جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی

جدول کی لیگ کره جنوبی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل کی لیگ کره جنوبی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار کی لیگ کره جنوبی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
388 Tae-hwan Kim * اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سانگمو
373 Bit-garam Yoon اولسان هیوندای - ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - سوون اف سی - گیونگنام
354 Gwang-seok Kim پوهانگ استیلرز - اینچئون یونایتد
353 Chul Hong * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - دائجو
335 Yo-han Go اف سی سئول
334 Kwang-hoon Shin پوهانگ استیلرز - چونبوک - اف سی سئول - گانگون
330 Ki-hun Yeom سوون بلووینگرز
327 Dong-gook Lee چونبوک
318 Kyo-won Han چونبوک - اینچئون یونایتد
309 Min-soo Kang سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - بوسان - گیمچئون سانگمو - اینچئون یونایتد
309 Shin-wook Kim * چونبوک - اولسان هیوندای
306 Chul-soon Choi چونبوک - گیمچئون سانگمو
298 Soon-hyung Kwon ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - گانگون
294 Keun-ho Lee چونبوک - اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سانگمو - دائجو - گانگون
293 Yong Lee چونبوک - اولسان هیوندای - گیمچئون سانگمو - سوون اف سی
293 Sang-hyub Lim * پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - چونبوک - ججو یونایتد - اف سی سئول - بوسان - گیمچئون سانگمو
285 Oh-kyu Kim * ججو یونایتد - گیمچئون سانگمو - گانگون
282 Ban-suk Oh ججو یونایتد - اینچئون یونایتد
282 Osmar * اف سی سئول
281 Seung-ki Lee چونبوک - گیمچئون سانگمو - گوانگجو
279 Dejan Damjanović سوون بلووینگرز - اف سی سئول - دائجو
273 Dong-woon Shim پوهانگ استیلرز - جئونام دراگانز - سئونگنام - گیمچئون سانگمو
268 Seung-dae Kim * پوهانگ استیلرز - چونبوک - گانگون
267 Jin-ho Shin پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سانگمو - اینچئون یونایتد
266 Il-lok Yun * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - اف سی سئول - گیونگنام - گانگون
265 In-sung Kim پوهانگ استیلرز - چونبوک - اولسان هیوندای - سئونگنام - اینچئون یونایتد
254 Hwa-yong Shin پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز
253 Young-bin Kim گیمچئون سانگمو - گانگون - گوانگجو
253 Se-gye Shin سوون بلووینگرز - گیمچئون سانگمو - سوون اف سی - گانگون
252 Hyeon-woo Jo * اولسان هیوندای - دائجو
252 Young-wook Kim * دائجون - جئونام دراگانز - ججو یونایتد
250 Moo-yeol Go پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - چونبوک - گانگون
250 Young-sun Yun چونبوک - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - سوون اف سی
247 Seong-jun Kim * دائجون - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سانگمو
245 Dong-hyen Yang پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - بوسان - سئونگنام - سوون اف سی
244 Il-su Hwang اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سانگمو - دائجو
241 Wan-kyu Kwon * پوهانگ استیلرز - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - اینچئون یونایتد - گیونگنام
240 Yong-dae Kim اولسان هیوندای - اف سی سئول
239 Jong-eun Lim چونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای - سئونگنام
235 Young-jun Choi پوهانگ استیلرز - چونبوک - ججو یونایتد - گیونگنام
235 Doo-hyeok Kim اینچئون یونایتد
235 Beom-seok Oh پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - گانگون
233 Júnior Santos سوون بلووینگرز - ججو یونایتد
233 Chang-min Lee * جئونام دراگانز - ججو یونایتد - گیونگنام
232 Hyung-min Shin پوهانگ استیلرز - چونبوک - اولسان هیوندای
231 Chae-min Lim ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - گانگون
230 Kwang-seon Kwak سوون بلووینگرز - سئونگنام - گیمچئون سانگمو - گانگون - گوانگجو
227 Yong-woo Park * اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سانگمو
223 Ho-jun Kim ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سانگمو - گانگون
221 Young-Min Hyun جئونام دراگانز - اف سی سئول - سئونگنام
تعداد قهرمانی تیـم هـا