دوشنبه 15 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لوشامپیونه فرانسه

جدول لوشامپیونه فرانسه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لوشامپیونه فرانسه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لوشامپیونه فرانسه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 14 مرداد 1401
2 - 1
22:30
شنبه 15 مرداد 1401
یکشنبه 16 مرداد 1401
1 - 1
14:30
4 - 1
16:30
3 - 2
16:30
0 - 0
16:30
0 - 1
18:35
4 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 21 مرداد 1401
1 - 1
22:30
شنبه 22 مرداد 1401
1 - 1
18:30
یکشنبه 23 مرداد 1401
0 - 0
16:30
2 - 2
16:30
0 - 3
16:30
2 - 4
16:30
1 - 1
22:15
چهارشنبه 16 شهریور 1401
3 - 1
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 28 مرداد 1401
4 - 1
22:30
شنبه 29 مرداد 1401
1 - 4
18:30
2 - 1
22:30
یکشنبه 30 مرداد 1401
1 - 0
16:30
2 - 2
16:30
1 - 3
16:30
2 - 1
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 4 شهریور 1401
1 - 3
22:30
شنبه 5 شهریور 1401
2 - 1
22:30
یکشنبه 6 شهریور 1401
3 - 1
14:30
3 - 1
16:30
0 - 3
16:30
1 - 1
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لوشامپیونه فرانسه

چهارشنبه 9 شهریور 1401
2 - 4
20:30
2 - 1
20:30
2 - 4
20:30
1 - 0
22:30
1 - 2
22:30
5 - 2
22:30
3 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 12 شهریور 1401
0 - 2
18:30
5 - 0
20:30
یکشنبه 13 شهریور 1401
2 - 0
16:30
1 - 1
16:30
1 - 1
18:35
0 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 18 شهریور 1401
1 - 0
22:30
شنبه 19 شهریور 1401
2 - 1
22:30
یکشنبه 20 شهریور 1401
0 - 1
16:30
3 - 2
16:30
1 - 0
16:30
5 - 0
18:35
2 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 25 شهریور 1401
1 - 3
22:30
شنبه 26 شهریور 1401
2 - 1
22:30
یکشنبه 27 شهریور 1401
0 - 3
14:30
1 - 3
16:30
0 - 1
16:30
1 - 1
16:30
0 - 1
16:30
0 - 0
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 8 مهر 1401
0 - 3
22:30
شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
2 - 1
14:30
1 - 1
16:30
2 - 2
16:30
4 - 1
18:35
1 - 0
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 15 مهر 1401
1 - 1
22:30
شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
2 - 1
16:30
3 - 2
16:30
1 - 2
16:30
3 - 0
18:35
1 - 0
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 22 مهر 1401
شنبه 23 مهر 1401
0 - 0
18:30
یکشنبه 24 مهر 1401
3 - 2
14:30
1 - 1
16:30
1 - 1
16:30
4 - 1
16:30
3 - 2
16:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 29 مهر 1401
شنبه 30 مهر 1401
0 - 1
22:30
یکشنبه 1 آبان 1401
1 - 2
14:30
1 - 3
16:30
2 - 2
16:30
2 - 1
16:30
1 - 1
18:35
4 - 3
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 6 آبان 1401
3 - 0
22:30
شنبه 7 آبان 1401
یکشنبه 8 آبان 1401
1 - 0
14:30
2 - 0
16:30
1 - 1
16:30
0 - 0
16:30
3 - 0
16:30
1 - 2
18:35
1 - 0
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 13 آبان 1401
1 - 1
22:30
شنبه 14 آبان 1401
1 - 2
22:30
یکشنبه 15 آبان 1401
0 - 2
16:30
1 - 0
16:30
1 - 0
16:30
1 - 1
18:35
1 - 0
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 20 آبان 1401
1 - 1
22:30
شنبه 21 آبان 1401
2 - 1
18:30
2 - 1
22:30
یکشنبه 22 آبان 1401
2 - 2
16:30
1 - 0
16:30
2 - 1
16:30
2 - 3
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لوشامپیونه فرانسه

چهارشنبه 7 دی 1401
1 - 0
16:30
0 - 0
16:30
2 - 3
18:30
0 - 2
20:30
2 - 4
22:30
پنجشنبه 8 دی 1401
3 - 1
20:30
0 - 0
22:30
6 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لوشامپیونه فرانسه

یکشنبه 11 دی 1401
1 - 0
16:30
1 - 0
16:30
1 - 2
16:30
0 - 1
18:30
دوشنبه 12 دی 1401
1 - 1
18:30
2 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لوشامپیونه فرانسه

چهارشنبه 21 دی 1401
0 - 1
20:30
0 - 5
20:30
2 - 1
20:30
0 - 0
20:30
0 - 0
20:30
0 - 2
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 24 دی 1401
1 - 0
18:30
3 - 1
20:30
یکشنبه 25 دی 1401
5 - 1
14:30
1 - 1
16:30
1 - 2
16:30
0 - 0
16:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 7 بهمن 1401
2 - 1
22:30
شنبه 8 بهمن 1401
1 - 1
18:30
1 - 1
22:30
یکشنبه 9 بهمن 1401
1 - 0
14:30
0 - 0
16:30
4 - 0
16:30
0 - 2
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لوشامپیونه فرانسه

چهارشنبه 12 بهمن 1401
0 - 2
20:30
4 - 1
20:30
0 - 0
20:30
1 - 2
20:30
4 - 2
20:30
3 - 2
22:30
0 - 0
22:30
0 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 15 بهمن 1401
1 - 3
20:30
1 - 3
22:30
یکشنبه 16 بهمن 1401
0 - 2
16:30
0 - 0
16:30
0 - 0
16:30
1 - 1
18:35
1 - 3
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 21 بهمن 1401
3 - 0
22:30
شنبه 22 بهمن 1401
0 - 2
23:15
یکشنبه 23 بهمن 1401
3 - 1
14:30
1 - 1
16:30
4 - 0
16:30
1 - 0
18:35
2 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 28 بهمن 1401
2 - 1
22:30
شنبه 29 بهمن 1401
0 - 0
18:30
یکشنبه 30 بهمن 1401
1 - 2
16:30
2 - 0
16:30
3 - 1
18:35
2 - 3
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 5 اسفند 1401
2 - 1
22:30
شنبه 6 اسفند 1401
1 - 3
18:30
یکشنبه 7 اسفند 1401
0 - 1
14:30
2 - 1
16:30
0 - 1
16:30
3 - 0
16:30
0 - 3
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 12 اسفند 1401
1 - 1
22:30
شنبه 13 اسفند 1401
1 - 1
18:30
یکشنبه 14 اسفند 1401
2 - 2
14:30
0 - 1
16:30
1 - 0
16:30
0 - 0
18:35
0 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 19 اسفند 1401
3 - 3
22:30
شنبه 20 اسفند 1401
0 - 0
18:30
یکشنبه 21 اسفند 1401
0 - 4
14:30
2 - 0
16:30
2 - 2
16:30
0 - 2
16:30
0 - 1
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 26 اسفند 1401
1 - 1
22:30
شنبه 27 اسفند 1401
0 - 2
18:30
3 - 0
22:30
یکشنبه 28 اسفند 1401
2 - 2
16:30
1 - 1
16:30
1 - 2
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 11 فروردین 1402
شنبه 12 فروردین 1402
1 - 0
18:30
0 - 1
22:30
یکشنبه 13 فروردین 1402
3 - 1
14:30
0 - 3
16:30
1 - 1
16:30
3 - 1
16:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 18 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
1 - 0
18:30
یکشنبه 20 فروردین 1402
3 - 1
14:30
0 - 3
16:30
0 - 2
16:30
1 - 1
16:30
2 - 2
18:35
0 - 0
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 25 فروردین 1402
1 - 2
22:30
شنبه 26 فروردین 1402
3 - 0
18:30
یکشنبه 27 فروردین 1402
2 - 1
16:30
2 - 1
16:30
1 - 0
16:30
3 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 1 اردیبهشت 1402
شنبه 2 اردیبهشت 1402
1 - 1
18:30
3 - 0
22:30
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
0 - 0
16:30
0 - 1
16:30
2 - 2
16:30
1 - 2
16:30
1 - 0
18:35
1 - 2
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 8 اردیبهشت 1402
شنبه 9 اردیبهشت 1402
3 - 0
18:30
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
1 - 0
16:30
0 - 1
16:30
4 - 2
16:30
2 - 1
22:15
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402
0 - 1
22:30
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
2 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 16 اردیبهشت 1402
2 - 1
18:30
1 - 0
20:30
2 - 1
22:30
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
1 - 2
14:30
1 - 1
16:30
2 - 1
16:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 22 اردیبهشت 1402
2 - 1
22:30
شنبه 23 اردیبهشت 1402
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
2 - 1
14:30
1 - 0
16:30
4 - 0
16:30
0 - 0
18:00
0 - 0
18:35
3 - 1
22:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 29 اردیبهشت 1402
3 - 1
22:30
شنبه 30 اردیبهشت 1402
2 - 1
22:30
یکشنبه 31 اردیبهشت 1402
0 - 5
14:30
0 - 0
16:30
2 - 1
16:30
2 - 2
16:30
1 - 3
18:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 6 خرداد 1402
1 - 1
22:30
1 - 2
22:30
3 - 0
22:30
2 - 1
22:30
3 - 0
22:30
2 - 1
22:30
2 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لوشامپیونه فرانسه

شنبه 13 خرداد 1402
1 - 3
22:30
1 - 2
22:30
1 - 1
22:30
1 - 0
22:30
3 - 1
22:30
1 - 2
22:30

نتایج لوشامپیونه فرانسه

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 پاریسن ژرمن 38 49 85
2 لانس 38 39 84
3 مارسی 38 27 73
4 رن 38 30 68
5 لیل 38 21 67
6 موناکو 38 12 65
7 لیون 38 18 62
8 کلرمون 38 -4 59
9 نیس 38 11 58
10 لوریان 38 -1 55
11 رنس 38 0 51
12 مون پولیه 38 3 50
13 تولوز 38 -6 48
14 برست 38 -10 44
15 استراسبورگ 38 -8 40
16 نانت 38 -18 36
17 اوسر 38 -28 35
18 آژاکسیو 38 -51 26
19 تروا 38 -36 24
20 آنژه 38 -48 18