پنجشنبه 18 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند

جدول اردیویژه هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل اردیویژه هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 اردیویژه هلند

جمعه 14 مرداد 1401
شنبه 15 مرداد 1401
4 - 1
21:30
یکشنبه 16 مرداد 1401
2 - 0
18:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 اردیویژه هلند

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
1 - 1
21:30
یکشنبه 23 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 اردیویژه هلند

شنبه 29 مرداد 1401
3 - 2
22:30
یکشنبه 30 مرداد 1401
چهارشنبه 9 شهریور 1401
پنجشنبه 10 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 اردیویژه هلند

جمعه 4 شهریور 1401
شنبه 5 شهریور 1401
2 - 2
20:15
4 - 0
21:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
0 - 2
13:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 اردیویژه هلند

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
4 - 0
18:00
یکشنبه 13 شهریور 1401
0 - 3
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 اردیویژه هلند

جمعه 18 شهریور 1401
شنبه 19 شهریور 1401
2 - 1
22:30
یکشنبه 20 شهریور 1401
1 - 0
13:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 اردیویژه هلند

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
یکشنبه 27 شهریور 1401
2 - 0
13:45
2 - 1
18:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 اردیویژه هلند

شنبه 9 مهر 1401
1 - 1
21:30
3 - 0
22:30
یکشنبه 10 مهر 1401
0 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 اردیویژه هلند

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
0 - 0
13:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 اردیویژه هلند

جمعه 22 مهر 1401
1 - 1
21:30
شنبه 23 مهر 1401
0 - 3
22:30
یکشنبه 24 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 اردیویژه هلند

شنبه 30 مهر 1401
1 - 4
20:15
2 - 1
22:30
یکشنبه 1 آبان 1401
3 - 3
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 اردیویژه هلند

شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
0 - 0
13:45
چهارشنبه 18 آبان 1401
2 - 2
21:30
پنجشنبه 19 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 اردیویژه هلند

جمعه 13 آبان 1401
شنبه 14 آبان 1401
یکشنبه 15 آبان 1401
1 - 1
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 اردیویژه هلند

جمعه 20 آبان 1401
شنبه 21 آبان 1401
3 - 3
20:15
یکشنبه 22 آبان 1401
2 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 اردیویژه هلند

جمعه 16 دی 1401
2 - 0
21:30
شنبه 17 دی 1401
1 - 1
20:15
یکشنبه 18 دی 1401
1 - 1
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 اردیویژه هلند

شنبه 24 دی 1401
0 - 0
22:30
یکشنبه 25 دی 1401
0 - 0
13:45
2 - 2
16:00
0 - 0
18:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 اردیویژه هلند

جمعه 30 دی 1401
شنبه 1 بهمن 1401
3 - 1
20:15
یکشنبه 2 بهمن 1401
چهارشنبه 12 بهمن 1401
3 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 اردیویژه هلند

سه شنبه 4 بهمن 1401
1 - 0
20:15
چهارشنبه 5 بهمن 1401
1 - 4
20:15
2 - 2
20:15
پنجشنبه 6 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 اردیویژه هلند

شنبه 8 بهمن 1401
2 - 0
20:15
یکشنبه 9 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 اردیویژه هلند

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
2 - 2
21:30
یکشنبه 16 بهمن 1401
0 - 5
13:45
1 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 اردیویژه هلند

جمعه 21 بهمن 1401
شنبه 22 بهمن 1401
یکشنبه 23 بهمن 1401
2 - 0
16:00
3 - 1
18:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 اردیویژه هلند

جمعه 28 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
1 - 1
20:15
یکشنبه 30 بهمن 1401
2 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 اردیویژه هلند

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401
2 - 2
16:00
1 - 2
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 اردیویژه هلند

جمعه 12 اسفند 1401
0 - 1
21:30
شنبه 13 اسفند 1401
3 - 1
20:15
یکشنبه 14 اسفند 1401
1 - 0
18:15
4 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 اردیویژه هلند

شنبه 20 اسفند 1401
2 - 0
18:00
یکشنبه 21 اسفند 1401
چهارشنبه 30 فروردین 1402
3 - 2
20:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 اردیویژه هلند

جمعه 26 اسفند 1401
شنبه 27 اسفند 1401
1 - 2
18:00
یکشنبه 28 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 اردیویژه هلند

شنبه 12 فروردین 1402
1 - 2
21:30
1 - 0
22:30
یکشنبه 13 فروردین 1402
0 - 0
13:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 اردیویژه هلند

جمعه 18 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
2 - 0
20:15
یکشنبه 20 فروردین 1402
0 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 اردیویژه هلند

جمعه 25 فروردین 1402
شنبه 26 فروردین 1402
یکشنبه 27 فروردین 1402
1 - 4
13:45
3 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 اردیویژه هلند

جمعه 1 اردیبهشت 1402
شنبه 2 اردیبهشت 1402
2 - 3
20:15
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 اردیویژه هلند

جمعه 15 اردیبهشت 1402
شنبه 16 اردیبهشت 1402
0 - 0
22:30
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
0 - 3
13:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 اردیویژه هلند

جمعه 22 اردیبهشت 1402
شنبه 23 اردیبهشت 1402
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
2 - 0
13:45
5 - 1
21:30
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 اردیویژه هلند

نتایج اردیویژه هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 فاینورد 34 51 82
2 آیندهوون 34 49 75
3 آژاکس 34 48 69
4 الکمار 34 33 67
5 توئنته 34 39 64
6 اسپارتا روتردام 34 23 59
7 اوترخت 34 5 54
8 هیرنفین 34 -6 46
9 والویک 34 -14 41
10 ویتسه 34 -5 40
11 ایگلز 34 -10 40
12 نایمخن 34 -3 39
13 فورچونا سیتارد 34 -23 36
14 والندام 34 -29 36
15 اکسلسیور 34 -39 32
16 امن 34 -32 28
17 کامبور 34 -43 19
18 خرونینگن 34 -44 18