دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر عربستان

جدول لیگ برتر عربستان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر عربستان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر عربستان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر عربستان

جمعه 20 مرداد 1402
3 - 1
22:30
شنبه 21 مرداد 1402
1 - 0
19:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 26 مرداد 1402
2 - 2
19:30
جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
1 - 0
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 2 شهریور 1402
جمعه 3 شهریور 1402
0 - 0
19:30
1 - 1
22:30
0 - 5
22:30
1 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر عربستان

دوشنبه 6 شهریور 1402
2 - 1
19:30
سه شنبه 7 شهریور 1402
2 - 2
19:30
1 - 1
22:30
4 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر عربستان

جمعه 10 شهریور 1402
1 - 0
19:30
شنبه 11 شهریور 1402
3 - 1
22:30
5 - 1
22:30
1 - 5
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 23 شهریور 1402
4 - 2
22:30
جمعه 24 شهریور 1402
1 - 3
22:30
شنبه 25 شهریور 1402
1 - 3
16:30
1 - 1
19:30
1 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 30 شهریور 1402
1 - 1
19:30
4 - 1
22:30
جمعه 31 شهریور 1402
4 - 3
22:30
4 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر عربستان

جمعه 7 مهر 1402
1 - 2
19:30
شنبه 8 مهر 1402
0 - 1
16:30
5 - 1
19:30
0 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 13 مهر 1402
4 - 1
16:30
جمعه 14 مهر 1402
2 - 2
19:30
شنبه 15 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر عربستان

جمعه 28 مهر 1402
4 - 1
22:30
شنبه 29 مهر 1402
2 - 1
19:30
4 - 3
19:30
یکشنبه 30 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 4 آبان 1402
2 - 0
19:30
جمعه 5 آبان 1402
1 - 2
19:30
شنبه 6 آبان 1402
2 - 1
19:30
1 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر عربستان

جمعه 12 آبان 1402
0 - 2
18:30
شنبه 13 آبان 1402
3 - 2
18:30
2 - 0
21:30
یکشنبه 14 آبان 1402
1 - 2
18:30
0 - 0
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 18 آبان 1402
1 - 1
21:30
2 - 2
21:30
جمعه 19 آبان 1402
4 - 2
21:30
شنبه 20 آبان 1402
1 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر عربستان

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
0 - 9
18:30
0 - 1
21:30
4 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 9 آذر 1402
0 - 6
18:30
0 - 0
18:30
جمعه 10 آذر 1402
2 - 4
18:30
3 - 0
21:30
شنبه 11 آذر 1402
0 - 1
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 16 آذر 1402
2 - 0
18:30
3 - 1
18:30
جمعه 17 آذر 1402
3 - 1
18:30
4 - 1
21:30
شنبه 18 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 23 آذر 1402
1 - 1
18:30
جمعه 24 آذر 1402
1 - 1
18:30
0 - 1
18:30
شنبه 25 آذر 1402
سه شنبه 5 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 30 آذر 1402
3 - 0
18:30
7 - 0
21:30
جمعه 1 دی 1402
0 - 4
18:30
شنبه 2 دی 1402
یکشنبه 3 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 7 دی 1402
1 - 0
18:30
جمعه 8 دی 1402
4 - 3
18:30
شنبه 9 دی 1402
چهارشنبه 18 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 26 بهمن 1402
1 - 1
17:30
جمعه 27 بهمن 1402
0 - 1
17:30
شنبه 28 بهمن 1402
1 - 3
17:30
2 - 1
20:30
یکشنبه 29 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر عربستان

جمعه 4 اسفند 1402
1 - 1
20:30
شنبه 5 اسفند 1402
1 - 1
20:30
یکشنبه 6 اسفند 1402
3 - 2
17:30
2 - 3
20:30
دوشنبه 7 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 10 اسفند 1402
4 - 4
20:30
جمعه 11 اسفند 1402
2 - 0
17:30
شنبه 12 اسفند 1402
0 - 2
17:30
1 - 1
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 17 اسفند 1402
1 - 0
17:30
1 - 3
20:30
جمعه 18 اسفند 1402
1 - 0
17:30
شنبه 19 اسفند 1402
3 - 0
17:30
1 - 2
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 24 اسفند 1402
1 - 0
22:30
0 - 3
22:30
جمعه 25 اسفند 1402
0 - 1
22:30
شنبه 26 اسفند 1402
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر عربستان

جمعه 10 فروردین 1403
0 - 1
22:30
شنبه 11 فروردین 1403
5 - 1
22:30
1 - 1
22:30
2 - 3
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر عربستان

دوشنبه 13 فروردین 1403
0 - 0
23:30
سه شنبه 14 فروردین 1403
0 - 8
23:30
چهارشنبه 15 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر عربستان

جمعه 17 فروردین 1403
0 - 1
23:30
شنبه 18 فروردین 1403
یکشنبه 19 فروردین 1403
2 - 1
23:30
2 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 30 فروردین 1403
5 - 0
22:30
3 - 1
22:30
جمعه 31 فروردین 1403
3 - 1
19:30
شنبه 1 اردیبهشت 1403
1 - 2
19:30
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
0 - 2
22:30
جمعه 7 اردیبهشت 1403
3 - 1
19:30
0 - 1
19:30
شنبه 8 اردیبهشت 1403
4 - 0
19:30
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403
4 - 1
22:30
2 - 2
22:30
جمعه 14 اردیبهشت 1403
3 - 1
22:30
شنبه 15 اردیبهشت 1403
6 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403
2 - 2
19:30
جمعه 21 اردیبهشت 1403
0 - 0
19:30
شنبه 22 اردیبهشت 1403
4 - 1
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403
3 - 1
19:30
جمعه 28 اردیبهشت 1403
1 - 1
20:45
1 - 1
22:30
شنبه 29 اردیبهشت 1403
1 - 1
20:50
5 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر عربستان

پنجشنبه 3 خرداد 1403
2 - 1
22:30
2 - 2
22:30
2 - 1
22:30
4 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر عربستان

دوشنبه 7 خرداد 1403
3 - 2
22:30
2 - 1
22:30
1 - 1
22:30

نتایج لیگ برتر عربستان

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 الهلال 34 78 96
2 النصر 34 58 82
3 الاهلی 34 32 65
4 التعاون 34 16 59
5 الاتحاد 34 9 54
6 الاتفاق 34 9 48
7 الفتح 34 2 45
8 الشباب 34 3 44
9 الفیحا 34 -8 44
10 دمک 34 -1 41
11 الرائد 34 -8 37
12 الخلیج 34 -11 37
13 الوحده 34 -15 36
14 الریاض 34 -24 35
15 الاخدود 34 -19 33
16 ابها 34 -49 32
17 الطائی 34 -30 31
18 الحزم 34 -42 24