دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند

جدول اردیویژه هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل اردیویژه هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 اردیویژه هلند

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
4 - 1
22:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
5 - 1
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 اردیویژه هلند

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
3 - 1
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 اردیویژه هلند

شنبه 4 شهریور 1402
یکشنبه 5 شهریور 1402
1 - 0
14:45
چهارشنبه 5 مهر 1402
1 - 0
22:30
پنجشنبه 6 مهر 1402
پنجشنبه 11 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 اردیویژه هلند

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402
0 - 2
19:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 اردیویژه هلند

شنبه 25 شهریور 1402
0 - 2
21:15
یکشنبه 26 شهریور 1402
1 - 1
14:45
3 - 1
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 اردیویژه هلند

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
یکشنبه 2 مهر 1402
0 - 3
19:15
چهارشنبه 5 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 اردیویژه هلند

شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
1 - 3
14:45
2 - 1
17:00
چهارشنبه 15 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 اردیویژه هلند

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
4 - 0
22:30
یکشنبه 16 مهر 1402
1 - 2
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 اردیویژه هلند

شنبه 29 مهر 1402
یکشنبه 30 مهر 1402
4 - 3
14:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 اردیویژه هلند

جمعه 5 آبان 1402
1 - 1
22:30
شنبه 6 آبان 1402
یکشنبه 7 آبان 1402
چهارشنبه 15 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 اردیویژه هلند

شنبه 13 آبان 1402
5 - 1
23:30
یکشنبه 14 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 اردیویژه هلند

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
0 - 1
21:15
یکشنبه 21 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 اردیویژه هلند

شنبه 4 آذر 1402
1 - 2
23:30
5 - 0
23:30
یکشنبه 5 آذر 1402
1 - 1
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 اردیویژه هلند

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
1 - 2
17:00
1 - 3
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 اردیویژه هلند

پنجشنبه 16 آذر 1402
جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
یکشنبه 19 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 اردیویژه هلند

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 اردیویژه هلند

نتایج اردیویژه هلند

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 آیندهوون 14 44 42
2 فاینورد 14 28 32
3 الکمار 13 23 30
4 توئنته 14 13 30
5 ایگلز 14 5 22
6 اسپارتا روتردام 14 1 21
7 هیرنفین 14 -3 19
8 آژاکس 13 3 18
9 زووله 14 -3 17
10 اکسلسیور 14 -3 16
11 فورچونا سیتارد 14 -9 16
12 هراکلس 14 -13 15
13 اوترخت 14 -11 13
14 والویک 13 -11 13
15 آلمره سیتی 14 -18 13
16 نایمخن 13 -3 12
17 والندام 14 -21 8
18 ویتسه 14 -22 8