پنجشنبه 20 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه

جدول لیگ 2 فرانسه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 2 فرانسه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ 2 فرانسه

گل (پنالتی) بازیکن تیم
119 (9) Guilherme Mauricio لاوال - رد استار - چاتروکس
109 (16) Samuel Michel گنگام - سوشو - کان - رد استار - چامویس
102 (13) Cédric Fauré گنگام - تولوز - رنس - استرس
100 (18) Robert Malm مونت پولیه - لوریان - گوئنان - نیم - گرنوبل فوت - دانکرک - برست - - -
97 (5) Nassim Akrour تروا - هاور - گرنوبل فوت - استرس
96 (11) Laurent Dufresne نانسی - والنسیس - چاتروکس
95 (1) Ghislain Gimbert تروا - لاوال - هاور - گرنوبل فوت - آژاکسیو - تورس - -
84 (13) Ryad Nouri * هاور - نیم - آژاکسیو - استرس
82 (8) Jean-Michel Lesage هاور -
79 (9) Gaëtan Charbonnier * اوسر - رنس - آنژه - برست
79 (8) Jean-François Riviere لاوال - - آنژه - آژاکسیو - آمیان - چامویس - آژاکسیو - کلرمونت
78 (4) Lilian Compan مونت پولیه - کان - سنت اتین - - چاتروکس
77 (14) Joël Bossis چاتروکس - چامویس
77 (7) Mathieu Duhamel متز - تروا - کان - هاور - کوویل روئن
76 (21) Réginald Ray گوئنان - نیم - چاتروکس - مانز - استرس - -
76 (15) Amara Traoré گوئنان
74 (7) Titi تروا - گرنوبل فوت - - چاتروکس - تورس - آمیان - - کلرمونت
73 (13) Stéphane Samson کان - رنس - مانز - کلرمونت
73 (7) Yoann Touzghar * سوشو - لانس - اوسر - تروا - آمیان
72 (4) Tony Cascarino مارسی - نانسی
72 (15) Samuel Lobé تروا - لیل - لاوال - روئن - مارتیگوئس
71 (8) Olivier Pickeu لیل - تولوز - رنس - آمیان - مانز
70 (4) Yohann Rivière گنگام - هاور - استرس - دیژون -
70 (12) Bruno Roux رن - رد استار - چاتروکس -
68 (10) Bernard Bouger سوشو - لوریان -
67 (20) Stéphane Crucet سوشو - لاوال - رد استار - نانسی -
66 (8) Gaëtan Courtet * اوسر - لوریان - رنس - آژاکسیو - برست
66 (10) Rémy Dugimont * اوسر - کلرمونت
64 (10) David Suarez گنگام - باستیا - سدان - کانس - آمیان - آرلس
63 (3) Mickaël Le Bihan * اوسر - سدان - هاور - دیژون
63 (0) Jerome Lempereur گوئنان - نیم - - چامویس -
63 (9) Gregory Thil چاتروکس - - دیژون - بولون
61 (9) Ande Dona هاور - نانسی - چامویس
61 (10) Benjamin Nivet تروا - کان - چاتروکس
61 (2) Richard Socrier لاوال - آنژه - آژاکسیو - چاتروکس - برست - پاریس
61 (7) Julien Viale اوسر - لاوال - رنس - آژاکسیو - برست - استرس
58 (13) Pierre-Yves André باستیا - رن
57 (9) Romain Armand * مونت پولیه - پاو - آژاکسیو - کلرمونت - پاریس -
57 (12) Patrick van Kets مانز - چامویس
55 (11) Claudiu Keșerü * نانتس - آنژه - تورس -
54 (0) Thomas Deniaud هاور - آنژه - کلرمونت
54 (6) Thibault Giresse گنگام - تولوز - هاور - آمیان
54 (2) Toifilou Maoulida باستیا - لانس - مونت پولیه - نیم - تورس
53 (1) Christophe Mandanne گنگام - هاور - رنس - چاتروکس - تورس - دیژون
53 (4) Julien Toudic لانس - کان - لاوال - رد استار - رنس - آژاکسیو
53 (6) Cyril Watier گنگام - لوریان - کان
52 (3) Maurice Dalé نانتس - نانسی - آرلس
52 (6) Hamed Diallo لاوال - هاور - آنژه - آمیان
52 (4) Jean-Jacques Mandrichi نانتس - نیم - گرنوبل فوت - آژاکسیو - چاتروکس - آژاکسیو -
51 (6) Alexandre Bonnet * سدان - هاور
تعداد قهرمانی تیـم هـا