لیگ کشورها

جدول گلزنان برتر ادوار گذشته سوپرلیگ یونان

سال گل بازیکن تیم
2020/2021 19 Youssef El-Arabi لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2019/2020 17 Youssef El-Arabi لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2018/2019 19 Efthimios Koulouris لوگوی تیم آترومیتوسآترومیتوس
2017/2018 19 Aleksandar Prijović لوگوی تیم پائوکپائوک
2016/2017 22 Marcus Berg لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2015/2016 18 Kostas Fortounis لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2014/2015 17 Jerónimo Barrales لوگوی تیم آستراس تریپولیسآستراس تریپولیس
2013/2014 16 Esteban Solari لوگوی تیم زانتیزانتی
2012/2013 20 Rafik Djebbour لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2011/2012 20 Kevin Mirallas لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2010/2011 20 Djibril Cissé لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2009/2010 23 Djibril Cissé لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2008/2009 14 Luciano Galletti لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
14 Ismael Blanco لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
2007/2008 19 Ismael Blanco لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
2006/2007 18 Nikos Liberopoulos لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
2005/2006 17 Dimitrios Salpingidis لوگوی تیم پائوکپائوک
2004/2005 18 Theofanis Gekas لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2003/2004 21 Giovanni لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2002/2003 16 Nikos Liberopoulos لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2001/2002 19 Alexios Alexandris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2000/2001 20 Alexios Alexandris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1999/2000 24 Dimitris Nalitzis لوگوی تیم پائوکپائوک
1998/1999 22 Demis Nikolaidis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1997/1998 32 Krzysztof Warzycha لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1996/1997 23 Alexios Alexandris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1995/1996 26 Vassilios Tsiartas لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1994/1995 29 Krzysztof Warzycha لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1993/1994 24 Alexios Alexandris لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1992/1993 33 Vassilios Dimitriadis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1991/1992 28 Vassilios Dimitriadis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1990/1991 23 Dimitrios Saravakos لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1989/1990 22 Thomas Mavros لوگوی تیم پانیونیوسپانیونیوس
1988/1989 20 Imre Boda لوگوی تیم المپیاکوس ولوالمپیاکوس ولو
1987/1988 21 Henrik Nielsen لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1986/1987 16 Nikos Anastopoulos لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1985/1986 19 Nikos Anastopoulos لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1984/1985 27 Thomas Mavros لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1983/1984 18 Nikos Anastopoulos لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1982/1983 29 Nikos Anastopoulos لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1981/1982 21 Grigoris Charalambidis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1980/1981 21 Dinos Kouis لوگوی تیم آریس سالونیکیآریس سالونیکی
1979/1980 25 Dušan Bajević لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1978/1979 31 Thomas Mavros لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1977/1978 22 Thomas Mavros لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1976/1977 22 Thanasis Intzoglou لوگوی تیم اتنیکوساتنیکوس
1975/1976 15 Giorgos Dedes لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1974/1975 20 Roberto Calcadera لوگوی تیم اتنیکوساتنیکوس
20 Antonis Antoniadis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1973/1974 26 Antonis Antoniadis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1972/1973 22 Antonis Antoniadis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1971/1972 39 Antonis Antoniadis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1970/1971 28 Giorgos Dedes لوگوی تیم پانیونیوسپانیونیوس
1969/1970 25 Antonis Antoniadis لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1968/1969 35 Giorgos Sideris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1967/1968 24 Thanasis Intzoglou لوگوی تیم پانیونیوسپانیونیوس
1966/1967 24 Giorgos Sideris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1965/1966 24 Dimitris Papaioannou لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1964/1965 29 Giorgos Sideris لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1963/1964 29 Dimitris Papaioannou لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1962/1963 23 Kostas Nestoridis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1961/1962 29 Kostas Nestoridis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1960/1961 27 Kostas Nestoridis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1959/1960 33 Kostas Nestoridis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1958/1959 21 Kostas Nestoridis لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن

گلزنان سوپرلیگ یونان

سهم باشگاه ها از گلزنان
آیک آتن
21 گلـزن
المپیاکوس
17 گلـزن
پاناتینایکوس
14 گلـزن
پائوک
3 گلـزن
پانیونیوس
3 گلـزن
اتنیکوس
2 گلـزن
آریس سالونیکی
1 گلـزن
زانتی
1 گلـزن
آترومیتوس
1 گلـزن
المپیاکوس ولو
1 گلـزن
آستراس تریپولیس
1 گلـزن