جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
34 Rubén Castro لاس پالماس - رایو وایکانو - مالاگا - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
34 Yuri * پونفرادینا
24 Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - - خیرونا
24 Cristhian Stuani * آلباسته - خیرونا
21 Borja Bastón * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - رئال اویئدو - مورسیا - لگانس - اوئسکا
21 Luque اتلتیکومادرید - الچه - -
20 Víctor وایادولید - کارتاژنا
19 Julio Álvarez تنریف - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - مورسیا
19 Manu Barreiro آلاوز - کادیز - - لوگو
18 Calle وایادولید - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - خرز - - خیرونا
17 Barkero زاراگوزا - نومانسیا - آلباسته - ایبار
17 Mate Bilić خیخون - کوردوبا - ییدا اسپورتو - المریا
17 Camacho رکرتیوو اوئلوا - اوئسکا
17 David Rodríguez سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - الکورکون
17 Moisés هرکولس - کوردوبا - الچه - - اوئسکا
16 Nino تنریف - اوساسونا - الچه
16 Quique Martín سالامانکا -
15 Álex * - کادیز - الچه
15 Jorge Molina رئال بتیس - - الچه - گرانادا - ختافه
15 Joselu مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - ویارئال ب - لوگو
15 Yordi زاراگوزا - خرز - کوردوبا
14 Farinós ویارئال - هرکولس
14 Jaime Mata * وایادولید - خیرونا
14 Raúl de Tomás * وایادولید - اسپانیول - رایو وایکانو - کوردوبا -
14 Stoichkov * مایورکا - سابادل - ایبار - الکورکون
13 Hugo Fraile خیخون - الچه - الکورکون - فوئنلابرادا
13 Leonardo Ulloa رایو وایکانو - کستیون - المریا
12 Gorka Brit رئال یونیون - نومانسیا - ایبار - سالامانکا
12 Jonathan Viera * لاس پالماس
12 Míchel سویا - خیخون - خرز - المریا - ختافه
12 Raúl Sánchez تنریف - آلاوز - کستیون - سالامانکا
12 Susaeta رایو وایکانو - رئال اویئدو - آلباسته -
11 Aguilar مورسیا - -
11 Corpas * المریا - ایبار
11 Juan Carlos آلباسته - ریسینگ فرول -
11 Marcos Márquez لاس پالماس - کوردوبا - سالامانکا
11 Miguel Ángel لگانس - ختافه -
11 Momo لاس پالماس - خرز
11 Ortuño * مایورکا - لاس پالماس - زاراگوزا - رئال اویئدو - آلباسته - کادیز - کارتاژنا - خیرونا -
11 Suso Santana تنریف
10 Gabriel Amato رئال بتیس - لوانته
10 Antonio Hidalgo تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
10 David Villa خیخون
10 Felipe Sanchón هرکولس - - خیرونا
10 Fidel * لاس پالماس - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - الچه - المریا
10 Guillermo Fernández * ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - بارگوس - الچه - لگانس
10 Irurzun خیخون - - ریسینگ فرول
10 Marc Mateu * نومانسیا - کستیون - اوئسکا
10 Nauzet Alemán لاس پالماس - وایادولید
10 Roberto Torres اوساسونا
تعداد قهرمانی تیـم هـا