یکشنبه 13 فروردین 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا

جدول سری ب ایتالیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سری ب ایتالیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار سری ب ایتالیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
136 (24) Daniele Cacia بولونیا - پیاچنزا - ورونا - رجینا - اسکولی - پادووا - چزنا
123 (30) Andrea Caracciolo برشیا
123 (37) Stefan Schwoch ونیزیا - ناپولی - تورینو - ویچنزا
123 (26) Francesco Tavano امپولی - اولینو - لیورنو
115 (20) Francesco Caputo * امپولی - باری - سالرنیتانا - -
114 (25) Federico Dionisi * اسکولی - سالرنیتانا - لیورنو - فروزینونه
109 (20) Matteo Ardemagni * آتالانتا - پروجیا - مودنا - اسکولی - - پادووا - اولینو - - اسپزیا - سیتادلا - کارپی - فروزینونه
108 (19) Denis Godeas باری - مانتووا - مسینا - - ترویسو
107 (27) Emanuele Calaiò پارما - ناپولی - تورینو - سالرنیتانا - پسکارا - کاتانیا - ترنانا - مسینا - - اسپزیا
104 (22) Massimo Coda * لچه - سالرنیتانا - بنونتو
101 (16) Daniele Vantaggiato پارما - تورینو - باری - پادووا - پسکارا - لیورنو - - کروتونه
99 (9) Salvatore Bruno کیه وو - برشیا - تورینو - مودنا - باری - اسکولی - کاتانیا - ساسولو -
99 (20) Pablo Granoche مودنا - پادووا - چزنا - وارس - - اسپزیا
95 (4) Davide Possanzini برشیا - سمپدوریا - رجینا - کاتانیا -
93 (17) Gionatha Spinesi باری - کاتانیا - -
91 (18) Camillo Ciano * پادووا - چزنا - اولینو - کروتونه - فروزینونه
91 (15) Alfredo Donnarumma * برشیا - امپولی - سالرنیتانا - ترنانا - سیتادلا
89 (19) Cristian Bucchi بولونیا - ناپولی - کالیاری - ویچنزا - مودنا - اسکولی - پسکارا - چزنا - کاتانیا - ترنانا
86 (3) Massimo Marazzina بولونیا - کیه وو - تورینو
85 (13) Mirco Antenucci * تورینو - پیسا - اسکولی - ترنانا - اسپال - اسپزیا
85 (4) Simone Tiribocchi آتالانتا - لچه - تورینو - ویچنزا - - - ورسلی
82 (11) Marco Carparelli تورینو - جنووا - کومو - کرمونس - - سیتادلا
82 (9) Riccardo Zampagna آتالانتا - ویچنزا - ترنانا - مسینا - - کوزنزا - ساسولو
81 (9) Marco Sansovini پسکارا - نووارا - اسپزیا - -
81 (9) Ferdinando Sforzini ورونا - ویچنزا - مودنا - پسکارا - اولینو - - - -
79 (10) Samuel Di Carmine * پروجیا - ورونا - کرمونس - سیتادلا - فروزینونه - - -
77 (9) Massimo Margiotta پیاچنزا - لچه - ویچنزا - - فروزینونه
76 (9) Elvis Abbruscato لچه - ورونا - تورینو - ویچنزا - -
76 (6) Davide Moscardelli پیاچنزا - پیسا - چزنا - -
74 (11) Daniel Ciofani * کرمونس - پسکارا - فروزینونه -
74 (16) Cosimo Francioso جنووا - مونزا -
73 (15) Fabio Ceravolo آتالانتا - پارما - رجینا - کرمونس - ترنانا - بنونتو
73 (9) Daniele Corvia برشیا - لچه - امپولی - ترنانا -
73 (5) Cristian Galano * فوجیا - ویچنزا - باری - پسکارا
73 (20) Riccardo Maniero * باری - اسکولی - پسکارا - کاتانیا - ترنانا - نووارا - کوزنزا
69 (8) Massimo Maccarone سمپدوریا - امپولی
69 (12) Alessandro Sgrigna ورونا - تورینو - ویچنزا - باری - پیستویز - - سیتادلا - کارپی
68 (14) Luigi Beghetto پیاچنزا - کالیاری - پسکارا - ترویسو
68 (10) Andrey Galabinov * رجینا - اولینو - نووارا - لیورنو - اسپزیا
67 (19) Jeda پیاچنزا - ویچنزا - کاتانیا - پالرمو - - - کروتونه
66 (1) Roberto Stellone لچه - ناپولی - تورینو - جنووا - لوچسه - فروزینونه
65 (2) Stefano Pettinari * لچه - ویچنزا - کومو - پسکارا - ترنانا - کروتونه - -
64 (5) Massimo Borgobello ونیزیا - سالرنیتانا - ترنانا -
64 (10) David Di Michele لچه - تورینو - فوجیا - رجینا - سالرنیتانا
64 (12) Mattia Graffiedi پیاچنزا - ناپولی - - مودنا - چزنا - - فیورنتینا - -
63 (10) Nicola Caccia آتالانتا - پیاچنزا - جنووا
63 (17) Marco Ferrante ورونا - تورینو - پسکارا - کاتانیا
63 (9) Leonardo Mancuso * امپولی - پسکارا - مونزا - سیتادلا
62 (14) Marco Cellini ویچنزا - مودنا - وارس - -
62 (7) Osarimen Ebagua تورینو - ویچنزا - کومو - باری - وارس - ورسلی - اسپزیا
تعداد قهرمانی تیـم هـا