دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لالیگا اسپانیا

جدول لالیگا اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لالیگا اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لالیگا اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لالیگا اسپانیا

جمعه 20 مرداد 1402
1 - 2
00:30
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 0
22:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لالیگا اسپانیا

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
3 - 0
21:30
دوشنبه 30 مرداد 1402
4 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لالیگا اسپانیا

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
1 - 1
21:30
1 - 2
00:00
یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
1 - 0
22:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لالیگا اسپانیا

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402
شنبه 2 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لالیگا اسپانیا

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
یکشنبه 26 شهریور 1402
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لالیگا اسپانیا

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
یکشنبه 2 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 4 مهر 1402
5 - 1
21:30
چهارشنبه 5 مهر 1402
پنجشنبه 6 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لالیگا اسپانیا

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لالیگا اسپانیا

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
0 - 1
16:30
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لالیگا اسپانیا

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
یکشنبه 30 مهر 1402
دوشنبه 1 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لالیگا اسپانیا

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
2 - 2
23:30
یکشنبه 7 آبان 1402
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لالیگا اسپانیا

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
1 - 0
16:30
دوشنبه 15 آبان 1402
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لالیگا اسپانیا

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
چهارشنبه 8 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لالیگا اسپانیا

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
2 - 1
21:00
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لالیگا اسپانیا

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
1 - 1
21:00
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لالیگا اسپانیا

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
1 - 0
23:30
یکشنبه 19 آذر 1402
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لالیگا اسپانیا

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
0 - 3
21:00
یکشنبه 26 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402
3 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 28 آذر 1402
0 - 3
00:00
چهارشنبه 29 آذر 1402
پنجشنبه 30 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 12 دی 1402
چهارشنبه 13 دی 1402
پنجشنبه 14 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لالیگا اسپانیا

جمعه 22 دی 1402
2 - 3
23:30
شنبه 23 دی 1402
یکشنبه 24 دی 1402
چهارشنبه 11 بهمن 1402
پنجشنبه 12 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لالیگا اسپانیا

جمعه 29 دی 1402
1 - 0
23:30
شنبه 30 دی 1402
یکشنبه 1 بهمن 1402
5 - 1
23:30
دوشنبه 2 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لالیگا اسپانیا

جمعه 6 بهمن 1402
0 - 3
23:30
شنبه 7 بهمن 1402
یکشنبه 8 بهمن 1402
دوشنبه 9 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لالیگا اسپانیا

جمعه 13 بهمن 1402
شنبه 14 بهمن 1402
یکشنبه 15 بهمن 1402
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لالیگا اسپانیا

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لالیگا اسپانیا

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
0 - 0
23:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
دوشنبه 30 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لالیگا اسپانیا

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
دوشنبه 7 اسفند 1402
پنجشنبه 16 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لالیگا اسپانیا

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لالیگا اسپانیا

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
یکشنبه 20 اسفند 1402
دوشنبه 21 اسفند 1402
2 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لالیگا اسپانیا

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
1 - 0
21:00
یکشنبه 27 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لالیگا اسپانیا

جمعه 10 فروردین 1403
شنبه 11 فروردین 1403
0 - 1
16:30
یکشنبه 12 فروردین 1403
دوشنبه 13 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لالیگا اسپانیا

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
دوشنبه 27 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لالیگا اسپانیا

جمعه 31 فروردین 1403
شنبه 1 اردیبهشت 1403
4 - 1
23:30
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
2 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لالیگا اسپانیا

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
1 - 3
18:45
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لالیگا اسپانیا

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
3 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لالیگا اسپانیا

جمعه 21 اردیبهشت 1403
2 - 2
23:30
شنبه 22 اردیبهشت 1403
3 - 2
18:45
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
1 - 0
16:30
دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لالیگا اسپانیا

سه شنبه 25 اردیبهشت 1403
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
0 - 1
22:00
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لالیگا اسپانیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لالیگا اسپانیا

جمعه 4 خرداد 1403
شنبه 5 خرداد 1403
6 - 1
21:00
یکشنبه 6 خرداد 1403

نتایج لالیگا اسپانیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 38 61 95
2 بارسلونا 38 35 85
3 خیرونا 38 39 81
4 اتلتیکومادرید 38 27 76
5 اتلتیک بیلبائو 38 24 68
6 رئال سوسیداد 38 12 60
7 رئال بتیس 38 3 57
8 ویارئال 38 0 53
9 والنسیا 38 -5 49
10 آلاوز 38 -10 46
11 اوساسونا 38 -11 45
12 ختافه 38 -12 43
13 سلتاویگو 38 -11 41
14 سویا 38 -6 41
15 مایورکا 38 -11 40
16 لاس پالماس 38 -14 40
17 رایو وایکانو 38 -19 38
18 کادیز 38 -29 33
19 گرانادا 38 -41 21
20 المریا 38 -32 21