سه شنبه 26 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
556 Nino تنریف - اوساسونا - الچه
432 Rubén Castro لاس پالماس - رایو وایکانو - مالاگا - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
426 Fernando Seoane - لوگو
417 Dorca زاراگوزا - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - الچه - الکورکون - خیرونا
415 Iriome تنریف - میراندس - ویارئال ب - لوگو - اوئسکا
392 David Rodríguez سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
391 Cristian تنریف - کوردوبا - - کادیز - سابادل - پونفرادینا -
377 Julio Álvarez تنریف - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - مورسیا
377 Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
376 Jesús Vázquez دپورتیوو لاکرونیا - تنریف - اکسترمادورا - رکرتیوو اوئلوا
367 Mendoza خرز
359 Escassi * مالاگا - نومانسیا - هرکولس - الکورکون -
358 Natalio تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
357 Pedro دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - آلباسته - کوردوبا - مورسیا - الچه - گرانادا -
356 Raúl Cámara تنریف - خیخون - رکرتیوو اوئلوا - خرز
355 Bauzá خیخون - آلباسته - - - اوئسکا
354 Saúl Berjón لاس پالماس - رئال اویئدو - بارگوس - مورسیا - - الکورکون
351 Kiko Olivas * وایادولید - مالاگا - کوردوبا - سابادل - کارتاژنا - خیرونا - ویارئال ب
350 Bellvís تنریف - سلتاویگو - الچه - پونفرادینا - الکورکون
343 Aitor Sanz * تنریف - رئال یونیون
342 Carmona وایادولید - خیخون - رکرتیوو اوئلوا -
341 Noguerol سلتاویگو - آلباسته - الچه - سالامانکا - خیرونا
337 José Acciari کوردوبا - مورسیا - الچه - خیرونا
337 César Caneda سویا - آلاوز - ریسینگ سانتاندر - کادیز - ایبار - سالامانکا - میراندس
336 Moreno خرز
334 Del Pino اتلتیکومادرید - نومانسیا - خرز
331 Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - - خیرونا
331 Joselu مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - ویارئال ب - لوگو
328 Carlos Pita لوگو
325 López Garai سلتاویگو - خیخون - کوردوبا - کستیون - سالامانکا -
325 Ortuño * مایورکا - لاس پالماس - زاراگوزا - رئال اویئدو - آلباسته - کادیز - کارتاژنا - خیرونا -
323 Camacho رکرتیوو اوئلوا - ییدا اسپورتو - اوئسکا
323 Peña وایادولید - رئال اویئدو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - ختافه -
322 Corona تنریف - آلباسته - مورسیا - اوئسکا
322 David García لاس پالماس
322 Yuri * لاس پالماس - پونفرادینا
320 Molinero مالاگا - رئال بتیس - خیخون - لوانته - مورسیا - ختافه - اوئسکا
317 Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - - خیرونا -
316 Nagore سلتاویگو - اتلتیکومادرید - نومانسیا - لوانته - میراندس
307 Carlos Ruiz تنریف - پونفرادینا
307 Sangalli * آلاوز - رئال اویئدو - ریسینگ سانتاندر - میراندس - الکورکون
305 Paco Peña آلباسته - لوانته - هرکولس - مورسیا
304 Álvaro Antón وایادولید - رکرتیوو اوئلوا - ریسینگ فرول - پونفرادینا - کارتاژنا -
304 Manu Barreiro آلاوز - کادیز - - لوگو
304 Santamaría مایورکا - لاس پالماس - اوساسونا - پونفرادینا - - خیرونا - اوئسکا - - آموربیتا
303 Stéphane Pignol لاس پالماس - زاراگوزا - کامپوستلا - مورسیا - المریا
301 Toribio * آلاوز - ویارئال - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - پونفرادینا - الکورکون - ویارئال ب
300 Jofre وایادولید - رایو وایکانو - لوانته - مورسیا - خیرونا
300 López Ramos لاس پالماس - آلباسته - کوردوبا -
298 David Fernández رئال اویئدو - الکورکون -
تعداد قهرمانی تیـم هـا