دوشنبه 15 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند

جدول دسته دوم هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم هلند

جمعه 14 مرداد 1401
1 - 0
21:30
3 - 0
21:30
1 - 1
21:30
یکشنبه 16 مرداد 1401
دوشنبه 17 مرداد 1401
1 - 1
21:30
3 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم هلند

جمعه 21 مرداد 1401
3 - 0
21:30
1 - 2
21:30
2 - 1
21:30
0 - 5
21:30
یکشنبه 23 مرداد 1401
دوشنبه 24 مرداد 1401
1 - 0
21:30
3 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم هلند

جمعه 28 مرداد 1401
3 - 1
21:30
1 - 0
21:30
2 - 1
21:30
یکشنبه 30 مرداد 1401
0 - 4
13:45
دوشنبه 31 مرداد 1401
5 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم هلند

جمعه 4 شهریور 1401
1 - 2
21:30
4 - 2
21:30
2 - 1
21:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
4 - 0
13:45
دوشنبه 7 شهریور 1401
2 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم هلند

پنجشنبه 10 شهریور 1401
0 - 1
21:30
جمعه 11 شهریور 1401
1 - 2
21:30
1 - 1
21:30
1 - 0
21:30
یکشنبه 13 شهریور 1401
1 - 1
13:45
دوشنبه 14 شهریور 1401
0 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم هلند

جمعه 18 شهریور 1401
0 - 1
21:30
5 - 0
21:30
1 - 1
21:30
1 - 1
21:30
2 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم هلند

جمعه 25 شهریور 1401
4 - 1
21:30
1 - 2
21:30
0 - 3
21:30
1 - 1
21:30
شنبه 26 شهریور 1401
4 - 1
18:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم هلند

دوشنبه 21 شهریور 1401
3 - 1
21:30
3 - 1
21:30
جمعه 1 مهر 1401
1 - 2
22:30
1 - 3
22:30
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم هلند

جمعه 8 مهر 1401
1 - 3
21:30
1 - 2
21:30
3 - 2
21:30
1 - 2
21:30
1 - 1
21:30
2 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم هلند

جمعه 15 مهر 1401
0 - 1
21:30
3 - 0
21:30
0 - 1
21:30
0 - 2
21:30
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم هلند

جمعه 22 مهر 1401
2 - 1
21:30
1 - 3
21:30
1 - 1
21:30
1 - 2
21:30
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم هلند

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
0 - 3
21:30
3 - 1
21:30
دوشنبه 2 آبان 1401
1 - 1
21:30
0 - 0
21:30
6 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم هلند

جمعه 6 آبان 1401
3 - 2
21:30
2 - 2
21:30
2 - 0
21:30
0 - 1
21:30
2 - 2
21:30
دوشنبه 9 آبان 1401
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم هلند

جمعه 13 آبان 1401
2 - 3
21:30
3 - 4
21:30
4 - 0
21:30
1 - 1
21:30
0 - 5
21:30
دوشنبه 16 آبان 1401
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم هلند

جمعه 20 آبان 1401
3 - 2
21:30
5 - 2
21:30
0 - 0
21:30
0 - 0
21:30
شنبه 21 آبان 1401
یکشنبه 22 آبان 1401
دوشنبه 23 آبان 1401
4 - 4
21:30
3 - 0
21:30
دوشنبه 26 دی 1401
1 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم هلند

چهارشنبه 25 آبان 1401
پنجشنبه 26 آبان 1401
2 - 1
20:15
جمعه 27 آبان 1401
3 - 0
20:15
شنبه 28 آبان 1401
0 - 2
18:00
3 - 0
20:15
1 - 0
21:30
0 - 2
22:30
یکشنبه 29 آبان 1401
2 - 2
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم هلند

یکشنبه 20 آذر 1401
1 - 2
13:45
1 - 0
16:00
0 - 1
16:00
2 - 1
16:00
دوشنبه 21 آذر 1401
2 - 3
20:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم هلند

پنجشنبه 24 آذر 1401
2 - 2
21:30
جمعه 25 آذر 1401
0 - 0
21:30
0 - 2
21:30
0 - 3
21:30
دوشنبه 19 دی 1401
سه شنبه 4 بهمن 1401
5 - 3
21:30
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم هلند

جمعه 16 دی 1401
1 - 1
21:30
2 - 2
21:30
2 - 1
21:30
2 - 1
21:30
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم هلند

جمعه 23 دی 1401
2 - 1
21:30
3 - 0
21:30
2 - 2
21:30
1 - 0
21:30
یکشنبه 25 دی 1401
دوشنبه 26 دی 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم هلند

جمعه 30 دی 1401
1 - 2
21:30
2 - 0
21:30
1 - 0
21:30
شنبه 1 بهمن 1401
0 - 0
18:00
یکشنبه 2 بهمن 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401
3 - 0
21:30
دوشنبه 24 بهمن 1401
0 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم هلند

جمعه 7 بهمن 1401
0 - 1
21:30
3 - 3
21:30
1 - 1
21:30
4 - 1
21:30
0 - 0
21:30
دوشنبه 10 بهمن 1401
3 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم هلند

جمعه 14 بهمن 1401
0 - 1
21:30
3 - 0
21:30
2 - 1
21:30
1 - 2
21:30
5 - 1
21:30
یکشنبه 16 بهمن 1401
2 - 1
13:45
دوشنبه 17 بهمن 1401
0 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم هلند

جمعه 21 بهمن 1401
2 - 0
21:30
4 - 2
21:30
5 - 1
21:30
1 - 0
21:30
دوشنبه 24 بهمن 1401
1 - 2
21:30
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم هلند

جمعه 28 بهمن 1401
3 - 1
21:30
1 - 2
21:30
1 - 1
21:30
2 - 0
21:30
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401
4 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم هلند

جمعه 5 اسفند 1401
0 - 1
21:30
7 - 0
21:30
3 - 2
21:30
2 - 1
21:30
یکشنبه 7 اسفند 1401
دوشنبه 8 اسفند 1401
3 - 3
21:30
3 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم هلند

جمعه 12 اسفند 1401
13 - 0
21:30
0 - 1
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 15 اسفند 1401
1 - 2
21:30
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم هلند

جمعه 19 اسفند 1401
4 - 1
21:30
2 - 3
21:30
5 - 1
21:30
3 - 0
21:30
2 - 3
21:30
4 - 0
21:30
دوشنبه 14 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم هلند

جمعه 26 اسفند 1401
2 - 2
21:30
1 - 3
21:30
1 - 0
21:30
1 - 5
21:30
2 - 0
21:30
2 - 1
21:30
یکشنبه 28 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم هلند

دوشنبه 22 اسفند 1401
2 - 6
21:30
0 - 1
21:30
یکشنبه 6 فروردین 1402
1 - 0
16:00
2 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم هلند

جمعه 11 فروردین 1402
3 - 2
21:30
3 - 1
21:30
2 - 2
21:30
1 - 3
21:30
یکشنبه 13 فروردین 1402
0 - 2
13:45
دوشنبه 14 فروردین 1402
4 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم هلند

جمعه 18 فروردین 1402
1 - 0
21:30
4 - 2
21:30
1 - 2
21:30
2 - 0
21:30
2 - 3
21:30
یکشنبه 20 فروردین 1402
2 - 1
13:45
دوشنبه 21 فروردین 1402
4 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم هلند

جمعه 25 فروردین 1402
2 - 0
21:30
2 - 1
21:30
3 - 3
21:30
2 - 2
21:30
یکشنبه 27 فروردین 1402
دوشنبه 28 فروردین 1402
5 - 4
21:30
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402
1 - 1
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم هلند

جمعه 1 اردیبهشت 1402
1 - 2
21:30
4 - 0
21:30
1 - 0
21:30
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402
0 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم هلند

جمعه 8 اردیبهشت 1402
0 - 5
21:30
0 - 1
21:30
1 - 3
21:30
4 - 0
21:30
0 - 1
21:30
شنبه 9 اردیبهشت 1402
3 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم هلند

جمعه 15 اردیبهشت 1402
0 - 0
21:30
1 - 1
21:30
2 - 1
21:40
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402
3 - 1
21:30
4 - 2
21:30
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم هلند

جمعه 22 اردیبهشت 1402
2 - 1
21:30
1 - 0
21:30
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم هلند

جمعه 29 اردیبهشت 1402
1 - 0
21:30
2 - 2
21:30
1 - 1
21:30
2 - 1
21:30

نتایج دسته دوم هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 Heracles Almelo 38 61 85
2 PEC Zwolle 38 56 85
3 Almere City FC 38 17 70
4 Willem II 38 28 68
5 MVV 38 0 59
6 NAC Breda 38 0 59
7 VVV-Venlo 38 5 58
8 FC Eindhoven 38 4 58
9 Telstar 38 -13 53
10 De Graafschap 38 10 52
11 AZ Alkmaar (J) 38 2 51
12 ADO Den Haag 38 -6 51
13 Jong Ajax 38 -3 46
14 Jong PSV 38 -4 45
15 Roda JC Kerkrade 38 -10 43
16 Helmond Sport 38 -18 43
17 TOP Oss 38 -31 37
18 FC Dordrecht 38 -27 35
19 FC Den Bosch 38 -39 35
20 FC Utrecht (J) 38 -32 28