پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر پرتغال

جدول لیگ برتر پرتغال

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر پرتغال را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر پرتغال، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر پرتغال

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
2 - 0
19:00
دوشنبه 23 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر پرتغال

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
2 - 4
21:30
یکشنبه 29 مرداد 1402
2 - 1
21:30
2 - 2
00:00
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر پرتغال

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
5 - 0
21:30
یکشنبه 5 شهریور 1402
دوشنبه 6 شهریور 1402
شنبه 18 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر پرتغال

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر پرتغال

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
3 - 1
21:30
1 - 2
00:00
یکشنبه 26 شهریور 1402
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر پرتغال

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
یکشنبه 2 مهر 1402
2 - 2
19:00
دوشنبه 3 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر پرتغال

پنجشنبه 6 مهر 1402
جمعه 7 مهر 1402
1 - 0
23:45
شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 2
19:00
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر پرتغال

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
0 - 0
19:00
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر پرتغال

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
یکشنبه 7 آبان 1402
0 - 2
00:00
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر پرتغال

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
0 - 2
19:00
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402
2 - 0
23:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر پرتغال

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر پرتغال

جمعه 10 آذر 1402
2 - 1
00:00
شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر پرتغال

جمعه 17 آذر 1402
1 - 3
19:00
شنبه 18 آذر 1402
یکشنبه 19 آذر 1402
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر پرتغال

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
یکشنبه 26 آذر 1402
0 - 1
00:00
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر پرتغال

شنبه 2 دی 1402
پنجشنبه 7 دی 1402
جمعه 8 دی 1402
1 - 0
00:15
شنبه 9 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر پرتغال

جمعه 15 دی 1402
شنبه 16 دی 1402
0 - 3
21:30
یکشنبه 17 دی 1402
دوشنبه 18 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر پرتغال

جمعه 22 دی 1402
شنبه 23 دی 1402
یکشنبه 24 دی 1402
2 - 0
00:00
دوشنبه 25 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر پرتغال

پنجشنبه 28 دی 1402
جمعه 29 دی 1402
شنبه 30 دی 1402
یکشنبه 1 بهمن 1402
0 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر پرتغال

یکشنبه 8 بهمن 1402
1 - 3
21:30
5 - 0
00:00
دوشنبه 9 بهمن 1402
چهارشنبه 11 بهمن 1402
1 - 1
00:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر پرتغال

شنبه 14 بهمن 1402
یکشنبه 15 بهمن 1402
1 - 1
19:00
دوشنبه 16 بهمن 1402
سه شنبه 28 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر پرتغال

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402
3 - 2
23:45
سه شنبه 24 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر پرتغال

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
یکشنبه 29 بهمن 1402
6 - 1
21:30
2 - 1
00:00
دوشنبه 30 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر پرتغال

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
1 - 1
21:30
یکشنبه 6 اسفند 1402
دوشنبه 7 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر پرتغال

جمعه 11 اسفند 1402
1 - 5
23:45
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
5 - 0
00:00
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر پرتغال

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
2 - 1
19:00
یکشنبه 20 اسفند 1402
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر پرتغال

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
4 - 1
00:00
یکشنبه 27 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر پرتغال

جمعه 10 فروردین 1403
1 - 0
21:30
شنبه 11 فروردین 1403
2 - 1
19:00
یکشنبه 12 فروردین 1403
دوشنبه 13 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر پرتغال

جمعه 17 فروردین 1403
شنبه 18 فروردین 1403
0 - 3
21:30
یکشنبه 19 فروردین 1403
دوشنبه 20 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر پرتغال

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
دوشنبه 27 فروردین 1403
0 - 1
23:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر پرتغال

جمعه 31 فروردین 1403
شنبه 1 اردیبهشت 1403
2 - 1
00:00
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر پرتغال

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر پرتغال

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر پرتغال

جمعه 21 اردیبهشت 1403
شنبه 22 اردیبهشت 1403
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر پرتغال

نتایج لیگ برتر پرتغال

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 اسپورتینگ لیسبون 30 60 80
2 بنفیکا 30 44 73
3 پورتو 30 31 62
4 براگا 30 22 62
5 ویتوریا گیمارش 30 13 57
6 آروکا 30 11 44
7 موریرنزه 30 -4 43
8 فامالیسائو 30 -5 36
9 کازا پیا 30 -13 32
10 فارنزه 30 -5 31
11 ریو اوه 30 -6 31
12 گیل ویسنته 30 -11 31
13 ایسترویل 30 -7 30
14 بواویستا 30 -21 30
15 آمادورا 30 -14 29
16 پورتیموننزه 30 -30 28
17 چاوز 30 -32 23
18 ویزلا 30 -33 21