لیگ کشورها

جـدول تحلیلـی تیـــم  آستراس تریپولیس

جدول تحلیلی سوپرلیگ یونان

# تیم P W D L F A GD PTS خانه بیرون بازیهای آخر بازیهای خانگی
1 پاناتینایکوس 1 1 0 0 4 0 4 3 10-16 01-22
N
N
N
N
W
N
N
N
N
W
2 ولوز 1 1 0 0 2 1 1 3 01-08 10-02
N
N
N
N
W
N
N
N
N
W
3 جیانینا 1 1 0 0 1 0 1 3 01-29 10-23
N
N
N
N
W
N
N
N
N
N
4 آستراس تریپولیس 1 0 1 0 0 0 0 1
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
5 پانتولیکوس 1 0 1 0 0 0 0 1 12-11 D0-0
N
N
N
N
D
N
N
N
N
D
6 آیک آتن 0 0 0 0 0 0 0 0 12-04 03-05
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
7 آریس سالونیکی 0 0 0 0 0 0 0 0 02-26 11-27
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
8 آترومیتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 11-20 02-19
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
9 یونیکوس 0 0 0 0 0 0 0 0 02-12 11-06
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
10 هراکلیون 0 0 0 0 0 0 0 0 12-18 09-22
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
11 المپیاکوس 0 0 0 0 0 0 0 0 09-26 01-05
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
12 لامیا 1 0 0 1 1 2 -1 0 10-30 02-05
N
N
N
N
L
N
N
N
N
N
13 پائوک 1 0 0 1 0 1 -1 0 09-19 12-15
N
N
N
N
L
N
N
N
N
L
14 آپولون اسمیرنیس 1 0 0 1 0 4 -4 0 01-15 10-02
N
N
N
N
L
N
N
N
N
N

جدول سوپرلیگ یونان

نتــایج بازیهـــای گذشتــه  آستراس تریپولیس
برنامــه بازیهـــای آینــده  آستراس تریپولیس