شنبه 8 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند

جدول دسته دوم هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 دسته دوم هلند

جمعه 14 مرداد 1401
1 - 0
22:30
3 - 0
22:30
1 - 1
22:30
یکشنبه 16 مرداد 1401
دوشنبه 17 مرداد 1401
1 - 1
22:30
3 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 دسته دوم هلند

جمعه 21 مرداد 1401
3 - 0
22:30
1 - 2
22:30
2 - 1
22:30
0 - 5
22:30
یکشنبه 23 مرداد 1401
دوشنبه 24 مرداد 1401
1 - 0
22:30
3 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 دسته دوم هلند

جمعه 28 مرداد 1401
3 - 1
22:30
1 - 0
22:30
2 - 1
22:30
یکشنبه 30 مرداد 1401
0 - 4
14:45
دوشنبه 31 مرداد 1401
5 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 دسته دوم هلند

جمعه 4 شهریور 1401
1 - 2
22:30
4 - 2
22:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
4 - 0
14:45
دوشنبه 7 شهریور 1401
2 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 دسته دوم هلند

پنجشنبه 10 شهریور 1401
جمعه 11 شهریور 1401
1 - 2
22:30
1 - 1
22:30
1 - 0
22:30
یکشنبه 13 شهریور 1401
1 - 1
14:45
دوشنبه 14 شهریور 1401
0 - 3
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 دسته دوم هلند

جمعه 18 شهریور 1401
5 - 0
22:30
1 - 1
22:30
1 - 1
22:30
2 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 دسته دوم هلند

جمعه 25 شهریور 1401
4 - 1
22:30
1 - 2
22:30
1 - 1
22:30
شنبه 26 شهریور 1401
4 - 1
19:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 دسته دوم هلند

دوشنبه 21 شهریور 1401
3 - 1
22:30
3 - 1
22:30
جمعه 1 مهر 1401
1 - 2
23:30
1 - 3
23:30
1 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 دسته دوم هلند

جمعه 8 مهر 1401
1 - 3
22:30
1 - 2
22:30
3 - 2
22:30
1 - 2
22:30
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 دسته دوم هلند

جمعه 15 مهر 1401
0 - 1
22:30
3 - 0
22:30
0 - 1
22:30
0 - 2
22:30
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 دسته دوم هلند

جمعه 22 مهر 1401
2 - 1
22:30
1 - 3
22:30
1 - 1
22:30
1 - 2
22:30
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 دسته دوم هلند

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
0 - 3
22:30
3 - 1
22:30
دوشنبه 2 آبان 1401
1 - 1
22:30
6 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 دسته دوم هلند

جمعه 6 آبان 1401
3 - 2
22:30
2 - 2
22:30
2 - 0
22:30
0 - 1
22:30
2 - 2
22:30
دوشنبه 9 آبان 1401
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 دسته دوم هلند

جمعه 13 آبان 1401
2 - 3
22:30
3 - 4
22:30
4 - 0
22:30
1 - 1
22:30
0 - 5
22:30
دوشنبه 16 آبان 1401
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 دسته دوم هلند

جمعه 20 آبان 1401
3 - 2
22:30
5 - 2
22:30
0 - 0
22:30
0 - 0
22:30
شنبه 21 آبان 1401
یکشنبه 22 آبان 1401
دوشنبه 23 آبان 1401
4 - 4
22:30
3 - 0
22:30
دوشنبه 26 دی 1401
1 - 3
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 دسته دوم هلند

چهارشنبه 25 آبان 1401
پنجشنبه 26 آبان 1401
2 - 1
21:15
جمعه 27 آبان 1401
3 - 0
21:15
شنبه 28 آبان 1401
0 - 2
19:00
3 - 0
21:15
1 - 0
22:30
0 - 2
23:30
یکشنبه 29 آبان 1401
2 - 2
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 دسته دوم هلند

یکشنبه 20 آذر 1401
1 - 2
14:45
1 - 0
17:00
0 - 1
17:00
2 - 1
17:00
دوشنبه 21 آذر 1401
2 - 3
21:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 دسته دوم هلند

پنجشنبه 24 آذر 1401
2 - 2
22:30
جمعه 25 آذر 1401
0 - 0
22:30
0 - 2
22:30
0 - 3
22:30
دوشنبه 19 دی 1401
سه شنبه 4 بهمن 1401
5 - 3
22:30
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 دسته دوم هلند

جمعه 16 دی 1401
1 - 1
22:30
2 - 2
22:30
2 - 1
22:30
2 - 1
22:30
1 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 دسته دوم هلند

جمعه 23 دی 1401
2 - 1
22:30
3 - 0
22:30
2 - 2
22:30
یکشنبه 25 دی 1401
دوشنبه 26 دی 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401
1 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 دسته دوم هلند

جمعه 30 دی 1401
1 - 2
22:30
2 - 0
22:30
1 - 0
22:30
شنبه 1 بهمن 1401
0 - 0
19:00
یکشنبه 2 بهمن 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 دسته دوم هلند

جمعه 7 بهمن 1401
3 - 3
22:30
1 - 1
22:30
4 - 1
22:30
0 - 0
22:30
دوشنبه 10 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 دسته دوم هلند

جمعه 14 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401
دوشنبه 17 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 دسته دوم هلند

جمعه 21 بهمن 1401
-
22:30
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 دسته دوم هلند

جمعه 28 بهمن 1401
یکشنبه 30 بهمن 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 دسته دوم هلند

جمعه 5 اسفند 1401
-
22:30
یکشنبه 7 اسفند 1401
دوشنبه 8 اسفند 1401
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 دسته دوم هلند

جمعه 12 اسفند 1401
-
22:30
دوشنبه 15 اسفند 1401
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 دسته دوم هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 دسته دوم هلند

جمعه 26 اسفند 1401
یکشنبه 28 اسفند 1401
دوشنبه 29 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 دسته دوم هلند

دوشنبه 22 اسفند 1401
یکشنبه 6 فروردین 1402
-
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 دسته دوم هلند

جمعه 11 فروردین 1402
-
22:30
یکشنبه 13 فروردین 1402
دوشنبه 14 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 دسته دوم هلند

جمعه 18 فروردین 1402
-
22:30
یکشنبه 20 فروردین 1402
دوشنبه 21 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 دسته دوم هلند

جمعه 25 فروردین 1402
-
22:30
یکشنبه 27 فروردین 1402
دوشنبه 28 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 دسته دوم هلند

جمعه 1 اردیبهشت 1402
-
22:30
-
22:30
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402
-
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 دسته دوم هلند

جمعه 8 اردیبهشت 1402
شنبه 9 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 دسته دوم هلند

جمعه 15 اردیبهشت 1402
-
22:30
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 دسته دوم هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 دسته دوم هلند

نتایج دسته دوم هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 PEC Zwolle 21 31 50
2 Heracles Almelo 21 29 44
3 FC Eindhoven 21 11 39
4 Almere City FC 22 7 39
5 VVV-Venlo 22 1 36
6 MVV 21 4 35
7 AZ Alkmaar (J) 22 4 32
8 Roda JC Kerkrade 21 3 31
9 NAC Breda 22 -2 31
10 Willem II 20 6 30
11 SC Telstar 22 -6 29
12 De Graafschap 21 -1 26
13 ADO Den Haag 22 -8 25
14 Jong PSV 21 -2 24
15 Jong Ajax 22 -3 24
16 FC Den Bosch 22 -12 23
17 FC Dordrecht 22 -13 23
18 Helmond Sport 22 -17 22
19 TOP Oss 22 -18 18
20 FC Utrecht (J) 21 -14 16