دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لوشامپیونه فرانسه

جدول لوشامپیونه فرانسه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لوشامپیونه فرانسه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لوشامپیونه فرانسه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 20 مرداد 1402
1 - 1
23:30
شنبه 21 مرداد 1402
2 - 1
19:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
3 - 2
15:30
1 - 2
17:30
5 - 1
19:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 27 مرداد 1402
2 - 2
23:30
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
2 - 0
15:30
1 - 2
17:30
1 - 1
17:30
2 - 0
17:30
1 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 3 شهریور 1402
3 - 3
23:30
شنبه 4 شهریور 1402
2 - 0
21:30
یکشنبه 5 شهریور 1402
2 - 2
15:30
0 - 1
17:30
4 - 1
19:35
0 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 10 شهریور 1402
1 - 1
23:30
شنبه 11 شهریور 1402
0 - 0
19:30
3 - 0
23:30
یکشنبه 12 شهریور 1402
2 - 2
15:30
3 - 0
17:30
2 - 2
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
2 - 2
19:30
0 - 1
23:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
0 - 1
17:30
1 - 2
17:30
0 - 0
19:35
0 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 31 شهریور 1402
0 - 1
23:30
شنبه 1 مهر 1402
5 - 3
19:30
1 - 0
23:30
یکشنبه 2 مهر 1402
2 - 1
17:30
2 - 1
17:30
0 - 0
19:35
سه شنبه 4 مهر 1402
1 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
3 - 2
23:30
یکشنبه 9 مهر 1402
2 - 0
15:30
0 - 2
17:30
3 - 0
17:30
0 - 0
17:30
3 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
0 - 1
19:30
1 - 3
23:30
یکشنبه 16 مهر 1402
3 - 0
15:30
3 - 3
17:30
1 - 1
17:30
1 - 1
19:35
چهارشنبه 8 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 28 مهر 1402
0 - 0
23:30
شنبه 29 مهر 1402
1 - 0
23:30
یکشنبه 30 مهر 1402
2 - 1
15:30
1 - 1
17:30
1 - 0
17:30
2 - 1
19:35
1 - 2
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 5 آبان 1402
0 - 1
23:30
شنبه 6 آبان 1402
1 - 0
19:30
4 - 0
23:30
یکشنبه 7 آبان 1402
0 - 0
17:30
2 - 0
17:30
چهارشنبه 15 آذر 1402
3 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
0 - 0
19:30
0 - 0
23:30
یکشنبه 14 آبان 1402
1 - 1
15:30
0 - 1
17:30
1 - 2
17:30
2 - 0
19:35
2 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
0 - 0
23:30
یکشنبه 21 آبان 1402
3 - 1
17:30
1 - 1
17:30
0 - 1
19:35
1 - 0
23:15
پنجشنبه 16 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
0 - 3
19:30
یکشنبه 5 آذر 1402
1 - 0
15:30
2 - 3
17:30
0 - 0
17:30
3 - 1
19:35
0 - 2
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
3 - 2
19:30
1 - 0
23:30
یکشنبه 12 آذر 1402
1 - 1
17:30
3 - 0
17:30
2 - 0
19:35
2 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
1 - 2
19:30
یکشنبه 19 آذر 1402
2 - 1
15:30
0 - 0
17:30
0 - 1
17:30
3 - 0
19:35
2 - 4
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 24 آذر 1402
0 - 1
23:30
شنبه 25 آذر 1402
3 - 1
19:30
2 - 0
23:30
یکشنبه 26 آذر 1402
0 - 2
15:30
0 - 0
17:30
2 - 1
19:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لوشامپیونه فرانسه

چهارشنبه 29 آذر 1402
1 - 3
23:30
1 - 2
23:30
2 - 0
23:30
1 - 0
23:30
4 - 0
23:30
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 22 دی 1402
شنبه 23 دی 1402
1 - 3
19:30
2 - 0
23:30
یکشنبه 24 دی 1402
3 - 0
15:30
0 - 1
17:30
1 - 2
17:30
3 - 1
19:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 6 بهمن 1402
2 - 3
23:30
شنبه 7 بهمن 1402
1 - 0
19:30
2 - 2
23:30
یکشنبه 8 بهمن 1402
3 - 3
17:30
0 - 0
17:30
0 - 2
19:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 13 بهمن 1402
شنبه 14 بهمن 1402
2 - 1
19:30
0 - 1
23:30
یکشنبه 15 بهمن 1402
1 - 1
15:30
1 - 2
17:30
4 - 0
17:30
2 - 3
17:30
0 - 0
19:35
1 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 20 بهمن 1402
1 - 1
23:30
شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
0 - 1
15:30
1 - 1
17:30
2 - 0
17:30
1 - 2
17:30
2 - 3
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 27 بهمن 1402
1 - 0
23:30
شنبه 28 بهمن 1402
3 - 0
19:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
1 - 2
17:30
3 - 1
17:30
1 - 1
19:35
1 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 4 اسفند 1402
1 - 2
23:30
شنبه 5 اسفند 1402
0 - 1
19:30
یکشنبه 6 اسفند 1402
2 - 3
15:30
1 - 2
17:30
3 - 1
17:30
0 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
0 - 1
19:30
1 - 5
23:30
یکشنبه 13 اسفند 1402
2 - 1
15:30
0 - 2
17:30
1 - 0
17:30
1 - 2
19:35
0 - 3
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
0 - 2
19:30
1 - 0
23:30
یکشنبه 20 اسفند 1402
1 - 0
17:30
1 - 0
17:30
2 - 2
19:30
2 - 0
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 25 اسفند 1402
2 - 3
23:30
شنبه 26 اسفند 1402
1 - 3
23:30
یکشنبه 27 اسفند 1402
1 - 1
15:30
2 - 1
17:30
2 - 1
17:30
2 - 0
19:35

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 10 فروردین 1403
2 - 1
23:30
شنبه 11 فروردین 1403
2 - 5
19:30
1 - 1
23:30
یکشنبه 12 فروردین 1403
0 - 1
15:30
0 - 3
17:30
1 - 2
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 17 فروردین 1403
3 - 1
23:30
شنبه 18 فروردین 1403
1 - 1
19:30
یکشنبه 19 فروردین 1403
4 - 3
15:30
0 - 0
17:30
1 - 0
19:35
1 - 3
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 24 فروردین 1403
2 - 1
23:30
شنبه 25 فروردین 1403
1 - 2
23:30
یکشنبه 26 فروردین 1403
0 - 1
15:30
4 - 3
23:15
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
1 - 0
23:30
2 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 31 فروردین 1403
3 - 0
23:30
شنبه 1 اردیبهشت 1403
0 - 3
19:30
1 - 0
23:30
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
0 - 1
17:30
0 - 2
19:35
2 - 2
21:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
1 - 2
15:30
4 - 1
17:30
1 - 2
17:30
4 - 5
19:35
3 - 2
21:30
2 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 14 اردیبهشت 1403
2 - 0
23:30
شنبه 15 اردیبهشت 1403
2 - 3
21:30
0 - 0
23:30
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
3 - 4
23:30
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
1 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لوشامپیونه فرانسه

جمعه 21 اردیبهشت 1403
1 - 0
23:30
1 - 1
23:30
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
0 - 1
23:30
1 - 2
23:30
3 - 1
23:30
1 - 1
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لوشامپیونه فرانسه

یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
1 - 2
23:30
4 - 0
23:30
0 - 3
23:30
2 - 2
23:30
2 - 1
23:30

نتایج لوشامپیونه فرانسه

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 پاریسن ژرمن 34 48 76
2 موناکو 34 26 67
3 برست 34 19 61
4 لیل 34 18 59
5 نیس 34 11 55
6 لیون 34 -6 53
7 لانس 34 8 51
8 مارسی 34 11 50
9 رنس 34 -5 47
10 رن 34 7 46
11 تولوز 34 -4 43
12 مون پولیه 34 -5 42
13 استراسبورگ 34 -12 39
14 نانت 34 -25 33
15 هاوور 34 -11 32
16 لوریان 34 -23 29
17 متز 34 -23 29
18 کلرمون 34 -34 25