شنبه 12 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان

جدول لیگ برتر لهستان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر لهستان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر لهستان

جمعه 24 تیر 1401
شنبه 25 تیر 1401
یکشنبه 26 تیر 1401
دوشنبه 27 تیر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر لهستان

جمعه 31 تیر 1401
شنبه 1 مرداد 1401
یکشنبه 2 مرداد 1401
دوشنبه 3 مرداد 1401
پنجشنبه 14 مهر 1401
جمعه 27 آبان 1401
چهارشنبه 12 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر لهستان

جمعه 7 مرداد 1401
شنبه 8 مرداد 1401
یکشنبه 9 مرداد 1401
دوشنبه 10 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر لهستان

جمعه 14 مرداد 1401
شنبه 15 مرداد 1401
یکشنبه 16 مرداد 1401
دوشنبه 17 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر لهستان

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
یکشنبه 23 مرداد 1401
دوشنبه 24 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر لهستان

جمعه 28 مرداد 1401
شنبه 29 مرداد 1401
یکشنبه 30 مرداد 1401
چهارشنبه 9 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر لهستان

جمعه 4 شهریور 1401
شنبه 5 شهریور 1401
یکشنبه 6 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر لهستان

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
یکشنبه 13 شهریور 1401
دوشنبه 14 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر لهستان

جمعه 18 شهریور 1401
شنبه 19 شهریور 1401
یکشنبه 20 شهریور 1401
دوشنبه 21 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر لهستان

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
یکشنبه 27 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر لهستان

جمعه 8 مهر 1401
شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر لهستان

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
دوشنبه 18 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر لهستان

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
یکشنبه 24 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر لهستان

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
یکشنبه 1 آبان 1401
دوشنبه 2 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر لهستان

جمعه 6 آبان 1401
شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
دوشنبه 9 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر لهستان

جمعه 13 آبان 1401
شنبه 14 آبان 1401
یکشنبه 15 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر لهستان

جمعه 20 آبان 1401
شنبه 21 آبان 1401
یکشنبه 22 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر لهستان

جمعه 7 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
یکشنبه 9 بهمن 1401
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر لهستان

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401
چهارشنبه 17 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر لهستان

جمعه 21 بهمن 1401
شنبه 22 بهمن 1401
یکشنبه 23 بهمن 1401
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر لهستان

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر لهستان

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401
دوشنبه 8 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر لهستان

جمعه 12 اسفند 1401
شنبه 13 اسفند 1401
یکشنبه 14 اسفند 1401
دوشنبه 15 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر لهستان

جمعه 19 اسفند 1401
شنبه 20 اسفند 1401
یکشنبه 21 اسفند 1401
دوشنبه 22 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر لهستان

جمعه 26 اسفند 1401
شنبه 27 اسفند 1401
یکشنبه 28 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر لهستان

جمعه 11 فروردین 1402
شنبه 12 فروردین 1402
یکشنبه 13 فروردین 1402
دوشنبه 14 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر لهستان

پنجشنبه 17 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
دوشنبه 21 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر لهستان

جمعه 25 فروردین 1402
شنبه 26 فروردین 1402
یکشنبه 27 فروردین 1402
دوشنبه 28 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر لهستان

جمعه 1 اردیبهشت 1402
شنبه 2 اردیبهشت 1402
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر لهستان

جمعه 8 اردیبهشت 1402
شنبه 9 اردیبهشت 1402
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر لهستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر لهستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر لهستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر لهستان

نتایج لیگ برتر لهستان

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Raków Częstochowa 25 35 61
2 Legia Warszawa 25 13 52
3 Lech Poznań 25 11 43
4 Pogoń Szczecin 25 2 40
5 Warta Poznań 26 7 38
6 Widzew Łódź 25 3 37
7 KS Cracovia 25 4 34
8 Piast Gliwice 26 1 33
9 Wisła Płock 25 0 32
10 Radomiak Radom 25 -3 32
11 Zagłębie Lubin 26 -12 31
12 FKS Stal Mielec 25 -4 30
13 Śląsk Wrocław 25 -9 30
14 Jagiellonia Białystok 25 1 29
15 Górnik Zabrze 26 -7 28
16 Korona Kielce 25 -10 27
17 Lechia Gdańsk 25 -17 25
18 Miedź Legnica 25 -15 19