پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی

جدول لیگ 1 کرواسی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 کرواسی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ 1 کرواسی

جمعه 30 تیر 1402
شنبه 31 تیر 1402
4 - 0
21:25
یکشنبه 1 مرداد 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ 1 کرواسی

جمعه 6 مرداد 1402
شنبه 7 مرداد 1402
یکشنبه 8 مرداد 1402
3 - 4
21:25

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ 1 کرواسی

جمعه 13 مرداد 1402
شنبه 14 مرداد 1402
یکشنبه 15 مرداد 1402
6 - 0
23:30
چهارشنبه 17 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ 1 کرواسی

شنبه 21 مرداد 1402
یکشنبه 22 مرداد 1402
4 - 4
21:25
سه شنبه 3 بهمن 1402
چهارشنبه 4 بهمن 1402
2 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ 1 کرواسی

شنبه 28 مرداد 1402
یکشنبه 29 مرداد 1402
چهارشنبه 29 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ 1 کرواسی

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
یکشنبه 5 شهریور 1402
0 - 0
21:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ 1 کرواسی

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
0 - 2
21:30
یکشنبه 12 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ 1 کرواسی

جمعه 24 شهریور 1402
شنبه 25 شهریور 1402
2 - 1
22:00
یکشنبه 26 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ 1 کرواسی

جمعه 31 شهریور 1402
شنبه 1 مهر 1402
0 - 1
19:30
یکشنبه 2 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ 1 کرواسی

شنبه 8 مهر 1402
یکشنبه 9 مهر 1402
1 - 2
17:45
دوشنبه 10 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ 1 کرواسی

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
3 - 0
18:30
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ 1 کرواسی

جمعه 28 مهر 1402
شنبه 29 مهر 1402
یکشنبه 30 مهر 1402
1 - 1
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ 1 کرواسی

جمعه 5 آبان 1402
شنبه 6 آبان 1402
3 - 1
20:40
یکشنبه 7 آبان 1402
1 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ 1 کرواسی

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ 1 کرواسی

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
0 - 4
18:30
یکشنبه 21 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ 1 کرواسی

جمعه 3 آذر 1402
شنبه 4 آذر 1402
یکشنبه 5 آذر 1402
3 - 0
19:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ 1 کرواسی

جمعه 10 آذر 1402
شنبه 11 آذر 1402
0 - 0
17:30
یکشنبه 12 آذر 1402
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ 1 کرواسی

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
0 - 0
17:20
یکشنبه 19 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ 1 کرواسی

جمعه 24 آذر 1402
شنبه 25 آذر 1402
3 - 0
19:30
یکشنبه 26 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ 1 کرواسی

جمعه 6 بهمن 1402
شنبه 7 بهمن 1402
2 - 0
17:20
یکشنبه 8 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ 1 کرواسی

جمعه 13 بهمن 1402
شنبه 14 بهمن 1402
یکشنبه 15 بهمن 1402
3 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ 1 کرواسی

جمعه 20 بهمن 1402
شنبه 21 بهمن 1402
1 - 0
17:30
یکشنبه 22 بهمن 1402
0 - 2
19:40

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ 1 کرواسی

جمعه 27 بهمن 1402
شنبه 28 بهمن 1402
یکشنبه 29 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ 1 کرواسی

جمعه 4 اسفند 1402
شنبه 5 اسفند 1402
2 - 1
19:40
یکشنبه 6 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ 1 کرواسی

شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
دوشنبه 14 اسفند 1402
2 - 1
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ 1 کرواسی

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
یکشنبه 20 اسفند 1402
3 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ 1 کرواسی

جمعه 25 اسفند 1402
شنبه 26 اسفند 1402
یکشنبه 27 اسفند 1402
0 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ 1 کرواسی

جمعه 10 فروردین 1403
شنبه 11 فروردین 1403
0 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ 1 کرواسی

جمعه 17 فروردین 1403
2 - 3
19:00
شنبه 18 فروردین 1403
یکشنبه 19 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ 1 کرواسی

جمعه 24 فروردین 1403
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
0 - 2
21:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ 1 کرواسی

شنبه 1 اردیبهشت 1403
1 - 2
19:30
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
3 - 0
22:00
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ 1 کرواسی

جمعه 7 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ 1 کرواسی

جمعه 14 اردیبهشت 1403
شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ 1 کرواسی

جمعه 21 اردیبهشت 1403
شنبه 22 اردیبهشت 1403
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لیگ 1 کرواسی

جمعه 28 اردیبهشت 1403
شنبه 29 اردیبهشت 1403
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لیگ 1 کرواسی

نتایج لیگ 1 کرواسی

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 ریجکا 31 42 71
2 دینامو زاگرب 31 33 69
3 هایدوک اسپلیت 31 21 58
4 اوسیژک 31 11 45
5 لوکوموتیو زاگرب 31 9 44
6 واراژدین 31 -6 36
7 گوریکا 31 -11 35
8 استرا 31 -23 31
9 اسلاو بلوپو 31 -20 30
10 رادس 31 -56 7