71 (9) Ortuño * مایورکا - لاس پالماس - زاراگوزا - رئال اویئدو - آلباسته - کادیز - کارتاژنا - خیرونا -
70 (18) Calle وایادولید - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - خیمناستیک - خیرونا
70 (0) Geijo مایورکا - لوانته - خرز - گرانادا -
70 (17) Moisés هرکولس - کوردوبا - - الچه - خیمناستیک - اوئسکا
69 (13) Leonardo Ulloa رایو وایکانو - کستیون - المریا
68 (0) Natalio * تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
67 (19) Julio Álvarez تنریف - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - مورسیا
67 (3) Linares زاراگوزا - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - الچه - سالامانکا -
66 (17) Mate Bilić خیخون - کوردوبا - ییدا اسپورتو - المریا
64 (4) Juan Villar وایادولید - تنریف - رایو وایکانو - اوساسونا - رکرتیوو اوئلوا - المریا
61 (18) Manu Barreiro آلاوز - کادیز - خیمناستیک - لوگو
60 (12) Gorka Brit رئال یونیون - نومانسیا - ایبار - سالامانکا
60 (21) Luque اتلتیکومادرید - مورسیا - الچه - -
60 (4) Perera سلتاویگو - رایو وایکانو - آلباسته - الچه
59 (6) Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - خیمناستیک - خیرونا -
59 (20) Víctor وایادولید - کارتاژنا
58 (7) Aganzo آلاوز - رایو وایکانو - اکسترمادورا - لوانته - هرکولس - لوگو
58 (2) Rubén Navarro آلاوز - هرکولس - خیمناستیک
57 (2) Javi Guerrero لاس پالماس - سلتاویگو - ریسینگ سانتاندر - آلباسته
57 (2) Maikel تنریف - کامپوستلا - ختافه - -
57 (14) Mata * وایادولید - خیرونا
57 (16) Quique Martín سالامانکا -
57 (5) Mariano Toedtli رکرتیوو اوئلوا - - کادیز - سالامانکا
56 (8) Quique * دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - اوساسونا - ریسینگ سانتاندر - المریا - ایبار
55 (5) Charles کوردوبا - پونته ودرا - المریا
55 (8) De Lucas آلاوز - سلتاویگو - هرکولس - مورسیا - کارتاژنا
55 (2) Llorente وایادولید - ایبار
54 (10) Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
54 (0) Jonathan Pereira وایادولید - ویارئال - رئال بتیس - رئال اویئدو - - الکورکون - لوگو
53 (8) Uroš Đurđević * خیخون
52 (0) Del Pino اتلتیکومادرید - نومانسیا - خرز
51 (17) Camacho رکرتیوو اوئلوا - ییدا اسپورتو - اوئسکا
51 (11) Stoichkov * مایورکا - سابادل - ایبار - الکورکون
تعداد قهرمانی تیـم هـا