پنجشنبه 18 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی

جدول کی لیگ کره جنوبی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل کی لیگ کره جنوبی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار کی لیگ کره جنوبی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
367 Tae-hwan Kim * اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
354 Gwang-seok Kim پوهانگ استیلرز - اینچئون یونایتد
338 Bit-garam Yoon * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گیونگنام
329 Yo-han Go * اف سی سئول
327 Dong-gook Lee جئونبوک
327 Ki-hun Yeom * سوون بلووینگرز
324 Chul Hong * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - دیگو
312 Kwang-hoon Shin * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - اف سی سئول - گنگوون
309 Min-soo Kang * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - بوسان - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد
309 Shin-wook Kim * جئونبوک - اولسان هیوندای
298 Soon-hyung Kwon ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون
290 Kyo-won Han * جئونبوک - اینچئون یونایتد
287 Chul-soon Choi * جئونبوک - گیمچئون سنگمو
281 Seung-ki Lee * جئونبوک - گیمچئون سنگمو - گوانگجو
279 Dejan Damjanović * سوون بلووینگرز - اف سی سئول - دیگو
273 Dong-woon Shim * پوهانگ استیلرز - جئونام دراگانز - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
271 Sang-hyub Lim * پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - جئونبوک - ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سنگمو
269 Yong Lee * جئونبوک - اولسان هیوندای - گیمچئون سنگمو
263 Keun-ho Lee * جئونبوک - اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو - گنگوون
260 Il-lok Yun * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - اف سی سئول - گیونگنام
255 Oh-kyu Kim * ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - گنگوون
255 Ban-suk Oh * ججو یونایتد - اینچئون یونایتد
254 Hwa-yong Shin پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز
250 Jin-ho Shin * پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو
249 Young-sun Yun * جئونبوک - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی
247 Osmar * اف سی سئول
244 Il-su Hwang اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو
244 Moo-yeol Ko * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - گنگوون
244 Dong-hyen Yang * پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - بوسان - سئونگنام - سوون اف سی
241 Seong-jun Kim * دیژئون - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
240 Yong-dae Kim اولسان هیوندای - اف سی سئول
235 Beom-seok Oh پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - گنگوون
234 Jong-eun Lim * جئونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای - سئونگنام
233 Júnior Santos سوون بلووینگرز - ججو یونایتد
233 Seung-dae Kim * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - گنگوون
233 Wan-kyu Kwon * پوهانگ استیلرز - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد - گیونگنام
232 Hyung-min Shin * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - اولسان هیوندای
230 In-sung Kim * جئونبوک - اولسان هیوندای - سئونگنام - اینچئون یونایتد
230 Young-wook Kim * جئونام دراگانز - ججو یونایتد
230 Kwang-seon Kwak سوون بلووینگرز - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون - گوانگجو
226 Young-jun Choi * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - ججو یونایتد - گیونگنام
223 Ho-jun Kim ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سنگمو - گنگوون
223 Se-gye Shin * سوون بلووینگرز - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی - گنگوون
221 Young-Min Hyun جئونام دراگانز - اف سی سئول - سئونگنام
220 Chang-min Lee * جئونام دراگانز - ججو یونایتد - گیونگنام
218 Young-kwang Kim اولسان هیوندای - سئونگنام - گیونگنام
218 Jin-po Park ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
216 Hyeon-woo Jo * اولسان هیوندای - دیگو
215 Young-bin Kim * گیمچئون سنگمو - گنگوون - گوانگجو
215 Jong-ho Lee جئونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای - سئونگنام
تعداد قهرمانی تیـم هـا