یکشنبه 16 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول جام حذفی (FA Cup) انگلیس

جدول جام حذفی (FA Cup) انگلیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول جام حذفی (FA Cup) انگلیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل جام حذفی (FA Cup) انگلیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای 1 جام حذفی (FA Cup) انگلیس

جمعه 17 آبان 1398
(0) 1 - 4 (2)
23:25
شنبه 18 آبان 1398
(1) 1 - 1 (0)
16:30
(0) 1 - 1 (1)
18:30
(0) 1 - 5 (3)
18:30
(1) 4 - 1 (0)
18:30
(0) 0 - 2 (2)
18:30
(0) 0 - 1 (1)
18:30
(1) 1 - 0 (0)
18:30
(0) 1 - 1 (1)
18:30
(0) 1 - 1 (0)
18:30
(0) 2 - 2 (1)
18:30
(1) 1 - 1 (0)
18:30
(1) 1 - 1 (0)
18:30
(1) 1 - 1 (1)
18:30
(0) 1 - 0 (0)
18:30
(1) 2 - 2 (1)
18:30
(0) 1 - 4 (2)
18:30
(0) 1 - 1 (0)
18:30
(0) 0 - 2 (1)
18:30
(3) 4 - 1 (1)
18:30
(0) 0 - 1 (1)
18:30
(0) 1 - 1 (0)
18:30
(3) 4 - 0 (0)
18:30
(0) 0 - 1 (1)
18:30
(1) 1 - 3 (0)
18:30
(1) 2 - 2 (1)
18:30
(1) 2 - 3 (1)
18:30
یکشنبه 19 آبان 1398
(0) 1 - 0 (0)
15:30
(0) 0 - 1 (0)
16:15
(0) 1 - 2 (1)
16:15
(0) 1 - 2 (1)
16:15
(0) 0 - 3 (3)
16:15
(0) 1 - 1 (0)
16:15
(0) 0 - 4 (2)
16:15
(0) 0 - 2 (1)
16:15
(0) 0 - 0 (0)
16:15
(0) 0 - 2 (1)
17:45
دوشنبه 20 آبان 1398
(1) 1 - 2 (2)
00:10
سه شنبه 21 آبان 1398
(1) 1 - 4 (2)
23:15
سه شنبه 28 آبان 1398
(0) 0 - 1 (0)
23:15
(0) 0 - 1 (1)
23:15
(1) 4 - 1 (0)
23:15
(0) 2 - 0 (0)
23:15
(0) 3 - 0 (0)
23:15
(0) 1 - 0 (0)
23:15
-
23:15
(1) 2 - 0 (0)
23:15
(1) 1 - 0 (0)
23:15
(0) 0 - 1 (0)
23:15
چهارشنبه 29 آبان 1398
(0) 2 - 0 (0)
23:15
(0) 0 - 1 (0)
23:15
(0) 0 - 1 (0)
23:15
-
23:15

نتایج و برنامه بازیهای 2 جام حذفی (FA Cup) انگلیس

جمعه 8 آذر 1398
(0) 0 - 1 (0)
23:25
شنبه 9 آذر 1398
(0) 2 - 1 (0)
18:30
(0) 2 - 0 (0)
18:30
(0) 0 - 2 (2)
18:30
(0) 0 - 1 (0)
18:30
(1) 2 - 2 (1)
18:30
(0) 0 - 1 (1)
18:30
(1) 1 - 3 (0)
18:30
(0) 1 - 1 (1)
21:00
یکشنبه 10 آذر 1398
(0) 3 - 1 (1)
17:30
(0) 1 - 1 (0)
17:30
(2) 2 - 2 (0)
17:30
(2) 3 - 0 (0)
17:30
(0) 0 - 0 (0)
17:30
(1) 3 - 0 (0)
17:30
(1) 1 - 2 (1)
17:30
(2) 3 - 1 (0)
17:30
(0) 1 - 1 (0)
17:30
(0) 5 - 1 (0)
18:30
دوشنبه 11 آذر 1398
(2) 3 - 4 (0)
23:15
سه شنبه 19 آذر 1398
(1) 1 - 0 (0)
23:15
(1) 3 - 1 (0)
23:15
(0) 1 - 2 (2)
23:15
-
23:15
دوشنبه 25 آذر 1398
(0) 1 - 2 (1)
23:00
سه شنبه 26 آذر 1398
(0) 0 - 1 (0)
23:00

نتایج و برنامه بازیهای 3 جام حذفی (FA Cup) انگلیس

شنبه 14 دی 1398
(0) 1 - 1 (1)
16:01
(1) 1 - 1 (0)
16:01
(1) 3 - 0 (0)
16:01
(2) 2 - 3 (1)
16:01
(3) 4 - 2 (1)
16:01
(1) 2 - 1 (0)
16:01
(0) 2 - 1 (0)
18:31
(0) 2 - 2 (2)
18:31
(0) 4 - 1 (1)
18:31
(0) 2 - 0 (0)
18:31
(0) 0 - 1 (0)
18:31
(0) 2 - 2 (1)
18:31
(3) 3 - 3 (0)
18:31
(0) 2 - 4 (3)
18:31
(1) 1 - 0 (0)
18:31
(2) 2 - 0 (0)
21:01
(0) 0 - 0 (0)
21:01
(1) 4 - 0 (0)
21:01
(2) 4 - 1 (1)
21:01
(0) 1 - 2 (0)
21:01
یکشنبه 15 دی 1398
(3) 5 - 1 (0)
17:31
(2) 2 - 0 (0)
17:31
(0) 0 - 1 (1)
17:31
(1) 2 - 1 (0)
17:31
(2) 2 - 2 (1)
17:31
(0) 1 - 3 (1)
17:31
(0) 1 - 1 (0)
17:31
(0) 0 - 1 (1)
17:31
(1) 2 - 4 (3)
17:31
(0) 1 - 0 (0)
19:31
(0) 0 - 2 (0)
21:46
دوشنبه 16 دی 1398
(0) 1 - 0 (0)
23:26
سه شنبه 24 دی 1398
(3) 4 - 1 (0)
23:15
(0) 1 - 0 (0)
23:15
(0) 0 - 2 (1)
23:15
(1) 3 - 0 (0)
23:15
(2) 2 - 1 (0)
23:35
چهارشنبه 25 دی 1398
(1) 3 - 4 (2)
23:15
(0) 1 - 0 (0)
23:15
پنجشنبه 3 بهمن 1398
-
23:15

نتایج و برنامه بازیهای 4 جام حذفی (FA Cup) انگلیس

جمعه 4 بهمن 1398
(0) 1 - 2 (1)
23:30
(0) 0 - 0 (0)
23:30
شنبه 5 بهمن 1398
(0) 0 - 1 (1)
16:15
(0) 1 - 1 (0)
18:30
(0) 0 - 2 (0)
18:30
(1) 1 - 1 (1)
18:30
(0) 0 - 1 (1)
18:30
(0) 1 - 2 (0)
18:30
(0) 0 - 0 (0)
18:30
(0) 0 - 0 (0)
18:30
(2) 4 - 2 (0)
18:30
(0) 1 - 2 (1)
21:00
یکشنبه 6 بهمن 1398
(2) 4 - 0 (0)
16:30
(0) 0 - 6 (5)
18:30
(0) 2 - 2 (1)
20:30
دوشنبه 7 بهمن 1398
(0) 1 - 2 (2)
23:30
سه شنبه 15 بهمن 1398
-
23:15
(2) 4 - 2 (0)
23:15
-
23:15
(0) 1 - 0 (0)
23:15
-
23:35
چهارشنبه 16 بهمن 1398
(1) 3 - 2 (1)
23:15

نتایج و برنامه بازیهای یک هشتم نهایی جام حذفی (FA Cup) انگلیس

دوشنبه 12 اسفند 1398
(0) 0 - 2 (1)
23:15
سه شنبه 13 اسفند 1398
(1) 2 - 0 (0)
23:15
-
23:30
(0) 2 - 3 (2)
23:30
چهارشنبه 14 اسفند 1398
(0) 0 - 1 (0)
23:15
(0) 1 - 0 (0)
23:15
-
23:15
پنجشنبه 15 اسفند 1398
(0) 0 - 3 (2)
23:15

نتایج و برنامه بازیهای یک چهارم نهایی جام حذفی (FA Cup) انگلیس

شنبه 7 تیر 1399
-
21:00
یکشنبه 8 تیر 1399
(0) 1 - 2 (1)
16:30
(0) 0 - 1 (0)
19:30
(0) 0 - 2 (1)
22:00

نتایج و برنامه بازیهای نیمه نهایی جام حذفی (FA Cup) انگلیس

شنبه 28 تیر 1399
(1) 2 - 0 (0)
23:15
یکشنبه 29 تیر 1399
(0) 1 - 3 (1)
21:30

نتایج و برنامه بازیهای فینال جام حذفی (FA Cup) انگلیس

شنبه 11 مرداد 1399
(1) 2 - 1 (1)
21:00

نتایج جام حذفی (FA Cup) انگلیس

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • فینال