پنجشنبه 10 اسفند 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی

جدول کی لیگ کره جنوبی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول کی لیگ کره جنوبی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل کی لیگ کره جنوبی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار کی لیگ کره جنوبی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
388 Tae-hwan Kim * اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
373 Bit-garam Yoon اولسان هیوندای - ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی - گیونگنام
354 Gwang-seok Kim پوهانگ استیلرز - اینچئون یونایتد
353 Chul Hong * سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - دیگو
335 Yo-han Go اف سی سئول
334 Kwang-hoon Shin پوهانگ استیلرز - چونبوک - اف سی سئول - گنگوون
330 Ki-hun Yeom سوون بلووینگرز
327 Dong-gook Lee چونبوک
318 Kyo-won Han چونبوک - اینچئون یونایتد
309 Min-soo Kang سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - بوسان - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد
309 Shin-wook Kim * چونبوک - اولسان هیوندای
306 Chul-soon Choi چونبوک - گیمچئون سنگمو
298 Soon-hyung Kwon ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون
294 Keun-ho Lee چونبوک - اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو - گنگوون
293 Yong Lee چونبوک - اولسان هیوندای - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی
293 Sang-hyub Lim * پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - چونبوک - ججو یونایتد - اف سی سئول - بوسان - گیمچئون سنگمو
285 Oh-kyu Kim * ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - گنگوون
282 Ban-suk Oh ججو یونایتد - اینچئون یونایتد
282 Osmar * اف سی سئول
281 Seung-ki Lee چونبوک - گیمچئون سنگمو - گوانگجو
279 Dejan Damjanović سوون بلووینگرز - اف سی سئول - دیگو
273 Dong-woon Shim پوهانگ استیلرز - جئونام دراگانز - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
268 Seung-dae Kim * پوهانگ استیلرز - چونبوک - گنگوون
267 Jin-ho Shin پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد
266 Il-lok Yun * اولسان هیوندای - ججو یونایتد - اف سی سئول - گیونگنام - گنگوون
265 In-sung Kim پوهانگ استیلرز - چونبوک - اولسان هیوندای - سئونگنام - اینچئون یونایتد
254 Hwa-yong Shin پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز
253 Young-bin Kim گیمچئون سنگمو - گنگوون - گوانگجو
253 Se-gye Shin سوون بلووینگرز - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی - گنگوون
252 Hyeon-woo Jo * اولسان هیوندای - دیگو
252 Young-wook Kim * دیژئون - جئونام دراگانز - ججو یونایتد
250 Moo-yeol Go پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - چونبوک - گنگوون
250 Young-sun Yun چونبوک - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - سوون اف سی
247 Seong-jun Kim * دیژئون - اولسان هیوندای - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو
245 Dong-hyen Yang پوهانگ استیلرز - اولسان هیوندای - بوسان - سئونگنام - سوون اف سی
244 Il-su Hwang اولسان هیوندای - ججو یونایتد - گیمچئون سنگمو - دیگو
241 Wan-kyu Kwon * پوهانگ استیلرز - اف سی سئول - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - اینچئون یونایتد - گیونگنام
240 Yong-dae Kim اولسان هیوندای - اف سی سئول
239 Jong-eun Lim چونبوک - جئونام دراگانز - اولسان هیوندای - سئونگنام
235 Young-jun Choi پوهانگ استیلرز - چونبوک - ججو یونایتد - گیونگنام
235 Doo-hyeok Kim اینچئون یونایتد
235 Beom-seok Oh پوهانگ استیلرز - سوون بلووینگرز - اولسان هیوندای - گنگوون
233 Júnior Santos سوون بلووینگرز - ججو یونایتد
233 Chang-min Lee * جئونام دراگانز - ججو یونایتد - گیونگنام
232 Hyung-min Shin پوهانگ استیلرز - چونبوک - اولسان هیوندای
231 Chae-min Lim ججو یونایتد - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون
230 Kwang-seon Kwak سوون بلووینگرز - سئونگنام - گیمچئون سنگمو - گنگوون - گوانگجو
227 Yong-woo Park * اولسان هیوندای - اف سی سئول - گیمچئون سنگمو
223 Ho-jun Kim ججو یونایتد - بوسان - گیمچئون سنگمو - گنگوون
221 Young-Min Hyun جئونام دراگانز - اف سی سئول - سئونگنام
تعداد قهرمانی تیـم هـا