پنجشنبه 13 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا

جدول سری ب ایتالیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سری ب ایتالیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 سری ب ایتالیا

جمعه 21 مرداد 1401
2 - 2
23:15
شنبه 22 مرداد 1401
4 - 3
23:15
1 - 1
23:15
یکشنبه 23 مرداد 1401
1 - 2
23:15
1 - 3
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 سری ب ایتالیا

جمعه 28 مرداد 1401
1 - 1
23:15
شنبه 29 مرداد 1401
0 - 0
23:15
1 - 1
23:15
0 - 0
23:15
یکشنبه 30 مرداد 1401
2 - 2
23:15
2 - 1
23:15
1 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 سری ب ایتالیا

شنبه 5 شهریور 1401
4 - 1
23:15
یکشنبه 6 شهریور 1401
1 - 3
23:15
0 - 1
23:15
1 - 0
23:15
دوشنبه 7 شهریور 1401
0 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 سری ب ایتالیا

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
2 - 1
16:30
3 - 0
16:30
2 - 2
16:30
3 - 3
18:45
یکشنبه 13 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 سری ب ایتالیا

جمعه 18 شهریور 1401
1 - 0
23:00
شنبه 19 شهریور 1401
0 - 1
16:30
0 - 1
16:30
2 - 3
16:30
1 - 3
17:30
یکشنبه 20 شهریور 1401
2 - 0
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 سری ب ایتالیا

جمعه 25 شهریور 1401
1 - 0
23:00
شنبه 26 شهریور 1401
1 - 3
16:30
0 - 1
16:30
3 - 3
16:30
1 - 1
16:30
1 - 0
18:45
یکشنبه 27 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 سری ب ایتالیا

جمعه 8 مهر 1401
3 - 1
23:00
شنبه 9 مهر 1401
1 - 0
16:30
0 - 2
16:30
6 - 2
16:30
1 - 3
18:45
یکشنبه 10 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 سری ب ایتالیا

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
0 - 0
16:30
1 - 2
16:30
1 - 2
16:30
3 - 0
18:45
یکشنبه 17 مهر 1401
1 - 0
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 سری ب ایتالیا

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
1 - 2
16:30
5 - 1
16:30
3 - 3
16:30
2 - 0
16:30
0 - 2
18:45
یکشنبه 24 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 سری ب ایتالیا

شنبه 30 مهر 1401
1 - 1
16:30
2 - 1
16:30
2 - 3
16:30
5 - 0
16:30
1 - 2
18:45
یکشنبه 1 آبان 1401
4 - 2
18:45
دوشنبه 2 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 سری ب ایتالیا

جمعه 6 آبان 1401
0 - 0
23:00
شنبه 7 آبان 1401
0 - 0
16:30
0 - 2
16:30
1 - 0
16:30
1 - 1
18:45
یکشنبه 8 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 سری ب ایتالیا

شنبه 14 آبان 1401
3 - 1
16:30
1 - 1
16:30
1 - 1
16:30
0 - 0
16:30
1 - 0
18:45
یکشنبه 15 آبان 1401
1 - 0
18:45
دوشنبه 16 آبان 1401
2 - 1
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 سری ب ایتالیا

جمعه 20 آبان 1401
شنبه 21 آبان 1401
1 - 1
16:30
1 - 1
16:30
1 - 2
16:30
1 - 2
16:30
0 - 0
18:45
یکشنبه 22 آبان 1401
1 - 1
18:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 سری ب ایتالیا

شنبه 5 آذر 1401
1 - 2
17:30
3 - 1
20:30
یکشنبه 6 آذر 1401
2 - 2
15:00
1 - 0
17:30
2 - 0
17:30
1 - 1
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 سری ب ایتالیا

شنبه 12 آذر 1401
یکشنبه 13 آذر 1401
2 - 3
15:00
3 - 3
17:30
0 - 2
17:30
0 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 سری ب ایتالیا

چهارشنبه 16 آذر 1401
پنجشنبه 17 آذر 1401
0 - 1
15:00
0 - 0
17:30
0 - 3
17:30
1 - 1
17:30
2 - 2
17:30
2 - 0
20:30
0 - 0
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 سری ب ایتالیا

یکشنبه 20 آذر 1401
0 - 0
17:30
0 - 1
17:30
1 - 1
17:30
4 - 1
20:30
دوشنبه 21 آذر 1401
0 - 2
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 سری ب ایتالیا

شنبه 26 آذر 1401
3 - 0
20:30
0 - 0
23:00
یکشنبه 27 آذر 1401
1 - 1
16:30
0 - 1
16:30
0 - 3
16:30
دوشنبه 28 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 سری ب ایتالیا

دوشنبه 5 دی 1401
1 - 1
15:00
0 - 1
17:30
2 - 0
17:30
2 - 2
17:30
0 - 1
17:30
1 - 2
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 سری ب ایتالیا

شنبه 24 دی 1401
1 - 2
16:30
2 - 0
16:30
0 - 1
16:30
4 - 0
16:30
یکشنبه 25 دی 1401
دوشنبه 26 دی 1401
1 - 0
21:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 سری ب ایتالیا

جمعه 30 دی 1401
1 - 0
23:00
شنبه 1 بهمن 1401
1 - 2
16:30
2 - 2
16:30
2 - 0
16:30
2 - 0
16:30
2 - 1
16:30
1 - 1
16:30
یکشنبه 2 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 سری ب ایتالیا

جمعه 7 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
0 - 1
16:30
1 - 0
16:30
0 - 2
16:30
2 - 1
16:30
0 - 0
18:45
یکشنبه 9 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 سری ب ایتالیا

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 سری ب ایتالیا

جمعه 21 بهمن 1401
شنبه 22 بهمن 1401
یکشنبه 23 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 سری ب ایتالیا

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 سری ب ایتالیا

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 سری ب ایتالیا

سه شنبه 9 اسفند 1401
چهارشنبه 10 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 سری ب ایتالیا

شنبه 13 اسفند 1401
یکشنبه 14 اسفند 1401
دوشنبه 15 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 سری ب ایتالیا

جمعه 19 اسفند 1401
شنبه 20 اسفند 1401
یکشنبه 21 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 سری ب ایتالیا

جمعه 26 اسفند 1401
شنبه 27 اسفند 1401
یکشنبه 28 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 سری ب ایتالیا

جمعه 11 فروردین 1402
شنبه 12 فروردین 1402
یکشنبه 13 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 سری ب ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 سری ب ایتالیا

نتایج سری ب ایتالیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 فروزینونه 22 21 48
2 جنووا 22 9 40
3 رجینا 22 13 39
4 سودتیرول 22 0 35
5 باری 22 12 33
6 کالیاری 22 3 32
7 ترنانا 22 -3 32
8 پیسا 22 9 31
9 پالرمو 22 -1 31
10 پارما 22 2 30
11 مودنا 22 0 28
12 اسکولی 22 -1 26
13 کومو 22 -6 26
14 برشیا 22 -10 25
15 اسپال 22 -2 24
16 سیتادلا 22 -10 24
17 بنونتو 22 -5 23
18 پروجیا 22 -8 23
19 ونیزیا 22 -7 21
20 کوزنزا 22 -16 21