جمعه 4 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
542 Nino تنریف - اوساسونا - الچه
426 Fernando Seoane خیمناستیک - لوگو
417 Dorca زاراگوزا - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - الچه - الکورکون - خیرونا
415 Iriome تنریف - میراندس - ویارئال ب - لوگو - اوئسکا
392 David Rodríguez سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
391 Cristian تنریف - کوردوبا - - کادیز - سابادل - پونفرادینا -
391 Rubén Castro * لاس پالماس - رایو وایکانو - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
377 Julio Álvarez تنریف - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - مورسیا
368 Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
367 Mendoza خرز
364 Jesús Vázquez دپورتیوو لاکرونیا - تنریف - اکسترمادورا - رکرتیوو اوئلوا
358 Natalio * تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
357 Pedro * دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - آلباسته - کوردوبا - مورسیا - الچه - گرانادا -
356 Raúl Cámara تنریف - خیخون - رکرتیوو اوئلوا - خرز
350 Bellvís تنریف - سلتاویگو - الچه - پونفرادینا - الکورکون
345 Saúl لاس پالماس - رئال اویئدو - بارگوس - مورسیا - - الکورکون
343 Bauzá خیخون - آلباسته - خیمناستیک - - اوئسکا
342 Carmona وایادولید - خیخون - رکرتیوو اوئلوا -
341 Noguerol سلتاویگو - آلباسته - الچه - سالامانکا - خیرونا
337 José Acciari کوردوبا - مورسیا - الچه - خیرونا
336 Moreno خرز
334 Del Pino اتلتیکومادرید - نومانسیا - خرز
331 Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - خیمناستیک - خیرونا
330 Joselu مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - ویارئال ب - لوگو
328 Carlos Pita لوگو
326 Kiko Olivas * وایادولید - مالاگا - کوردوبا - سابادل - خیرونا - ویارئال ب
325 Escassi * مالاگا - نومانسیا - هرکولس - الکورکون -
325 López Garai سلتاویگو - خیخون - کوردوبا - کستیون - سالامانکا -
324 César Caneda * سویا - آلاوز - ریسینگ سانتاندر - کادیز - ایبار - میراندس
323 Peña وایادولید - رئال اویئدو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - ختافه -
322 David García لاس پالماس
320 Molinero مالاگا - رئال بتیس - خیخون - لوانته - مورسیا - ختافه - اوئسکا
319 Camacho رکرتیوو اوئلوا - ییدا اسپورتو - اوئسکا
316 Nagore سلتاویگو - اتلتیکومادرید - نومانسیا - لوانته - میراندس
309 Corona تنریف - آلباسته - مورسیا - اوئسکا
306 Aitor Sanz تنریف - رئال یونیون
305 Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - خیمناستیک - خیرونا -
304 Álvaro Antón وایادولید - رکرتیوو اوئلوا - - پونفرادینا - کارتاژنا -
304 Santamaría مایورکا - لاس پالماس - اوساسونا - پونفرادینا - - خیرونا - اوئسکا - - آموربیتا
303 Paco Peña آلباسته - لوانته - هرکولس - مورسیا
301 Toribio آلاوز - ویارئال - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - پونفرادینا - الکورکون - ویارئال ب
300 Jofre وایادولید - رایو وایکانو - لوانته - مورسیا - خیرونا
300 López Ramos لاس پالماس - آلباسته - کوردوبا -
298 David Fernández رئال اویئدو - الکورکون -
297 Toché دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - رئال اویئدو - نومانسیا - آلباسته - هرکولس - کارتاژنا
296 Ángel آلاوز - لوانته - - الکورکون
294 Carlos Ruiz تنریف - پونفرادینا
294 Stéphane Pignol لاس پالماس - زاراگوزا - کامپوستلا - مورسیا - المریا
289 Alberto Cifuentes مورسیا - کادیز - سالامانکا -
288 Jean-Sylvain Babin * خیخون - الکورکون
تعداد قهرمانی تیـم هـا