نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
27 Rubén Castro * لاس پالماس - رایو وایکانو - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
26 Yuri * پونفرادینا
24 Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - خیمناستیک - خیرونا
21 Luque الچه - -
20 Víctor وایادولید - کارتاژنا
19 Julio Álvarez تنریف - نومانسیا - مورسیا
19 Cristhian Stuani * آلباسته - خیرونا
18 Calle وایادولید - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - خیمناستیک - خیرونا
17 Camacho اوئسکا
17 David Rodríguez * سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - الکورکون
17 Moisés هرکولس - کوردوبا - الچه - خیمناستیک - اوئسکا
16 Mate Bilić خیخون - کوردوبا - ییدا اسپورتو - المریا
16 Manu Barreiro * آلاوز - کادیز - خیمناستیک - لوگو
15 Álex * - کادیز - الچه
15 Jorge Molina * رئال بتیس - - الچه - ختافه
14 Barkero زاراگوزا - نومانسیا - آلباسته
14 Farinós ویارئال - هرکولس
14 Joselu * مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - - لوگو
14 Mata * وایادولید - خیرونا
14 Quique Martín سالامانکا -
14 Raúl de Tomás * وایادولید - اسپانیول - رایو وایکانو - کوردوبا -
13 Hugo Fraile * خیخون - الچه - الکورکون - فوئنلابرادا
13 Leonardo Ulloa رایو وایکانو - کستیون - المریا
12 Gorka Brit رئال یونیون - نومانسیا - ایبار - سالامانکا
12 Míchel خرز - المریا - ختافه
12 Raúl Sánchez تنریف - آلاوز - کستیون - سالامانکا
12 Susaeta * رایو وایکانو - رئال اویئدو - آلباسته -
11 Juan Carlos آلباسته - -
11 Marcos Márquez لاس پالماس - سالامانکا
11 Momo لاس پالماس - خرز
11 Nino تنریف - اوساسونا - الچه
11 Suso Santana تنریف
10 Antonio Hidalgo تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
10 Felipe Sanchón هرکولس - خیمناستیک - خیرونا
10 Fidel * لاس پالماس - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - الچه - المریا
10 Nauzet Alemán لاس پالماس - وایادولید
10 Roberto Torres * اوساسونا
10 Yordi زاراگوزا - خرز - کوردوبا
9 Bermejo سلتاویگو - آلباسته - خرز - - المریا -
9 Borja Bastón * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - مورسیا - لگانس - اوئسکا
9 Edu Albácar آلاوز - رایو وایکانو - الچه
9 Achille Emaná رئال بتیس - خیمناستیک
9 Quini ریسینگ سانتاندر - الکورکون
9 Roger * وایادولید - زاراگوزا - لوانته
9 Stoichkov * مایورکا - سابادل - الکورکون
9 Óscar Trejo * رایو وایکانو - خیخون - الچه
9 Viguera آلاوز - نومانسیا - خیمناستیک
8 Cristian Álvarez تنریف - کوردوبا
8 De Lucas آلاوز - سلتاویگو - هرکولس - مورسیا - کارتاژنا
8 Manolo Pérez کادیز
تعداد قهرمانی تیـم هـا