دوشنبه 25 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی

جدول لیگ 1 کرواسی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 کرواسی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ 1 کرواسی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
123 (37) Ivan Krstanović دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اسلاو بلوپو - زادار - لوکوموتیو زاگرب
98 (25) Mijo Caktaš * هایدوک اسپلیت - اوسیژک
91 (14) Davor Vugrinec دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اسلاو بلوپو - واراژدین
77 (5) Marijo Dodik اسلاو بلوپو - اینتر زاپرچیچ - سیبالیا
77 (3) Mislav Oršić * دینامو زاگرب - اینتر زاپرچیچ
75 (7) Mladen Bartolović هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - ان کی زاگرب - سیبالیا
74 (5) Leon Benko ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین
74 (12) Eduardo دینامو زاگرب
69 (2) Hillal Soudani * دینامو زاگرب
68 (7) Nino Bule هایدوک اسپلیت - ریجکا - ان کی زاگرب - اینتر زاپرچیچ - لوکوموتیو زاگرب
67 (6) Franko Andrijašević * هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - ریجکا - لوکوموتیو زاگرب
67 (10) Andrej Kramarić * دینامو زاگرب - ریجکا - لوکوموتیو زاگرب
66 (6) Duje Čop * هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - اسپلیت - شیبنیک
64 (0) Mario Gavranović دینامو زاگرب - ریجکا
62 (6) Boško Balaban دینامو زاگرب - ریجکا
62 (11) Mirko Marić * اوسیژک - لوکوموتیو زاگرب
61 (3) Krunoslav Lovrek هایدوک اسپلیت - ان کی زاگرب
59 (4) Zoran Zekić دینامو زاگرب - ریجکا - اینتر زاپرچیچ - زادار - سیبالیا - کامن اینگراد
58 (7) Ivan Bošnjak هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - ریجکا - سیبالیا
58 (9) Radomir Đalović ریجکا - ان کی زاگرب
58 (4) Ahmad Sharbini هایدوک اسپلیت - ریجکا - استرا
57 (9) Senijad Ibričić هایدوک اسپلیت - ان کی زاگرب
57 (15) Miljenko Mumlek دینامو زاگرب - اسلاو بلوپو - واراژدین
56 (0) Mario Mandžukić دینامو زاگرب - ان کی زاگرب
56 (7) Anas Sharbini هایدوک اسپلیت - ریجکا
54 (3) Ante Erceg * هایدوک اسپلیت - اوسیژک - اسپلیت - استرا
54 (20) Marko Livaja * هایدوک اسپلیت
53 (10) Ivica Olić دینامو زاگرب - ان کی زاگرب - مارسونیا
51 (0) Dino Kresinger اسلاو بلوپو - واراژدین - سیبالیا - مدیمورج
50 (11) Kristijan Lovrić * اوسیژک - گوریکا - لوکوموتیو زاگرب
49 (12) Veldin Karić دینامو زاگرب - واراژدین - اینتر زاپرچیچ
48 (15) Jorge Sammir دینامو زاگرب - لوکوموتیو زاگرب
48 (0) Goran Ljubojević دینامو زاگرب - اوسیژک - ان کی زاگرب
48 (7) Ramón Miérez * اوسیژک - استرا
47 (12) Nikola Kalinić هایدوک اسپلیت - شیبنیک - استرا
47 (4) Tomo Šokota دینامو زاگرب
46 (0) Goran Mujanović ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین - پوموراک
46 (6) Bojan Vručina اسلاو بلوپو
44 (2) Enes Novinić اسلاو بلوپو - واراژدین - کارلوواچ
44 (10) Nikola Šafarić ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین - اینتر زاپرچیچ
44 (3) Želimir Terkeš اینتر زاپرچیچ - زادار
43 (19) Bruno Petković * دینامو زاگرب
42 (1) Josip Barišić * اوسیژک - اسپلیت - سیبالیا
42 (5) Jakov Puljić * ریجکا - اینتر زاپرچیچ - سیبالیا - لوکوموتیو زاگرب
42 (1) Dario Zahora دینامو زاگرب - اوسیژک - اسلاو بلوپو - لوکوموتیو زاگرب
41 (2) Milan Pavličić اوسیژک - واراژدین
41 (13) Srebrenko Posavec اسلاو بلوپو - واراژدین
41 (2) Hrvoje Štrok دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اینتر زاپرچیچ
40 (11) Muzafer Ejupi اوسیژک - اسلاو بلوپو
40 (0) Marin Tomasov * هایدوک اسپلیت - ریجکا - زادار
تعداد قهرمانی تیـم هـا