پنجشنبه 18 خرداد 1402

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر انگلیس

جدول لیگ برتر انگلیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر انگلیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر انگلیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر انگلیس

جمعه 14 مرداد 1401
شنبه 15 مرداد 1401
0 - 1
20:00
یکشنبه 16 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر انگلیس

شنبه 22 مرداد 1401
یکشنبه 23 مرداد 1401
2 - 2
19:00
دوشنبه 24 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر انگلیس

شنبه 29 مرداد 1401
یکشنبه 30 مرداد 1401
دوشنبه 31 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 8 شهریور 1401
چهارشنبه 9 شهریور 1401
پنجشنبه 10 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر انگلیس

پنجشنبه 22 دی 1401
2 - 1
22:30
چهارشنبه 28 دی 1401
پنجشنبه 29 دی 1401
چهارشنبه 10 اسفند 1401
چهارشنبه 24 اسفند 1401
سه شنبه 15 فروردین 1402
چهارشنبه 16 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر انگلیس

جمعه 25 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
یکشنبه 27 شهریور 1401
چهارشنبه 19 بهمن 1401
چهارشنبه 24 اسفند 1401
سه شنبه 15 فروردین 1402
0 - 0
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر انگلیس

شنبه 9 مهر 1401
یکشنبه 10 مهر 1401
دوشنبه 11 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر انگلیس

شنبه 16 مهر 1401
یکشنبه 17 مهر 1401
3 - 1
16:30
دوشنبه 18 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 26 مهر 1401
چهارشنبه 27 مهر 1401
پنجشنبه 28 مهر 1401
چهارشنبه 26 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر انگلیس

شنبه 30 مهر 1401
یکشنبه 1 آبان 1401
دوشنبه 2 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر انگلیس

دوشنبه 5 دی 1401
سه شنبه 6 دی 1401
2 - 0
20:00
چهارشنبه 7 دی 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر انگلیس

دوشنبه 12 دی 1401
سه شنبه 13 دی 1401
چهارشنبه 14 دی 1401
پنجشنبه 15 دی 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر انگلیس

شنبه 1 بهمن 1401
0 - 0
15:00
یکشنبه 2 بهمن 1401
دوشنبه 3 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر انگلیس

جمعه 14 بهمن 1401
0 - 0
22:30
شنبه 15 بهمن 1401
یکشنبه 16 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر انگلیس

شنبه 22 بهمن 1401
1 - 1
15:00
یکشنبه 23 بهمن 1401
دوشنبه 24 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر انگلیس

جمعه 5 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
یکشنبه 7 اسفند 1401
2 - 0
16:00
چهارشنبه 16 فروردین 1402
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر انگلیس

شنبه 13 اسفند 1401
یکشنبه 14 اسفند 1401
دوشنبه 15 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر انگلیس

جمعه 26 اسفند 1401
شنبه 27 اسفند 1401
2 - 2
20:00
یکشنبه 28 اسفند 1401
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر انگلیس

شنبه 12 فروردین 1402
یکشنبه 13 فروردین 1402
دوشنبه 14 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر انگلیس

شنبه 26 فروردین 1402
1 - 2
17:30
1 - 3
17:30
یکشنبه 27 فروردین 1402
دوشنبه 28 فروردین 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر انگلیس

جمعه 1 اردیبهشت 1402
شنبه 2 اردیبهشت 1402
یکشنبه 3 اردیبهشت 1402
چهارشنبه 3 خرداد 1402
پنجشنبه 4 خرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 5 اردیبهشت 1402
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر انگلیس

شنبه 9 اردیبهشت 1402
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402
3 - 1
22:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لیگ برتر انگلیس

شنبه 16 اردیبهشت 1402
1 - 3
17:30
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لیگ برتر انگلیس

شنبه 23 اردیبهشت 1402
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لیگ برتر انگلیس

شنبه 30 اردیبهشت 1402
یکشنبه 31 اردیبهشت 1402
دوشنبه 1 خرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لیگ برتر انگلیس

نتایج لیگ برتر انگلیس

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 منچسترسیتی 38 61 89
2 آرسنال 38 45 84
3 منچستریونایتد 38 15 75
4 نیوکاسل 38 35 71
5 لیورپول 38 28 67
6 برایتون 38 19 62
7 استون ویلا 38 5 61
8 تاتنهام 38 7 60
9 برنتفورد 38 12 59
10 فولام 38 2 52
11 کریستال پالاس 38 -9 45
12 چلسی 38 -9 44
13 ولورهمپتون 38 -27 41
14 وستهام 38 -13 40
15 بورنموث 38 -34 39
16 ناتینگهام 38 -30 38
17 اورتون 38 -23 36
18 لسترسیتی 38 -17 34
19 لیدز یونایتد 38 -30 31
20 ساوتهمپتون 38 -37 25