یکشنبه 16 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی

جدول کی لیگ کره جنوبی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل کی لیگ کره جنوبی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار کی لیگ کره جنوبی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
337 Gwang-seok Kim * پوهانگ استیلرز - اینچئون یونایتد
337 Tae-hwan Kim * اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
327 Dong-gook Lee جئونبوک
323 Bit-garam Yoon * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گیونگنام
322 Yo-han Go * اف سی سئول
309 Shin-wook Kim * جئونبوک - اولسان هیوندای
309 Ki-hun Yeom * سوون بلووینگرز
296 Chul Hong * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
284 Min-soo Kang * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - بوسان - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد
279 Dejan Damjanović * سوون بلووینگرز - اف سی سئول - دیگو
279 Kwang-hoon Shin * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - اف سی سئول - گنگوون
276 Soon-hyung Kwon * ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون
270 Chul-soon Choi * جئونبوک - گیمچئون سنگمو
270 Kyo-won Han * جئونبوک - اینچئون یونایتد
265 Seung-ki Lee * جئونبوک - گیمچئون سنگمو - گوانگجو
261 Yong Lee * جئونبوک - اولسان هیوندای - گیمچئون سنگمو
258 Dong-woon Shim پوهانگ استیلرز - جئونام دراگانز - گیمچئون سنگمو
254 Hwa-yong Shin پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز
246 Il-lok Yun * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - اف سی سئول - گیونگنام
244 Il-su Hwang اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو
243 Moo-yeol Ko * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - گنگوون
242 Ban-suk Oh * ججو یونایتد - اینچئون یونایتد
240 Yong-dae Kim اولسان هیوندای - اف سی سئول
238 Seong-jun Kim * دیژئون - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
236 Dong-hyen Yang * پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - بوسان - سئونگنام - سوون اف سی
235 Sang-hyub Lim * پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - جئونبوک - ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سنگمو
235 Beom-seok Oh پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - گنگوون
233 Júnior Santos سوون بلووینگرز - ججو یونایتد
233 Keun-ho Lee * جئونبوک - اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو - گنگوون
230 In-sung Kim جئونبوک - اولسان هیوندای - سئونگنام - اینچئون یونایتد
230 Young-wook Kim * جئونام دراگانز - ججو یونایتد
229 Young-sun Yun * اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی
227 Hyung-min Shin * پوهانگ استیلرز - جئونبوک - اولسان هیوندای
225 Oh-kyu Kim * ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - گنگوون
223 Ho-jun Kim ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سنگمو - گنگوون
223 Osmar * اف سی سئول
221 Young-Min Hyun جئونام دراگانز - اف سی سئول - سئونگنام
219 Jong-eun Lim * جئونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای - سئونگنام
218 Kwang-seon Kwak * سوون بلووینگرز - گیمچئون سنگمو - گنگوون - گوانگجو
218 Jin-po Park ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
218 Jin-ho Shin * پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو
212 Won-il Kim پوهانگ استیلرز - ججو یونایتد
212 Yoon-pyo Lee اینچئون یونایتد
209 Hyo-jin Choi جئونام دراگانز - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو
208 Wan-kyu Kwon * پوهانگ استیلرز - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد - گیونگنام
205 Seung-dae Kim پوهانگ استیلرز - جئونبوک - گنگوون
205 Chae-min Lim * سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون
202 Jong-ho Lee جئونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای
199 Woong-hee Lee دیژئون - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو
198 Chi-gon Kim اولسان هیوندای - گیمچئون سنگمو
تعداد قهرمانی تیـم هـا