دوشنبه 28 خرداد 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی

جدول لیگ 1 رومانی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 رومانی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 مقدماتی جام جهانی 2026

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ 1 رومانی

جمعه 23 تیر 1402
شنبه 24 تیر 1402
یکشنبه 25 تیر 1402
دوشنبه 26 تیر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ 1 رومانی

جمعه 30 تیر 1402
1 - 3
23:00
شنبه 31 تیر 1402
2 - 1
23:00
یکشنبه 1 مرداد 1402
دوشنبه 2 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ 1 رومانی

جمعه 6 مرداد 1402
شنبه 7 مرداد 1402
0 - 2
23:00
یکشنبه 8 مرداد 1402
دوشنبه 9 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ 1 رومانی

جمعه 13 مرداد 1402
شنبه 14 مرداد 1402
یکشنبه 15 مرداد 1402
1 - 0
23:00
دوشنبه 16 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ 1 رومانی

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
دوشنبه 23 مرداد 1402
پنجشنبه 30 شهریور 1402
2 - 2
21:30
پنجشنبه 13 مهر 1402
3 - 0
21:30
پنجشنبه 4 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ 1 رومانی

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ 1 رومانی

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
3 - 1
20:30
یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
2 - 1
23:00
پنجشنبه 27 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ 1 رومانی

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
1 - 4
20:30
یکشنبه 12 شهریور 1402
دوشنبه 13 شهریور 1402
1 - 0
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ 1 رومانی

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
یکشنبه 26 شهریور 1402
0 - 1
23:15
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ 1 رومانی

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
2 - 2
20:15
یکشنبه 2 مهر 1402
2 - 5
22:30
دوشنبه 3 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ 1 رومانی

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
0 - 0
16:00
یکشنبه 9 مهر 1402
دوشنبه 10 مهر 1402
2 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ 1 رومانی

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
0 - 1
23:00
یکشنبه 16 مهر 1402
دوشنبه 17 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ 1 رومانی

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
یکشنبه 30 مهر 1402
0 - 0
22:30
دوشنبه 1 آبان 1402
5 - 2
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ 1 رومانی

جمعه 5 آبان 1402
0 - 2
19:00
شنبه 6 آبان 1402
2 - 2
22:00
یکشنبه 7 آبان 1402
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ 1 رومانی

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
1 - 2
22:00
دوشنبه 15 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ 1 رومانی

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
دوشنبه 22 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ 1 رومانی

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
0 - 0
22:00
یکشنبه 5 آذر 1402
0 - 1
22:00
دوشنبه 6 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ 1 رومانی

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
0 - 2
22:30
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ 1 رومانی

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
یکشنبه 19 آذر 1402
1 - 1
21:30
دوشنبه 20 آذر 1402
سه شنبه 21 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ 1 رومانی

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
3 - 0
21:30
یکشنبه 26 آذر 1402
2 - 1
22:30
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ 1 رومانی

سه شنبه 28 آذر 1402
چهارشنبه 29 آذر 1402
پنجشنبه 30 آذر 1402
جمعه 1 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ 1 رومانی

جمعه 29 دی 1402
شنبه 30 دی 1402
یکشنبه 1 بهمن 1402
1 - 0
16:30
دوشنبه 2 بهمن 1402
4 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ 1 رومانی

جمعه 6 بهمن 1402
شنبه 7 بهمن 1402
2 - 1
15:30
یکشنبه 8 بهمن 1402
دوشنبه 9 بهمن 1402
4 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ 1 رومانی

جمعه 13 بهمن 1402
شنبه 14 بهمن 1402
یکشنبه 15 بهمن 1402
دوشنبه 16 بهمن 1402
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ 1 رومانی

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
1 - 0
22:15
دوشنبه 23 بهمن 1402
2 - 2
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ 1 رومانی

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
0 - 1
15:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
دوشنبه 30 بهمن 1402
0 - 0
22:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ 1 رومانی

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
3 - 2
21:30
دوشنبه 7 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ 1 رومانی

سه شنبه 8 اسفند 1402
چهارشنبه 9 اسفند 1402
پنجشنبه 10 اسفند 1402
1 - 2
17:45
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ 1 رومانی

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
1 - 0
22:00
دوشنبه 14 اسفند 1402
4 - 0
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ 1 رومانی

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
4 - 0
21:30
یکشنبه 20 اسفند 1402
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج لیگ 1 رومانی

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 FCSB 30 25 64
2 Rapid Bucureşti 30 23 55
3 CFR Cluj 30 25 53
4 CS Universitatea Craiova 30 9 49
5 Sepsi OSK 30 9 43
6 Farul Constanța 30 -1 43
7 Universitatea Cluj 30 -3 42
8 FC Hermannstadt 30 5 40
9 UTA Arad 30 -7 40
10 Petrolul Ploieşti 30 -3 35
11 Oţelul Galaţi 30 -5 34
12 FC Politehnica Iași 30 -11 33
13 FC Universitatea Craiova 30 -7 31
14 Dinamo Bucureşti 30 -19 29
15 FC Voluntari 30 -18 28
16 FC Botoşani 30 -22 21