یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول جی لیگ ژاپن

جدول جی لیگ ژاپن

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول جی لیگ ژاپن را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل جی لیگ ژاپن، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار جی لیگ ژاپن

گل (پنالتی) بازیکن تیم
191 (18) Yoshito Okubo سرزو اوزاکا - اف سی توکیو - جوبیلو ایواتا - ویسل کوبه - کاوازاکی فرونتال
167 (18) Shinzo Koroki اوراوا رد دیاموند - هوکایدو - کاشیما آنتلرز
163 (0) Masashi Nakayama هوکایدو - جوبیلو ایواتا
160 (12) Hisato Satō جف یونایتد - وگالتا سندای - ناگویا گرامپوس - سانفرس هیروشیما
154 (4) Ryoichi Maeda اف سی توکیو - جوبیلو ایواتا
150 (4) Marquinhos جف یونایتد - وگالتا سندای - کاشیما آنتلرز - توکیو وردی - یوکوهاما مارینوس - شیمیزو - ویسل کوبه
141 (0) Kazuyoshi Miura * کیوتو سانگا - توکیو وردی - ویسل کوبه - یوکوهاما اف سی
140 (11) Yū Kobayashi کاوازاکی فرونتال
124 (0) Ueslei ناگویا گرامپوس - سانفرس هیروشیما - اویتا ترینیتا
116 (4) Juninho کاشیما آنتلرز - کاوازاکی فرونتال
112 (2) Edmilson اوراوا رد دیاموند - اف سی توکیو - آلبیرکس نیگاتا
108 (1) Atsushi Yanagisawa کیوتو سانگا - وگالتا سندای - کاشیما آنتلرز
104 (5) Kazuma Watanabe اف سی توکیو - یوکوهاما مارینوس - گامبا اوزاکا - ویسل کوبه - یوکوهاما اف سی
103 (10) Yasuhito Endō کیوتو سانگا - جوبیلو ایواتا - گامبا اوزاکا - یوکوهاما فلوگلز
102 (0) Toshiya Fujita جوبیلو ایواتا - ناگویا گرامپوس
99 (4) Keiji Tamada کاشیوا ریسول - ناگویا گرامپوس
97 (9) Patric * کیوتو سانگا - گامبا اوزاکا - سانفرس هیروشیما - کاوازاکی فرونتال - ونتفوریت کوفو
97 (16) Yōhei Toyoda کیوتو سانگا - ناگویا گرامپوس - ساگان توسو
95 (0) Shoji Jo جف یونایتد - یوکوهاما مارینوس - ویسل کوبه
94 (0) Tatsuhiko Kubo یوکوهاما مارینوس - سانفرس هیروشیما - یوکوهاما اف سی
94 (0) Hiroaki Morishima سرزو اوزاکا
93 (0) Nobuhiro Takeda کیوتو سانگا - جف یونایتد - توکیو وردی - جوبیلو ایواتا
91 (0) Masahiro Fukuda اوراوا رد دیاموند
90 (0) Yoshiyuki Hasegawa کاشیما آنتلرز
90 (3) Lucas اف سی توکیو - گامبا اوزاکا
87 (1) Ryuji Bando سرزو اوزاکا - هوکایدو - گامبا اوزاکا - ویسل کوبه - اومیا آردیجا - ساگان توسو
87 (3) Leandro کاشیوا ریسول - گامبا اوزاکا - ویسل کوبه - اومیا آردیجا
87 (0) Masaaki Sawanobori شیمیزو
85 (16) Diego Oliveira کاشیوا ریسول - اف سی توکیو
81 (0) Alcindo کاشیما آنتلرز - توکیو وردی
81 (0) Akinori Nishizawa سرزو اوزاکا - شیمیزو
77 (0) Naohiro Takahara اوراوا رد دیاموند - شیمیزو - جوبیلو ایواتا
77 (4) Marcus Tulio Tanaka اوراوا رد دیاموند - ناگویا گرامپوس - سانفرس هیروشیما
76 (9) Yuki Abe اوراوا رد دیاموند - جف یونایتد
75 (10) Anderson Lopes هوکایدو - یوکوهاما مارینوس - سانفرس هیروشیما
74 (0) Kengo Nakamura کاوازاکی فرونتال
73 (16) Akihiro Ienaga سرزو اوزاکا - گامبا اوزاکا - اویتا ترینیتا - اومیا آردیجا - کاوازاکی فرونتال
73 (13) Mu Kanazaki کاشیما آنتلرز - ناگویا گرامپوس - اویتا ترینیتا - ساگان توسو
73 (6) Shunsuke Nakamura یوکوهاما مارینوس - جوبیلو ایواتا - یوکوهاما اف سی
73 (10) Yuya Ōsako کاشیما آنتلرز - ویسل کوبه
71 (0) Bismarck کاشیما آنتلرز - توکیو وردی - ویسل کوبه
71 (0) Emerson Sheik اوراوا رد دیاموند
71 (2) Naoki Ishihara اوراوا رد دیاموند - وگالتا سندای - سانفرس هیروشیما - اومیا آردیجا - شونان بلمار
71 (3) Tadanari Lee اوراوا رد دیاموند - کاشیوا ریسول - اف سی توکیو - یوکوهاما مارینوس - سانفرس هیروشیما
71 (1) Kensuke Nagai اف سی توکیو - ناگویا گرامپوس - ویسل کوبه
70 (2) Takuya Nozawa وگالتا سندای - کاشیما آنتلرز - ویسل کوبه
70 (3) Mitsuo Ogasawara کاشیما آنتلرز
69 (7) Kengo Kawamata جوبیلو ایواتا - ناگویا گرامپوس - آلبیرکس نیگاتا
69 (0) Masashi Oguro هوکایدو - اف سی توکیو - توکیو وردی - یوکوهاما مارینوس - گامبا اوزاکا
69 (0) Wagner Lopes اف سی توکیو - ناگویا گرامپوس - آویسپا فوکوکا - شونان بلمار
تعداد قهرمانی تیـم هـا