یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند

جدول دسته دوم هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم هلند

جمعه 20 مرداد 1402
1 - 0
22:30
2 - 2
22:30
2 - 2
22:30
4 - 1
22:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
1 - 1
14:45
1 - 3
19:15
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم هلند

جمعه 27 مرداد 1402
2 - 2
22:30
4 - 1
22:30
2 - 0
22:30
2 - 3
22:30
دوشنبه 30 مرداد 1402
1 - 2
22:30
دوشنبه 10 مهر 1402
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم هلند

جمعه 3 شهریور 1402
2 - 2
22:30
2 - 0
22:30
0 - 1
22:30
4 - 2
22:30
یکشنبه 5 شهریور 1402
0 - 0
17:00
دوشنبه 6 شهریور 1402
3 - 1
22:30
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم هلند

جمعه 10 شهریور 1402
1 - 2
22:30
2 - 4
22:30
0 - 1
22:30
0 - 2
22:30
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
یکشنبه 12 شهریور 1402
سه شنبه 14 شهریور 1402
1 - 4
13:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم هلند

جمعه 17 شهریور 1402
2 - 1
23:30
شنبه 18 شهریور 1402
1 - 2
19:00
3 - 1
21:15
دوشنبه 27 شهریور 1402
2 - 0
22:30
4 - 0
22:30
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم هلند

جمعه 24 شهریور 1402
1 - 1
22:30
3 - 3
22:30
1 - 3
22:30
3 - 2
22:30
3 - 1
22:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 0
19:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم هلند

جمعه 31 شهریور 1402
1 - 1
22:30
0 - 0
22:30
1 - 3
22:30
یکشنبه 2 مهر 1402
1 - 2
17:00
دوشنبه 3 مهر 1402
1 - 1
22:30
سه شنبه 11 مهر 1402
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم هلند

جمعه 7 مهر 1402
3 - 4
22:30
0 - 3
22:30
0 - 1
22:30
3 - 2
22:30
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 4
14:45
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم هلند

جمعه 14 مهر 1402
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
3 - 0
22:30
4 - 2
22:30
3 - 2
22:30
2 - 3
22:30
5 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم هلند

شنبه 22 مهر 1402
2 - 1
22:30
یکشنبه 23 مهر 1402
3 - 1
17:00
2 - 3
19:15
دوشنبه 1 آبان 1402
2 - 0
22:30
0 - 0
22:30
3 - 4
22:30
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم هلند

جمعه 28 مهر 1402
3 - 0
22:30
2 - 3
22:30
4 - 0
22:30
1 - 2
22:30
3 - 1
22:30
1 - 1
22:30
شنبه 29 مهر 1402
جمعه 10 آذر 1402
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم هلند

جمعه 5 آبان 1402
2 - 2
22:30
1 - 1
22:30
2 - 1
22:30
3 - 0
22:30
1 - 0
22:30
یکشنبه 7 آبان 1402
2 - 1
14:45
دوشنبه 8 آبان 1402
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم هلند

جمعه 12 آبان 1402
1 - 0
22:30
1 - 0
22:30
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402
1 - 1
22:30
1 - 8
22:30
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم هلند

جمعه 19 آبان 1402
1 - 4
22:30
0 - 2
22:30
1 - 2
22:30
1 - 0
22:30
1 - 1
22:30
0 - 1
22:30
یکشنبه 21 آبان 1402
1 - 2
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم هلند

جمعه 26 آبان 1402
1 - 4
21:15
1 - 3
23:30
یکشنبه 28 آبان 1402
1 - 4
19:15
دوشنبه 6 آذر 1402
0 - 0
22:30
1 - 0
22:30
4 - 1
22:30
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم هلند

جمعه 3 آذر 1402
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30
1 - 2
22:30
1 - 5
22:30
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30
یکشنبه 5 آذر 1402
1 - 0
14:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم هلند

جمعه 10 آذر 1402
2 - 1
22:30
2 - 2
22:30
0 - 1
22:30
3 - 0
22:30
3 - 3
22:30
4 - 0
22:30
دوشنبه 13 آذر 1402
0 - 5
22:30
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم هلند

جمعه 17 آذر 1402
1 - 1
22:30
3 - 2
22:30
2 - 0
22:30
1 - 2
22:30
2 - 0
22:30
3 - 1
22:30
دوشنبه 20 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم هلند

جمعه 24 آذر 1402
3 - 1
22:30
2 - 1
22:30
0 - 2
22:30
1 - 1
22:30
4 - 1
22:30
2 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم هلند

جمعه 1 دی 1402
2 - 0
22:30
3 - 1
22:30
2 - 1
22:30
1 - 2
22:30
شنبه 2 دی 1402
2 - 1
19:00
2 - 2
23:30
دوشنبه 2 بهمن 1402
4 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم هلند

جمعه 22 دی 1402
5 - 2
22:30
0 - 5
22:30
1 - 1
22:30
شنبه 23 دی 1402
2 - 3
19:00
دوشنبه 25 دی 1402
2 - 2
22:30
دوشنبه 2 بهمن 1402
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم هلند

جمعه 29 دی 1402
2 - 2
22:30
3 - 0
22:30
1 - 0
22:30
1 - 1
22:30
دوشنبه 2 بهمن 1402
2 - 1
22:30
دوشنبه 30 بهمن 1402
1 - 2
22:30
دوشنبه 13 فروردین 1403
0 - 3
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم هلند

جمعه 6 بهمن 1402
3 - 0
22:30
3 - 0
22:30
0 - 3
22:30
1 - 0
22:30
0 - 0
22:30
دوشنبه 9 بهمن 1402
1 - 2
22:30
2 - 2
22:30
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم هلند

جمعه 13 بهمن 1402
6 - 1
22:30
1 - 3
22:30
0 - 0
22:30
1 - 1
22:30
3 - 2
22:30
1 - 1
22:30
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم هلند

جمعه 20 بهمن 1402
0 - 2
22:30
2 - 2
22:30
3 - 0
22:30
3 - 2
22:30
شنبه 21 بهمن 1402
3 - 3
19:00
یکشنبه 22 بهمن 1402
3 - 0
17:00
دوشنبه 23 بهمن 1402
3 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم هلند

جمعه 27 بهمن 1402
1 - 0
22:30
2 - 1
22:30
2 - 1
22:30
1 - 1
22:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
دوشنبه 30 بهمن 1402
3 - 3
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم هلند

جمعه 4 اسفند 1402
2 - 2
22:30
2 - 2
22:30
2 - 0
22:30
دوشنبه 7 اسفند 1402
0 - 3
22:30
0 - 1
22:30
0 - 3
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم هلند

جمعه 11 اسفند 1402
2 - 1
22:30
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
1 - 1
22:30
دوشنبه 14 اسفند 1402
1 - 3
16:30
3 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم هلند

جمعه 18 اسفند 1402
2 - 0
22:30
3 - 0
22:30
0 - 1
22:30
4 - 1
22:30
1 - 2
22:30
3 - 0
22:30
2 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم هلند

جمعه 25 اسفند 1402
1 - 4
22:30
3 - 0
22:30
1 - 0
22:30
3 - 1
22:30
2 - 3
22:30
1 - 0
22:30
یکشنبه 27 اسفند 1402
0 - 3
14:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم هلند

دوشنبه 21 اسفند 1402
0 - 1
22:30
2 - 3
22:30
0 - 2
22:30
شنبه 4 فروردین 1403
1 - 0
22:30
1 - 0
22:30
2 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم هلند

جمعه 10 فروردین 1403
0 - 2
22:30
5 - 1
22:30
4 - 2
22:30
1 - 2
22:30
0 - 3
22:30
2 - 0
22:30
دوشنبه 13 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم هلند

جمعه 17 فروردین 1403
0 - 2
22:30
2 - 1
22:30
3 - 0
22:30
3 - 1
22:30
یکشنبه 19 فروردین 1403
1 - 1
14:45
دوشنبه 20 فروردین 1403
0 - 2
22:30
3 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم هلند

جمعه 24 فروردین 1403
5 - 1
22:30
2 - 5
22:30
1 - 3
22:30
1 - 4
22:30
یکشنبه 26 فروردین 1403
0 - 1
19:15
دوشنبه 27 فروردین 1403
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم هلند

جمعه 31 فروردین 1403
2 - 2
22:30
3 - 1
22:30
2 - 3
22:30
3 - 1
22:30
شنبه 1 اردیبهشت 1403
1 - 1
21:15
3 - 0
23:30
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
2 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم هلند

جمعه 7 اردیبهشت 1403
3 - 0
22:30
3 - 3
22:30
2 - 3
22:30
1 - 1
22:30
1 - 1
22:30
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
1 - 1
14:45
2 - 0
19:15
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403
3 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم هلند

جمعه 14 اردیبهشت 1403
1 - 2
22:30
1 - 1
22:30
2 - 3
22:30
2 - 2
22:30
1 - 1
22:30
2 - 0
22:30
4 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم هلند

جمعه 21 اردیبهشت 1403
2 - 3
22:30
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30
1 - 1
22:30
3 - 2
22:30

نتایج دسته دوم هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Willem II 38 42 79
2 FC Groningen 38 41 75
3 Roda JC Kerkrade 38 35 75
4 FC Dordrecht 38 23 69
5 ADO Den Haag 38 22 63
6 De Graafschap 38 9 63
7 FC Emmen 38 -1 57
8 NAC Breda 38 7 56
9 MVV 38 4 56
10 AZ Alkmaar (J) 38 1 56
11 Helmond Sport 38 -3 51
12 VVV-Venlo 38 -5 48
13 SC Cambuur 38 -3 47
14 FC Eindhoven 38 -12 43
15 Jong Ajax 38 -15 40
16 Jong PSV 38 -18 40
17 Telstar 38 -21 35
18 TOP Oss 38 -34 34
19 FC Den Bosch 38 -30 33
20 FC Utrecht (J) 38 -42 26