شنبه 12 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی

جدول لیگ 1 رومانی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 رومانی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ 1 رومانی

جمعه 24 تیر 1401
شنبه 25 تیر 1401
یکشنبه 26 تیر 1401
1 - 1
22:00
دوشنبه 27 تیر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ 1 رومانی

جمعه 31 تیر 1401
شنبه 1 مرداد 1401
یکشنبه 2 مرداد 1401
2 - 0
22:00
دوشنبه 3 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ 1 رومانی

جمعه 7 مرداد 1401
شنبه 8 مرداد 1401
3 - 0
19:00
4 - 2
22:00
یکشنبه 9 مرداد 1401
دوشنبه 10 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ 1 رومانی

جمعه 14 مرداد 1401
شنبه 15 مرداد 1401
1 - 1
19:30
یکشنبه 16 مرداد 1401
0 - 0
16:30
دوشنبه 17 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ 1 رومانی

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
یکشنبه 23 مرداد 1401
0 - 1
19:00
دوشنبه 24 مرداد 1401
0 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ 1 رومانی

جمعه 28 مرداد 1401
شنبه 29 مرداد 1401
دوشنبه 31 مرداد 1401
سه شنبه 8 آذر 1401
چهارشنبه 9 آذر 1401
پنجشنبه 10 آذر 1401
2 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ 1 رومانی

جمعه 4 شهریور 1401
شنبه 5 شهریور 1401
یکشنبه 6 شهریور 1401
2 - 2
22:00
دوشنبه 7 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ 1 رومانی

سه شنبه 8 شهریور 1401
1 - 1
17:00
چهارشنبه 9 شهریور 1401
4 - 0
19:45
3 - 1
22:30
پنجشنبه 10 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ 1 رومانی

جمعه 11 شهریور 1401
0 - 1
19:15
شنبه 12 شهریور 1401
یکشنبه 13 شهریور 1401
دوشنبه 14 شهریور 1401
پنجشنبه 24 آذر 1401
0 - 1
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ 1 رومانی

جمعه 18 شهریور 1401
1 - 2
19:15
شنبه 19 شهریور 1401
یکشنبه 20 شهریور 1401
دوشنبه 21 شهریور 1401
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ 1 رومانی

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
7 - 0
19:30
یکشنبه 27 شهریور 1401
دوشنبه 28 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ 1 رومانی

جمعه 8 مهر 1401
شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
3 - 2
22:00
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ 1 رومانی

جمعه 15 مهر 1401
3 - 1
18:30
شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
0 - 2
22:00
دوشنبه 18 مهر 1401
1 - 1
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ 1 رومانی

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
یکشنبه 24 مهر 1401
2 - 1
21:00
دوشنبه 25 مهر 1401
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ 1 رومانی

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
یکشنبه 1 آبان 1401
0 - 0
14:00
دوشنبه 2 آبان 1401
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ 1 رومانی

جمعه 6 آبان 1401
شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
دوشنبه 9 آبان 1401
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ 1 رومانی

جمعه 13 آبان 1401
شنبه 14 آبان 1401
یکشنبه 15 آبان 1401
3 - 1
21:30
دوشنبه 16 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ 1 رومانی

جمعه 20 آبان 1401
شنبه 21 آبان 1401
یکشنبه 22 آبان 1401
1 - 1
16:15
0 - 1
18:30
دوشنبه 23 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ 1 رومانی

جمعه 11 آذر 1401
1 - 4
16:00
شنبه 12 آذر 1401
یکشنبه 13 آذر 1401
دوشنبه 14 آذر 1401
5 - 1
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ 1 رومانی

جمعه 18 آذر 1401
1 - 1
19:30
شنبه 19 آذر 1401
یکشنبه 20 آذر 1401
1 - 1
18:00
دوشنبه 21 آذر 1401
چهارشنبه 23 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ 1 رومانی

جمعه 25 آذر 1401
شنبه 26 آذر 1401
یکشنبه 27 آذر 1401
دوشنبه 28 آذر 1401
1 - 0
20:30
سه شنبه 29 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ 1 رومانی

جمعه 30 دی 1401
شنبه 1 بهمن 1401
یکشنبه 2 بهمن 1401
0 - 1
21:15
دوشنبه 3 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ 1 رومانی

جمعه 7 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
1 - 2
15:00
یکشنبه 9 بهمن 1401
2 - 3
19:30
دوشنبه 10 بهمن 1401
0 - 1
20:30
پنجشنبه 25 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ 1 رومانی

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401
1 - 1
16:00
0 - 1
21:30
دوشنبه 17 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ 1 رومانی

جمعه 21 بهمن 1401
شنبه 22 بهمن 1401
3 - 1
15:00
یکشنبه 23 بهمن 1401
1 - 2
20:30
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ 1 رومانی

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401
1 - 1
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ 1 رومانی

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401
1 - 2
21:00
دوشنبه 8 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ 1 رومانی

سه شنبه 9 اسفند 1401
چهارشنبه 10 اسفند 1401
0 - 3
16:30
پنجشنبه 11 اسفند 1401
2 - 1
17:30
4 - 1
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ 1 رومانی

جمعه 12 اسفند 1401
شنبه 13 اسفند 1401
یکشنبه 14 اسفند 1401
3 - 1
21:30
دوشنبه 15 اسفند 1401
2 - 2
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ 1 رومانی

جمعه 19 اسفند 1401
1 - 1
18:00
شنبه 20 اسفند 1401
یکشنبه 21 اسفند 1401
1 - 0
21:30
دوشنبه 22 اسفند 1401

نتایج لیگ 1 رومانی

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Farul Constanta 30 26 64
2 CFR Cluj 30 26 63
3 FCSB 30 16 57
4 CS Universitatea Craiova 30 10 54
5 Rapid Bucureşti 30 14 52
6 Sepsi OSK 30 17 42
7 FC Hermannstadt 30 1 41
8 FC Universitatea Craiova 30 1 40
9 Petrolul Ploieşti 30 -16 36
10 FC Voluntari 30 -4 34
11 Universitatea Cluj 30 -12 34
12 Chindia Târgoviște 30 -10 32
13 FC Botoşani 30 -15 32
14 UTA Arad 30 -12 27
15 Argeș Pitești 30 -20 27
16 CS Mioveni 30 -22 22