پنجشنبه 20 بهمن 1401

نتایج ، برنامه بازیها و جدول چمپیون شیپ انگلیس

جدول چمپیون شیپ انگلیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول چمپیون شیپ انگلیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل چمپیون شیپ انگلیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 7 مرداد 1401
شنبه 8 مرداد 1401
1 - 0
18:30
1 - 0
18:30
2 - 0
18:30
0 - 0
18:30
یکشنبه 9 مرداد 1401
دوشنبه 10 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 14 مرداد 1401
شنبه 15 مرداد 1401
1 - 1
16:00
1 - 1
18:30
2 - 1
18:30
2 - 0
18:30
دوشنبه 17 مرداد 1401
سه شنبه 3 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 21 مرداد 1401
شنبه 22 مرداد 1401
0 - 1
18:30
یکشنبه 23 مرداد 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 چمپیون شیپ انگلیس

سه شنبه 25 مرداد 1401
چهارشنبه 26 مرداد 1401
3 - 0
23:30
سه شنبه 17 آبان 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 28 مرداد 1401
2 - 0
23:30
شنبه 29 مرداد 1401
3 - 3
18:30
0 - 2
18:30
یکشنبه 30 مرداد 1401
شنبه 8 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 چمپیون شیپ انگلیس

سه شنبه 8 شهریور 1401
1 - 2
23:15
2 - 0
23:15
چهارشنبه 9 شهریور 1401
1 - 1
23:15

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 11 شهریور 1401
شنبه 12 شهریور 1401
1 - 2
18:30
یکشنبه 13 شهریور 1401
2 - 1
15:30
دوشنبه 14 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 چمپیون شیپ انگلیس

سه شنبه 19 مهر 1401
1 - 0
23:15
چهارشنبه 20 مهر 1401
سه شنبه 3 آبان 1401
1 - 0
23:30
سه شنبه 17 آبان 1401
2 - 0
23:15
شنبه 12 آذر 1401
چهارشنبه 30 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 چمپیون شیپ انگلیس

سه شنبه 22 شهریور 1401
1 - 1
23:30
چهارشنبه 23 شهریور 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 8 مهر 1401
شنبه 9 مهر 1401
0 - 1
18:30
1 - 1
18:30
یکشنبه 10 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 15 مهر 1401
شنبه 16 مهر 1401
2 - 3
18:30
1 - 3
18:30
یکشنبه 17 مهر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 20 آبان 1401
شنبه 21 آبان 1401
2 - 1
18:30
یکشنبه 22 آبان 1401
3 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 چمپیون شیپ انگلیس

شنبه 19 آذر 1401
1 - 1
18:30
2 - 2
18:30
0 - 1
18:30
یکشنبه 20 آذر 1401
دوشنبه 21 آذر 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 25 آذر 1401
شنبه 26 آذر 1401
0 - 2
21:00
دوشنبه 28 آذر 1401
سه شنبه 9 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 30 دی 1401
شنبه 1 بهمن 1401
4 - 0
18:30
0 - 2
18:30
یکشنبه 2 بهمن 1401
سه شنبه 18 بهمن 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 چمپیون شیپ انگلیس

شنبه 8 بهمن 1401
سه شنبه 11 بهمن 1401
1 - 0
23:15
سه شنبه 2 اسفند 1401
سه شنبه 9 اسفند 1401
سه شنبه 16 اسفند 1401

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 چمپیون شیپ انگلیس

جمعه 14 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
0 - 3
16:00
1 - 0
18:30
دوشنبه 17 بهمن 1401
0 - 0
23:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 37 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 38 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 39 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 40 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 41 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 42 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 43 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 44 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 45 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج و برنامه بازیهای هفته 46 چمپیون شیپ انگلیس

نتایج چمپیون شیپ انگلیس

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 برنلی 29 32 65
2 شفیلد یونایتد 29 24 58
3 میدلزبورو 30 12 48
4 لاتون 29 8 48
5 واتفورد 30 3 45
6 وست برومویچ 29 9 44
7 بلکبرن 29 -4 44
8 میلوال 28 6 43
9 ساندرلند 29 9 42
10 نوریچ 29 6 42
11 پرستون 29 -6 40
12 هال سیتی 30 -7 40
13 سوانزی 29 1 39
14 کوئینز پارک 30 -6 39
15 کاونتری 29 -1 38
16 ردینگ 29 -11 38
17 بریستول 29 0 36
18 بیرمنگام 29 -4 35
19 استوک 29 -5 33
20 روترهام یونایتد 29 -7 32
21 کاردیف 30 -12 29
22 هادرسفیلد 29 -10 28
23 بلکپول 29 -15 27
24 ویگان 29 -22 26