دوشنبه 15 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لالیگا اسپانیا

جدول لالیگا اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لالیگا اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لالیگا اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لالیگا اسپانیا

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
یکشنبه 23 مرداد 1401
دوشنبه 24 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لالیگا اسپانیا

جمعه 28 مرداد 1401
شنبه 29 مرداد 1401
یکشنبه 30 مرداد 1401
دوشنبه 31 مرداد 1401
1 - 1
21:30
3 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لالیگا اسپانیا

جمعه 4 شهریور 1401
شنبه 5 شهریور 1401
2 - 1
23:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
دوشنبه 7 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لالیگا اسپانیا

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
یکشنبه 13 شهریور 1401
4 - 0
20:00
دوشنبه 14 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لالیگا اسپانیا

جمعه 18 شهریور 1401
شنبه 19 شهریور 1401
یکشنبه 20 شهریور 1401
دوشنبه 21 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لالیگا اسپانیا

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
یکشنبه 27 شهریور 1401
1 - 1
17:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لالیگا اسپانیا

جمعه 8 مهر 1401
شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لالیگا اسپانیا

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
دوشنبه 18 مهر 1401
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لالیگا اسپانیا

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
1 - 1
15:30
2 - 2
17:45
0 - 1
20:00
یکشنبه 24 مهر 1401
دوشنبه 25 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 26 مهر 1401
1 - 1
20:30
چهارشنبه 27 مهر 1401
پنجشنبه 28 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لالیگا اسپانیا

شنبه 30 مهر 1401
یکشنبه 1 آبان 1401
دوشنبه 2 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لالیگا اسپانیا

جمعه 6 آبان 1401
شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
دوشنبه 9 آبان 1401
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لالیگا اسپانیا

جمعه 13 آبان 1401
شنبه 14 آبان 1401
0 - 0
15:30
یکشنبه 15 آبان 1401
دوشنبه 16 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 17 آبان 1401
1 - 2
20:30
چهارشنبه 18 آبان 1401
1 - 0
20:30
پنجشنبه 19 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لالیگا اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لالیگا اسپانیا

جمعه 16 دی 1401
شنبه 17 دی 1401
یکشنبه 18 دی 1401
2 - 1
20:00
دوشنبه 19 دی 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لالیگا اسپانیا

جمعه 23 دی 1401
شنبه 24 دی 1401
2 - 1
17:45
یکشنبه 25 دی 1401
دوشنبه 26 دی 1401
1 - 1
22:30
چهارشنبه 12 بهمن 1401
پنجشنبه 13 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لالیگا اسپانیا

جمعه 30 دی 1401
شنبه 1 بهمن 1401
1 - 0
22:30
یکشنبه 2 بهمن 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لالیگا اسپانیا

جمعه 7 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
3 - 0
20:00
یکشنبه 9 بهمن 1401
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لالیگا اسپانیا

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
3 - 1
17:45
یکشنبه 16 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لالیگا اسپانیا

جمعه 21 بهمن 1401
2 - 0
22:30
شنبه 22 بهمن 1401
2 - 0
20:00
یکشنبه 23 بهمن 1401
دوشنبه 24 بهمن 1401
چهارشنبه 26 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لالیگا اسپانیا

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لالیگا اسپانیا

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401
دوشنبه 8 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لالیگا اسپانیا

جمعه 12 اسفند 1401
شنبه 13 اسفند 1401
3 - 2
15:30
0 - 1
20:00
یکشنبه 14 اسفند 1401
دوشنبه 15 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لالیگا اسپانیا

جمعه 19 اسفند 1401
2 - 2
22:30
شنبه 20 اسفند 1401
یکشنبه 21 اسفند 1401
2 - 1
17:45
دوشنبه 22 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لالیگا اسپانیا

جمعه 26 اسفند 1401
شنبه 27 اسفند 1401
1 - 1
15:30
یکشنبه 28 اسفند 1401
2 - 0
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لالیگا اسپانیا

جمعه 11 فروردین 1402
شنبه 12 فروردین 1402
0 - 2
20:00
یکشنبه 13 فروردین 1402
دوشنبه 14 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لالیگا اسپانیا

جمعه 18 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
یکشنبه 20 فروردین 1402
دوشنبه 21 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لالیگا اسپانیا

جمعه 25 فروردین 1402
شنبه 26 فروردین 1402
یکشنبه 27 فروردین 1402
2 - 0
15:30
0 - 2
22:30
دوشنبه 28 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لالیگا اسپانیا

جمعه 1 اردیبهشت 1402
شنبه 2 اردیبهشت 1402
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
0 - 2
15:30
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 5 اردیبهشت 1402
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
1 - 2
21:00
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لالیگا اسپانیا

جمعه 8 اردیبهشت 1402
شنبه 9 اردیبهشت 1402
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
0 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 12 اردیبهشت 1402
2 - 1
21:00
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لالیگا اسپانیا

جمعه 22 اردیبهشت 1402
شنبه 23 اردیبهشت 1402
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لالیگا اسپانیا

جمعه 29 اردیبهشت 1402
شنبه 30 اردیبهشت 1402
1 - 1
20:00
یکشنبه 31 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 2 خرداد 1402
چهارشنبه 3 خرداد 1402
1 - 1
21:00
پنجشنبه 4 خرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لالیگا اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لالیگا اسپانیا

نتایج لالیگا اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 38 50 88
2 رئال مادرید 38 39 78
3 اتلتیکومادرید 38 37 77
4 رئال سوسیداد 38 16 71
5 ویارئال 38 19 64
6 رئال بتیس 38 5 60
7 اوساسونا 38 -5 53
8 اتلتیک بیلبائو 38 4 51
9 مایورکا 38 -6 50
10 خیرونا 38 3 49
11 رایو وایکانو 38 -8 49
12 سویا 38 -7 49
13 سلتاویگو 38 -10 43
14 والنسیا 38 -3 42
15 ختافه 38 -11 42
16 کادیز 38 -23 42
17 المریا 38 -16 41
18 وایادولید 38 -30 40
19 اسپانیول 38 -17 37
20 الچه 38 -37 25