دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند

جدول دسته دوم هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم هلند

جمعه 20 مرداد 1402
1 - 0
22:30
2 - 2
22:30
2 - 2
22:30
4 - 1
22:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
1 - 1
14:45
1 - 3
19:15
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم هلند

جمعه 27 مرداد 1402
2 - 2
22:30
4 - 1
22:30
2 - 0
22:30
2 - 3
22:30
دوشنبه 30 مرداد 1402
1 - 2
22:30
دوشنبه 10 مهر 1402
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم هلند

جمعه 3 شهریور 1402
2 - 2
22:30
2 - 0
22:30
0 - 1
22:30
4 - 2
22:30
یکشنبه 5 شهریور 1402
0 - 0
17:00
دوشنبه 6 شهریور 1402
3 - 1
22:30
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم هلند

جمعه 10 شهریور 1402
1 - 2
22:30
2 - 4
22:30
0 - 1
22:30
0 - 2
22:30
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
یکشنبه 12 شهریور 1402
سه شنبه 14 شهریور 1402
1 - 4
13:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم هلند

جمعه 17 شهریور 1402
2 - 1
23:30
شنبه 18 شهریور 1402
1 - 2
19:00
3 - 1
21:15
دوشنبه 27 شهریور 1402
2 - 0
22:30
4 - 0
22:30
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم هلند

جمعه 24 شهریور 1402
1 - 1
22:30
3 - 3
22:30
1 - 3
22:30
3 - 2
22:30
3 - 1
22:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 0
19:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم هلند

جمعه 31 شهریور 1402
1 - 1
22:30
0 - 0
22:30
1 - 3
22:30
یکشنبه 2 مهر 1402
1 - 2
17:00
دوشنبه 3 مهر 1402
1 - 1
22:30
سه شنبه 11 مهر 1402
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم هلند

جمعه 7 مهر 1402
3 - 4
22:30
0 - 3
22:30
0 - 1
22:30
3 - 2
22:30
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 4
14:45
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم هلند

جمعه 14 مهر 1402
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
3 - 0
22:30
4 - 2
22:30
3 - 2
22:30
2 - 3
22:30
5 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم هلند

شنبه 22 مهر 1402
2 - 1
22:30
یکشنبه 23 مهر 1402
3 - 1
17:00
2 - 3
19:15
دوشنبه 1 آبان 1402
2 - 0
22:30
0 - 0
22:30
3 - 4
22:30
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم هلند

جمعه 28 مهر 1402
3 - 0
22:30
2 - 3
22:30
4 - 0
22:30
1 - 2
22:30
3 - 1
22:30
1 - 1
22:30
شنبه 29 مهر 1402
جمعه 10 آذر 1402
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم هلند

جمعه 5 آبان 1402
2 - 2
22:30
1 - 1
22:30
2 - 1
22:30
3 - 0
22:30
1 - 0
22:30
یکشنبه 7 آبان 1402
2 - 1
14:45
دوشنبه 8 آبان 1402
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم هلند

جمعه 12 آبان 1402
1 - 0
22:30
1 - 0
22:30
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402
1 - 1
22:30
1 - 8
22:30
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم هلند

جمعه 19 آبان 1402
1 - 4
22:30
0 - 2
22:30
1 - 2
22:30
1 - 0
22:30
1 - 1
22:30
0 - 1
22:30
یکشنبه 21 آبان 1402
1 - 2
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم هلند

جمعه 26 آبان 1402
1 - 4
21:15
1 - 3
23:30
یکشنبه 28 آبان 1402
1 - 4
19:15
دوشنبه 6 آذر 1402
0 - 0
22:30
1 - 0
22:30
4 - 1
22:30
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم هلند

جمعه 3 آذر 1402
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30
1 - 2
22:30
1 - 5
22:30
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30
یکشنبه 5 آذر 1402
1 - 0
14:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم هلند

جمعه 10 آذر 1402
2 - 1
22:30
2 - 2
22:30
0 - 1
22:30
3 - 0
22:30
3 - 3
22:30
4 - 0
22:30
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم هلند

جمعه 17 آذر 1402
-
22:30
-
22:30
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم هلند

جمعه 1 دی 1402
-
22:30
-
22:30
شنبه 2 دی 1402
یکشنبه 3 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم هلند

جمعه 22 دی 1402
-
22:30
-
22:30
دوشنبه 25 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم هلند

جمعه 29 دی 1402
-
22:30
دوشنبه 2 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم هلند

جمعه 6 بهمن 1402
-
22:30
دوشنبه 9 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم هلند

جمعه 13 بهمن 1402
-
22:30
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم هلند

جمعه 20 بهمن 1402
-
22:30
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم هلند

جمعه 27 بهمن 1402
-
22:30
-
22:30
دوشنبه 30 بهمن 1402
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم هلند

جمعه 4 اسفند 1402
-
22:30
دوشنبه 7 اسفند 1402
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم هلند

جمعه 11 اسفند 1402
-
22:30
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم هلند

جمعه 25 اسفند 1402
یکشنبه 27 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم هلند

دوشنبه 21 اسفند 1402
-
22:30
شنبه 4 فروردین 1403
-
02:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم هلند

جمعه 10 فروردین 1403
-
22:30
-
22:30
دوشنبه 13 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم هلند

جمعه 17 فروردین 1403
-
22:30
-
22:30
یکشنبه 19 فروردین 1403
دوشنبه 20 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم هلند

جمعه 24 فروردین 1403
-
22:30
یکشنبه 26 فروردین 1403
دوشنبه 27 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم هلند

جمعه 31 فروردین 1403
-
22:30
شنبه 1 اردیبهشت 1403
-
21:15
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم هلند

جمعه 7 اردیبهشت 1403
-
22:30
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم هلند

نتایج دسته دوم هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Willem II 17 19 38
2 Roda JC Kerkrade 17 16 32
3 FC Emmen 17 6 32
4 ADO Den Haag 17 12 30
5 De Graafschap 16 0 29
6 SC Cambuur 17 9 28
7 FC Dordrecht 16 11 26
8 FC Groningen 17 9 25
9 NAC Breda 16 3 25
10 Helmond Sport 17 2 24
11 AZ Alkmaar (J) 17 -4 24
12 FC Eindhoven 17 1 23
13 VVV-Venlo 17 -2 23
14 MVV 17 -3 19
15 Jong Ajax 17 -8 17
16 Jong PSV 16 -10 17
17 FC Utrecht (J) 16 -14 17
18 Telstar 16 -13 13
19 FC Den Bosch 17 -16 11
20 TOP Oss 17 -18 8