پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول سری آ ایتالیا

جدول سری آ ایتالیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول سری آ ایتالیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل سری آ ایتالیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 سری آ ایتالیا

شنبه 28 مرداد 1402
0 - 1
21:00
یکشنبه 29 مرداد 1402
2 - 1
23:15
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 سری آ ایتالیا

شنبه 4 شهریور 1402
2 - 0
21:00
2 - 1
23:15
یکشنبه 5 شهریور 1402
0 - 1
23:15
دوشنبه 6 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 سری آ ایتالیا

جمعه 10 شهریور 1402
3 - 1
21:00
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402
1 - 0
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 سری آ ایتالیا

شنبه 25 شهریور 1402
2 - 2
23:15
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 1
17:30
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 سری آ ایتالیا

جمعه 31 شهریور 1402
1 - 0
23:15
شنبه 1 مهر 1402
1 - 1
23:15
یکشنبه 2 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 سری آ ایتالیا

سه شنبه 4 مهر 1402
1 - 0
23:15
چهارشنبه 5 مهر 1402
پنجشنبه 6 مهر 1402
4 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 سری آ ایتالیا

شنبه 8 مهر 1402
0 - 4
17:30
یکشنبه 9 مهر 1402
دوشنبه 10 مهر 1402
0 - 1
21:00
0 - 0
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 سری آ ایتالیا

جمعه 14 مهر 1402
1 - 1
23:15
شنبه 15 مهر 1402
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 سری آ ایتالیا

شنبه 29 مهر 1402
1 - 3
17:30
یکشنبه 30 مهر 1402
1 - 0
15:00
دوشنبه 1 آبان 1402
1 - 1
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 سری آ ایتالیا

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
0 - 1
20:30
یکشنبه 7 آبان 1402
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 سری آ ایتالیا

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
1 - 3
15:00
2 - 1
20:30
دوشنبه 15 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 سری آ ایتالیا

جمعه 19 آبان 1402
1 - 0
23:15
شنبه 20 آبان 1402
2 - 2
17:30
1 - 1
23:15
یکشنبه 21 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 سری آ ایتالیا

شنبه 4 آذر 1402
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402
2 - 2
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 سری آ ایتالیا

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
1 - 1
17:30
یکشنبه 12 آذر 1402
1 - 1
15:00
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 سری آ ایتالیا

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
1 - 1
17:30
یکشنبه 19 آذر 1402
1 - 0
17:30
دوشنبه 20 آذر 1402
1 - 1
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 سری آ ایتالیا

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
یکشنبه 26 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 سری آ ایتالیا

جمعه 1 دی 1402
1 - 2
21:00
شنبه 2 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 سری آ ایتالیا

جمعه 8 دی 1402
0 - 0
21:00
شنبه 9 دی 1402
1 - 0
15:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 سری آ ایتالیا

جمعه 15 دی 1402
شنبه 16 دی 1402
1 - 1
20:30
یکشنبه 17 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 سری آ ایتالیا

شنبه 23 دی 1402
0 - 0
17:30
2 - 1
20:30
یکشنبه 24 دی 1402
1 - 0
15:00
دوشنبه 25 دی 1402
سه شنبه 26 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 سری آ ایتالیا

شنبه 30 دی 1402
2 - 1
20:30
یکشنبه 1 بهمن 1402
3 - 0
17:30
0 - 3
23:15
چهارشنبه 25 بهمن 1402
پنجشنبه 3 اسفند 1402
چهارشنبه 9 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 سری آ ایتالیا

جمعه 6 بهمن 1402
شنبه 7 بهمن 1402
یکشنبه 8 بهمن 1402
2 - 1
15:00
1 - 0
17:30
دوشنبه 9 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 سری آ ایتالیا

جمعه 13 بهمن 1402
شنبه 14 بهمن 1402
0 - 0
17:30
یکشنبه 15 بهمن 1402
2 - 1
17:30
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 سری آ ایتالیا

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
4 - 0
17:30
0 - 0
17:30
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 سری آ ایتالیا

جمعه 27 بهمن 1402
2 - 0
21:30
شنبه 28 بهمن 1402
1 - 1
17:30
یکشنبه 29 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 سری آ ایتالیا

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
دوشنبه 7 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 سری آ ایتالیا

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
1 - 4
20:30
یکشنبه 13 اسفند 1402
1 - 0
15:00
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 سری آ ایتالیا

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
2 - 3
23:15
یکشنبه 20 اسفند 1402
0 - 1
15:00
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 سری آ ایتالیا

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
یکشنبه 27 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 سری آ ایتالیا

شنبه 11 فروردین 1403
1 - 0
17:30
دوشنبه 13 فروردین 1403
0 - 0
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 سری آ ایتالیا

جمعه 17 فروردین 1403
شنبه 18 فروردین 1403
3 - 0
17:30
یکشنبه 19 فروردین 1403
2 - 4
17:30
1 - 2
20:30
دوشنبه 20 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 سری آ ایتالیا

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
1 - 0
17:30
یکشنبه 26 فروردین 1403
دوشنبه 27 فروردین 1403
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 سری آ ایتالیا

جمعه 31 فروردین 1403
0 - 1
21:00
شنبه 1 اردیبهشت 1403
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
0 - 3
15:00
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 سری آ ایتالیا

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
-
17:30
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 سری آ ایتالیا

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 سری آ ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 سری آ ایتالیا

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 سری آ ایتالیا

نتایج سری آ ایتالیا

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 اینترمیلان 33 61 86
2 آث میلان 33 25 69
3 یوونتوس 33 21 64
4 بولونیا 33 22 62
5 آ اس رم 32 19 55
6 آتالانتا 32 22 54
7 لاتزیو 33 7 52
8 ناپولی 33 9 49
9 فیورنتینا 32 9 47
10 تورینو 33 2 46
11 مونزا 33 -8 43
12 جنووا 33 -5 39
13 لچه 33 -18 35
14 کالیاری 33 -20 32
15 ورونا 33 -13 31
16 امپولی 33 -22 31
17 اودینزه 32 -18 28
18 فروزینونه 33 -23 28
19 ساسولو 33 -26 26
20 سالرنیتانا 33 -44 15