یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند

جدول اردیویژه هلند

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول اردیویژه هلند را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل اردیویژه هلند، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار اردیویژه هلند

گل (پنالتی) بازیکن تیم
687 Pim Doesburg آیندهوون - اسپارتا روتردام
685 Jan Jongbloed رودا - ایگلز - آستردام - ویلسکراخت استرک
575 Piet Schrijvers آژاکس - توئنته - ویلسکراخت استرک - زووله
560 Sander Boschker توئنته
554 Eddy Treijtel فاینورد - الکمار - زرکس
544 Willy van der Kuijlen آیندهوون - ام وی وی
538 Danny Blind آژاکس - اسپارتا روتردام
519 Edward Metgod اسپارتا روتردام - هارلم
512 Willy van de Kerkhof آیندهوون - توئنته
506 Aad Mansveld فاینورد - اوترخت - دن هاگ
495 Willem van Hanegem فاینورد - اوترخت - الکمار - زرکس
489 Leo van Veen آژاکس - اوترخت
476 Pleun Strik آیندهوون - ایگلز - نایمخن - اف سی آیندهوون
473 Eugène Hanssen رودا - ونلو
471 Wim Jansen فاینورد - آژاکس
466 Eric van der Luer رودا - ام وی وی
463 Sjaak Swart آژاکس
455 Coen Moulijn فاینورد
451 Dick Advocaat رودا - اوترخت - اسپارتا روتردام - دن هاگ - ونلو
451 Dick Schneider فاینورد - ایگلز
451 Hans van Breukelen آیندهوون - اوترخت
449 Joop Hiele فاینورد - ایگلز - شیدام - دوردرخت
448 Nico van Zoghel اوترخت - ایگلز - گرافچاپ
445 Frits Flinkevleugel آستردام - ویلسکراخت استرک - آمستردام بی وی سی
444 Epi Drost توئنته - هراکلس
444 Rinus Israël فاینورد - ویلسکراخت استرک - زووله - اکسلسیور
444 Kick van der Vall فاینورد - ویتسه - توئنته - ویلسکراخت استرک
440 Michel Valke فاینورد - آیندهوون - اسپارتا روتردام - دوردرخت
439 Peter Arntz الکمار - ایگلز
434 Hans Vonk هیرنفین - آژاکس - والویک - دن بوش
432 Niels Overweg توئنته - ایگلز - ویلسکراخت استرک - دوردرخت
425 Bert van Marwijk الکمار - ایگلز - فورچونا سیتارد - ام وی وی
419 Lasse Schöne * هیرنفین - آژاکس - نایمخن - گرافچاپ
417 Eddy Pieters Graafland فاینورد - آژاکس
417 Jan Willem van Ede آیندهوون - توئنته - اوترخت
416 Frans Körver ام وی وی - سیتاردیا
414 John Oude Wesselink ایگلز
414 Jens Toornstra * فاینورد - اوترخت - دن هاگ
413 Johan Steur فاینورد - اسپارتا روتردام - والندام
412 Ger Senden رودا
411 Frans Thijssen ویتسه - توئنته - خرونینگن - نایمخن - فورچونا سیتارد
410 Bart Latuheru ویتسه - الکمار - اکسلسیور - نایمخن
409 Willem Janssen رودا - توئنته - اوترخت
408 Mark Luijpers رودا - ام وی وی
407 Nico Jalink اسپارتا روتردام - الکمار - بردا - والویک - اکسلسیور - فورچونا سیتارد
404 Peter Wisgerhof ویتسه - توئنته - نایمخن
403 Wim Suurbier آژاکس - اسپارتا روتردام
403 Martin van Geel فاینورد - آژاکس - رودا - ویلم
402 Patrick Pothuizen ویتسه - توئنته - نایمخن
399 Piet Fransen فاینورد - خرونینگن
تعداد قهرمانی تیـم هـا