دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر انگلیس

جدول لیگ برتر انگلیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر انگلیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر انگلیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر انگلیس

جمعه 20 مرداد 1402
شنبه 21 مرداد 1402
0 - 1
18:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
1 - 1
20:00
دوشنبه 23 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر انگلیس

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
3 - 1
20:00
دوشنبه 30 مرداد 1402
سه شنبه 11 مهر 1402
1 - 2
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر انگلیس

جمعه 3 شهریور 1402
3 - 0
23:30
شنبه 4 شهریور 1402
2 - 2
18:30
یکشنبه 5 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر انگلیس

جمعه 10 شهریور 1402
1 - 2
23:30
شنبه 11 شهریور 1402
یکشنبه 12 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر انگلیس

شنبه 25 شهریور 1402
1 - 0
18:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
0 - 0
17:30
دوشنبه 27 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر انگلیس

شنبه 8 مهر 1402
1 - 2
18:30
یکشنبه 9 مهر 1402
دوشنبه 10 مهر 1402
0 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر انگلیس

شنبه 29 مهر 1402
2 - 2
21:00
یکشنبه 30 مهر 1402
دوشنبه 1 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر انگلیس

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
یکشنبه 7 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر انگلیس

شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
دوشنبه 15 آبان 1402
1 - 4
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر انگلیس

شنبه 4 آذر 1402
1 - 2
18:30
4 - 1
18:30
یکشنبه 5 آذر 1402
دوشنبه 6 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 14 آذر 1402
3 - 4
23:45
چهارشنبه 15 آذر 1402
پنجشنبه 16 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر انگلیس

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
0 - 2
21:00
یکشنبه 26 آذر 1402
چهارشنبه 23 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر انگلیس

پنجشنبه 30 آذر 1402
جمعه 1 دی 1402
شنبه 2 دی 1402
0 - 2
18:30
یکشنبه 3 دی 1402
سه شنبه 1 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 5 دی 1402
چهارشنبه 6 دی 1402
پنجشنبه 7 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر انگلیس

شنبه 9 دی 1402
2 - 3
16:00
یکشنبه 10 دی 1402
2 - 1
17:30
دوشنبه 11 دی 1402
سه شنبه 12 دی 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر انگلیس

جمعه 22 دی 1402
1 - 1
23:15
شنبه 23 دی 1402
1 - 0
16:00
یکشنبه 24 دی 1402
شنبه 30 دی 1402
یکشنبه 1 بهمن 1402
دوشنبه 2 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 10 بهمن 1402
0 - 0
23:15
چهارشنبه 11 بهمن 1402
4 - 1
23:45
پنجشنبه 12 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر انگلیس

شنبه 14 بهمن 1402
2 - 2
18:30
یکشنبه 15 بهمن 1402
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر انگلیس

شنبه 21 بهمن 1402
یکشنبه 22 بهمن 1402
دوشنبه 23 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر انگلیس

شنبه 28 بهمن 1402
0 - 5
18:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
دوشنبه 30 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر انگلیس

چهارشنبه 2 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
یکشنبه 6 اسفند 1402
دوشنبه 7 اسفند 1402
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403
2 - 0
23:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر انگلیس

شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
دوشنبه 14 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر انگلیس

شنبه 19 اسفند 1402
یکشنبه 20 اسفند 1402
2 - 2
17:30
دوشنبه 21 اسفند 1402
3 - 2
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر انگلیس

شنبه 26 اسفند 1402
یکشنبه 27 اسفند 1402
سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
5 - 0
23:30
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر انگلیس

شنبه 11 فروردین 1403
2 - 2
18:30
یکشنبه 12 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر انگلیس

سه شنبه 14 فروردین 1403
چهارشنبه 15 فروردین 1403
2 - 0
23:00
پنجشنبه 16 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر انگلیس

شنبه 18 فروردین 1403
1 - 0
18:30
یکشنبه 19 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر انگلیس

شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
0 - 2
17:30
دوشنبه 27 فروردین 1403
6 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر انگلیس

شنبه 1 اردیبهشت 1403
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
1 - 2
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لیگ برتر انگلیس

شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لیگ برتر انگلیس

جمعه 14 اردیبهشت 1403
1 - 1
23:30
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
5 - 0
17:30
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 لیگ برتر انگلیس

شنبه 22 اردیبهشت 1403
3 - 1
18:30
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 لیگ برتر انگلیس

نتایج لیگ برتر انگلیس

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 منچسترسیتی 38 62 91
2 آرسنال 38 62 89
3 لیورپول 38 45 82
4 استون ویلا 38 15 68
5 تاتنهام 38 13 66
6 چلسی 38 14 63
7 نیوکاسل 38 23 60
8 منچستریونایتد 38 -1 60
9 وستهام 38 -14 52
10 کریستال پالاس 38 -1 49
11 برایتون 38 -7 48
12 بورنموث 38 -13 48
13 فولام 38 -6 47
14 ولورهمپتون 38 -15 46
15 برنتفورد 38 -9 39
16 اورتون 38 -11 38
17 ناتینگهام 38 -18 36
18 لاتون 38 -33 26
19 برنلی 38 -37 24
20 شفیلد یونایتد 38 -69 16