نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
456 Nino تنریف - اوساسونا - الچه
417 Dorca * زاراگوزا - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - الچه - الکورکون - خیرونا
404 Fernando Seoane * خیمناستیک - لوگو
392 David Rodríguez * سلتاویگو - اوساسونا - خیخون - ریسینگ سانتاندر - نومانسیا - سالامانکا - - الکورکون
392 Iriome * تنریف - میراندس - - لوگو - اوئسکا
380 Cristian تنریف - کوردوبا - - کادیز - سابادل - پونفرادینا -
358 Natalio تنریف - نومانسیا - کوردوبا - مورسیا - کادیز - کستیون - -
357 Pedro دپورتیوو لاکرونیا - زاراگوزا - آلباسته - کوردوبا - مورسیا - الچه - گرانادا -
356 Raúl Cámara تنریف - خیخون - رکرتیوو اوئلوا - خرز
347 Antonio Hidalgo زاراگوزا - تنریف - مالاگا - آلباسته - سابادل
346 Julio Álvarez تنریف - نومانسیا - مورسیا
342 Carmona * وایادولید - خیخون - رکرتیوو اوئلوا -
333 Rubén Castro * لاس پالماس - رایو وایکانو - رئال بتیس - کارتاژنا - اوئسکا
332 Bellvís * تنریف - سلتاویگو - الچه - پونفرادینا - الکورکون
331 Jandro آلاوز - سلتاویگو - آلباسته - الچه - خیمناستیک - خیرونا
330 Del Pino نومانسیا - خرز
330 Mendoza خرز
325 López Garai سلتاویگو - خیخون - کوردوبا - کستیون - سالامانکا -
323 Peña وایادولید - رئال اویئدو - آلباسته - رکرتیوو اوئلوا - ختافه -
322 David García لاس پالماس
320 Joselu * مایورکا - تنریف - رئال اویئدو - رکرتیوو اوئلوا - کوردوبا - گرانادا - - لوگو
320 Molinero * مالاگا - رئال بتیس - خیخون - لوانته - مورسیا - ختافه - اوئسکا
314 Saúl * لاس پالماس - رئال اویئدو - مورسیا - - الکورکون
309 José Acciari کوردوبا - مورسیا - الچه - خیرونا
304 Álvaro Antón وایادولید - رکرتیوو اوئلوا - - پونفرادینا - کارتاژنا -
304 Kiko Olivas * وایادولید - مالاگا - کوردوبا - سابادل - خیرونا -
301 Toribio * آلاوز - ویارئال - ریسینگ سانتاندر - مورسیا - پونفرادینا - الکورکون -
297 Toché دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید - رئال اویئدو - نومانسیا - آلباسته - هرکولس - کارتاژنا
296 Ángel آلاوز - لوانته - - الکورکون
296 Carlos Pita * لوگو
296 Jesús Vázquez دپورتیوو لاکرونیا - تنریف - رکرتیوو اوئلوا
292 Camacho ییدا اسپورتو - اوئسکا
289 Alberto Cifuentes مورسیا - کادیز - سالامانکا -
289 Escassi * مالاگا - نومانسیا - هرکولس - الکورکون -
289 Noguerol سلتاویگو - آلباسته - الچه - سالامانکا - خیرونا
288 Suso Santana تنریف
284 Jofre وایادولید - رایو وایکانو - لوانته - مورسیا - خیرونا
284 Juli * آلاوز - رایو وایکانو - کوردوبا - - الچه - الکورکون
282 Moreno خرز
280 Santamaría * مایورکا - لاس پالماس - اوساسونا - پونفرادینا - - خیرونا - اوئسکا -
279 Alberto Aguilar آلباسته - کوردوبا - پونفرادینا - -
278 Peragón رایو وایکانو - مالاگا - لوانته - الچه - خیمناستیک - خیرونا -
276 Juanjo تنریف - آلاوز - نومانسیا - کوردوبا - المریا - پونفرادینا - - سالامانکا -
276 Nagore سلتاویگو - نومانسیا - لوانته - میراندس
274 Carlos Ruiz * تنریف - پونفرادینا
273 Aitor Sanz * تنریف - رئال یونیون
273 Bauzá خیخون - آلباسته - خیمناستیک - اوئسکا
273 Bolaño * لاس پالماس - رئال اویئدو - المریا - اوئسکا
273 Catalá سلتاویگو - آلباسته - خرز - ییدا اسپورتو - سالامانکا -
273 Collantes رایو وایکانو - سابادل - گرانادا - کارتاژنا - الکورکون -
تعداد قهرمانی تیـم هـا