دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا

جدول سری ب ایتالیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سری ب ایتالیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سری ب ایتالیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار سری ب ایتالیا

گل (پنالتی) بازیکن تیم
417 Francesco Renzetti کیه وو - مودنا - پادووا - کرمونس - چزنا -
416 Simone Rizzato تورینو - - رجینا - اولینو - کاتانزارو -
412 Juri Tamburini ویچنزا - مودنا - اسکولی - سالرنیتانا - چزنا
402 Daniele Di Donato اسکولی - پالرمو - سیتادلا -
382 Romano Perticone * ورونا - مودنا - سالرنیتانا - چزنا - نووارا - لیورنو - سیتادلا -
373 Federico Dionisi * اسکولی - سالرنیتانا - لیورنو - فروزینونه
370 Matteo Ardemagni آتالانتا - پروجیا - مودنا - اسکولی - رجیانا - پادووا - اولینو - - اسپزیا - سیتادلا - کارپی - فروزینونه
368 Luigi Riccio پیاچنزا - - پیستویز - ترنانا - ساسولو
364 Andrea Luci اسکولی - پسکارا - لیورنو
361 Marino Defendi آتالانتا - کیه وو - لچه - باری - ترنانا -
360 Camillo Ciano * پادووا - چزنا - اولینو - کروتونه - بنونتو - فروزینونه
359 Mirko Eramo * پیاچنزا - امپولی - باری - اسکولی - ترنانا - کروتونه - بنونتو - -
359 Manuel Iori تورینو - پادووا - چزنا - لیورنو - سیتادلا
359 Alessandro Sgrigna ورونا - تورینو - ویچنزا - باری - پیستویز - - سیتادلا - کارپی
355 Jean-François Gillet باری - کاتانیا - مونزا - ترویسو
353 Riccardo Brosco * ویچنزا - اسکولی - پسکارا - ترنانا - - کارپی -
351 Daniele Martinelli تورینو - ویچنزا - ترنانا - -
351 Pasquale Schiattarella * پارما - - باری - اسپال - لیورنو - اسپزیا - بنونتو -
350 Daniele Cacia بولونیا - پیاچنزا - ورونا - رجینا - اسکولی - پادووا - چزنا
347 Marco Calderoni * پیاچنزا - لچه - ویچنزا - باری - اسکولی - نووارا - -
346 Samuel Di Carmine پروجیا - ورونا - کرمونس - سیتادلا - فروزینونه - - -
341 Valerio Di Cesare * برشیا - پارما - تورینو - ویچنزا - باری - اولینو - کاتانزارو - مانتووا -
341 Michele Troiano کیه وو - مودنا - اسکولی - ساسولو -
339 Armando Perna مودنا - سالرنیتانا - پادووا - لیورنو
338 Luca Belingheri تورینو - کومو - مودنا - اسکولی - پادووا - چزنا - لیورنو - -
338 Stefan Schwoch ونیزیا - ناپولی - تورینو - ویچنزا
338 Magnus Troest آتالانتا - پارما - وارس - نووارا - -
337 Stefano Pettinari * لچه - ویچنزا - کومو - پسکارا - ترنانا - کروتونه - بنونتو - -
335 Davide Possanzini برشیا - سمپدوریا - رجینا - کاتانیا -
334 Denis Godeas باری - مانتووا - مسینا - - ترویسو
334 Mattia Graffiedi پیاچنزا - ناپولی - - مودنا - چزنا - - فیورنتینا - -
334 Daniele Vantaggiato پارما - تورینو - باری - پادووا - پسکارا - لیورنو - - کروتونه
331 Claudio Terzi بولونیا - پالرمو - - اسپزیا
327 Roberto Colacone جنووا - ویچنزا - - کومو - مودنا - لوچسه - اسکولی - - - ترویسو
325 Domenico Maietta بولونیا - ورونا - امپولی - اولینو - مسینا - - کروتونه - فروزینونه
325 Emiliano Tarana پیاچنزا - - مودنا - ترنانا - مانتووا -
324 Emanuele Terranova * لچه - ویچنزا - رجینا - باری - کرمونس - لیورنو - فروزینونه - ساسولو
323 Antonio Bocchetti پیاچنزا - ناپولی - پسکارا - فروزینونه - ساسولو
323 Gaetano Masucci * پیسا - فروزینونه - ساسولو -
318 Cristian Galano فوجیا - ویچنزا - باری - پسکارا
314 Antonino Barillà پارما - رجینا - الساندریا - مونزا - -
314 Samuele Olivi پیاچنزا - اسکولی - سالرنیتانا - پسکارا - چزنا -
313 Riccardo Maniero * باری - اسکولی - پسکارا - کاتانیا - ترنانا - نووارا - کوزنزا
313 Roberto Vitiello ویچنزا - ترنانا - پالرمو - - -
312 Salvatore Bruno کیه وو - برشیا - تورینو - مودنا - باری - اسکولی - کاتانیا - ساسولو -
312 Armando Pantanelli کالیاری - رجیانا - اولینو - کاتانیا - کوزنزا -
309 Antonio Mazzotta * لچه - باری - پسکارا - چزنا - کاتانیا - پالرمو - کروتونه - فروزینونه
308 Pierre Regonesi آتالانتا - امپولی - -
308 Massimo Volta پروجیا - سمپدوریا - ویچنزا - پسکارا - چزنا - بنونتو
307 Maurizio Ciaramitaro کیه وو - ویچنزا - مودنا - سالرنیتانا - چزنا - لیورنو -
تعداد قهرمانی تیـم هـا