جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان

جدول لیگ برتر لهستان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر لهستان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر لهستان

جمعه 30 تیر 1402
شنبه 31 تیر 1402
یکشنبه 1 مرداد 1402
دوشنبه 2 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر لهستان

جمعه 6 مرداد 1402
شنبه 7 مرداد 1402
یکشنبه 8 مرداد 1402
چهارشنبه 29 آذر 1402
چهارشنبه 23 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر لهستان

جمعه 13 مرداد 1402
شنبه 14 مرداد 1402
یکشنبه 15 مرداد 1402
دوشنبه 16 مرداد 1402
چهارشنبه 8 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر لهستان

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
دوشنبه 23 مرداد 1402
سه شنبه 2 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر لهستان

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر لهستان

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
یکشنبه 5 شهریور 1402
چهارشنبه 5 مهر 1402
پنجشنبه 6 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر لهستان

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر لهستان

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
یکشنبه 26 شهریور 1402
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر لهستان

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
یکشنبه 2 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر لهستان

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر لهستان

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر لهستان

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
یکشنبه 30 مهر 1402
دوشنبه 1 آبان 1402
شنبه 27 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر لهستان

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
یکشنبه 7 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر لهستان

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر لهستان

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
دوشنبه 22 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر لهستان

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر لهستان

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
چهارشنبه 9 اسفند 1402
سه شنبه 22 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر لهستان

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
یکشنبه 19 آذر 1402
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر لهستان

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
یکشنبه 26 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر لهستان

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر لهستان

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
یکشنبه 29 بهمن 1402
دوشنبه 30 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر لهستان

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
دوشنبه 7 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر لهستان

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر لهستان

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
یکشنبه 20 اسفند 1402
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر لهستان

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
یکشنبه 27 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر لهستان

شنبه 11 فروردین 1403
دوشنبه 13 فروردین 1403
سه شنبه 14 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر لهستان

جمعه 17 فروردین 1403
شنبه 18 فروردین 1403
یکشنبه 19 فروردین 1403
دوشنبه 20 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر لهستان

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
دوشنبه 27 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر لهستان

جمعه 31 فروردین 1403
شنبه 1 اردیبهشت 1403
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر لهستان

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر لهستان

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر لهستان

جمعه 21 اردیبهشت 1403
شنبه 22 اردیبهشت 1403
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر لهستان

جمعه 28 اردیبهشت 1403
شنبه 29 اردیبهشت 1403
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر لهستان

نتایج لیگ برتر لهستان

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Jagiellonia Białystok 34 32 63
2 Śląsk Wrocław 34 19 63
3 Legia Warszawa 34 12 59
4 Pogoń Szczecin 34 21 55
5 Lech Poznań 34 6 53
6 Górnik Zabrze 34 4 53
7 Raków Częstochowa 34 15 52
8 Zagłębie Lubin 34 -7 47
9 Widzew Łódź 34 -1 46
10 Piast Gliwice 34 3 43
11 FKS Stal Mielec 34 -6 43
12 Puszcza Niepołomice 34 -10 40
13 KS Cracovia 34 -1 39
14 Korona Kielce 34 -4 38
15 Radomiak Radom 34 -17 38
16 Warta Poznań 34 -10 37
17 Ruch Chorzów 34 -15 32
18 ŁKS Łódź 34 -41 24