جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه

جدول لیگ 2 فرانسه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 2 فرانسه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ 2 فرانسه

شنبه 14 مرداد 1402
1 - 1
21:30
0 - 2
21:30
1 - 4
21:30
1 - 4
21:30
2 - 2
21:30
دوشنبه 16 مرداد 1402
3 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ 2 فرانسه

شنبه 21 مرداد 1402
0 - 1
21:30
0 - 1
21:30
0 - 0
21:30
2 - 0
21:30
دوشنبه 23 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ 2 فرانسه

شنبه 28 مرداد 1402
2 - 2
17:30
2 - 0
21:30
3 - 0
21:30
2 - 1
21:30
0 - 2
21:30
دوشنبه 30 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ 2 فرانسه

شنبه 4 شهریور 1402
2 - 0
17:30
4 - 0
21:30
0 - 1
21:30
3 - 2
21:30
3 - 0
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 6 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ 2 فرانسه

شنبه 11 شهریور 1402
2 - 4
17:30
2 - 2
21:30
4 - 1
21:30
2 - 0
21:30
2 - 1
21:30
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ 2 فرانسه

شنبه 25 شهریور 1402
1 - 2
17:30
2 - 2
21:30
3 - 0
21:30
0 - 0
21:30
4 - 1
21:30
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ 2 فرانسه

شنبه 1 مهر 1402
1 - 2
17:30
0 - 3
21:30
2 - 0
21:30
1 - 2
21:30
سه شنبه 11 مهر 1402
1 - 1
21:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ 2 فرانسه

سه شنبه 4 مهر 1402
4 - 0
23:15
0 - 0
23:15
2 - 1
23:15
1 - 4
23:15
چهارشنبه 12 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ 2 فرانسه

شنبه 8 مهر 1402
3 - 1
21:30
1 - 0
21:30
2 - 2
21:30
2 - 0
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ 2 فرانسه

شنبه 15 مهر 1402
0 - 2
21:30
1 - 1
21:30
5 - 3
21:30
1 - 4
21:30
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ 2 فرانسه

شنبه 29 مهر 1402
1 - 1
17:30
2 - 0
21:30
0 - 0
21:30
1 - 1
21:30
1 - 1
21:30
2 - 0
21:30
1 - 3
21:30
دوشنبه 1 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ 2 فرانسه

شنبه 6 آبان 1402
2 - 2
17:30
0 - 1
21:30
2 - 2
21:30
2 - 2
21:30
0 - 0
21:30
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ 2 فرانسه

شنبه 13 آبان 1402
2 - 1
21:30
3 - 1
21:30
2 - 0
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 15 آبان 1402
2 - 1
23:15
سه شنبه 7 آذر 1402
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ 2 فرانسه

شنبه 20 آبان 1402
3 - 1
17:30
1 - 0
21:30
1 - 0
21:30
4 - 4
21:30
0 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ 2 فرانسه

شنبه 4 آذر 1402
1 - 2
17:30
0 - 1
21:30
1 - 2
21:30
2 - 0
21:30
0 - 0
21:30
دوشنبه 6 آذر 1402
3 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ 2 فرانسه

شنبه 11 آذر 1402
0 - 1
17:30
1 - 1
21:30
0 - 1
21:30
1 - 1
21:30
0 - 0
21:30
2 - 0
21:30
1 - 0
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ 2 فرانسه

سه شنبه 14 آذر 1402
2 - 0
23:15
2 - 0
23:15
3 - 1
23:15
1 - 2
23:15
چهارشنبه 15 آذر 1402
1 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ 2 فرانسه

شنبه 25 آذر 1402
2 - 0
17:30
1 - 4
21:30
2 - 2
21:30
1 - 0
21:30
1 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ 2 فرانسه

سه شنبه 28 آذر 1402
1 - 1
23:15
1 - 2
23:15
0 - 0
23:15
1 - 0
23:15
0 - 2
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ 2 فرانسه

شنبه 23 دی 1402
3 - 1
21:30
2 - 1
21:30
2 - 1
21:30
2 - 0
21:30
1 - 0
21:30
دوشنبه 25 دی 1402
3 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ 2 فرانسه

سه شنبه 3 بهمن 1402
3 - 3
23:15
0 - 1
23:15
1 - 0
23:15
1 - 2
23:15
1 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ 2 فرانسه

شنبه 7 بهمن 1402
1 - 1
21:30
1 - 2
21:30
0 - 0
21:30
0 - 0
21:30
دوشنبه 9 بهمن 1402
1 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ 2 فرانسه

شنبه 14 بهمن 1402
1 - 4
21:30
2 - 1
21:30
2 - 2
21:30
1 - 1
21:30
2 - 1
21:30
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ 2 فرانسه

شنبه 21 بهمن 1402
1 - 0
17:30
1 - 1
21:30
0 - 3
21:30
0 - 0
21:30
2 - 0
21:30
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ 2 فرانسه

شنبه 28 بهمن 1402
1 - 0
21:30
0 - 2
21:30
0 - 2
21:30
دوشنبه 30 بهمن 1402
1 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ 2 فرانسه

شنبه 5 اسفند 1402
1 - 1
21:30
1 - 2
21:30
0 - 2
21:30
1 - 0
21:30
دوشنبه 7 اسفند 1402
2 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ 2 فرانسه

شنبه 12 اسفند 1402
0 - 0
21:30
0 - 0
21:30
2 - 3
21:30
2 - 2
21:30
دوشنبه 14 اسفند 1402
3 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ 2 فرانسه

شنبه 19 اسفند 1402
1 - 3
21:30
2 - 0
21:30
0 - 0
21:30
1 - 1
21:30
0 - 1
21:30
1 - 0
21:30
دوشنبه 21 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ 2 فرانسه

شنبه 26 اسفند 1402
2 - 1
17:30
2 - 0
21:30
3 - 1
21:30
1 - 3
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ 2 فرانسه

شنبه 11 فروردین 1403
2 - 3
21:30
3 - 3
21:30
2 - 3
21:30
2 - 4
21:30
0 - 2
21:30
دوشنبه 13 فروردین 1403
0 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ 2 فرانسه

شنبه 18 فروردین 1403
0 - 0
21:30
1 - 1
21:30
2 - 1
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 20 فروردین 1403
2 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ 2 فرانسه

شنبه 25 فروردین 1403
1 - 2
21:30
1 - 4
21:30
2 - 3
21:30
1 - 0
21:30
0 - 1
21:30
دوشنبه 27 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ 2 فرانسه

شنبه 1 اردیبهشت 1403
2 - 0
17:30
2 - 1
21:30
0 - 1
21:30
3 - 0
21:30
0 - 1
21:30
2 - 1
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ 2 فرانسه

سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
1 - 2
23:15
2 - 2
23:15
2 - 0
23:15
1 - 0
23:15
2 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لیگ 2 فرانسه

شنبه 8 اردیبهشت 1403
1 - 0
17:30
3 - 1
21:30
1 - 2
21:30
3 - 2
21:30
0 - 0
21:30
1 - 2
21:30
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403
1 - 3
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لیگ 2 فرانسه

جمعه 14 اردیبهشت 1403
1 - 1
22:30
1 - 3
22:30
1 - 2
22:30
2 - 1
22:30
1 - 0
22:30
شنبه 15 اردیبهشت 1403
2 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لیگ 2 فرانسه

جمعه 21 اردیبهشت 1403
2 - 1
23:15
1 - 2
23:15
1 - 2
23:15
0 - 0
23:15
2 - 2
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لیگ 2 فرانسه

جمعه 28 اردیبهشت 1403
4 - 1
23:15
1 - 1
23:15
3 - 2
23:15
2 - 0
23:15
1 - 1
23:15
0 - 0
23:15
3 - 0
23:15

نتایج لیگ 2 فرانسه

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 اوسر 38 36 74
2 آنژه 38 14 68
3 سنت اتین 38 17 65
4 رودز 38 11 60
5 پاریس 38 7 59
6 کان 38 6 58
7 Stade Lavallois 38 -5 55
8 آمیان 38 0 53
9 گنگام 38 4 51
10 پاو 38 3 51
11 گرنوبل فوت 38 -1 51
12 بوردو 38 -2 51
13 باستیا 38 -4 51
14 انسی 38 -1 46
15 آژاکسیو 38 -11 46
16 دانکرک 38 -16 46
17 تروا 38 -7 42
18 کوویل روئن 38 -4 38
19 کنکارنو 38 -18 38
20 والنسیس 38 -29 27