دوشنبه 28 خرداد 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی

جدول لیگ 1 کرواسی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 کرواسی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 کرواسی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 مقدماتی جام جهانی 2026

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ 1 کرواسی

گل (پنالتی) بازیکن تیم
345 Ivan Krstanović دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اسلاو بلوپو - زادار - لوکوموتیو زاگرب
320 Jakov Surać ان کی زاگرب - زادار
308 Mladen Bartolović هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - ان کی زاگرب - سیبالیا
305 Hrvoje Štrok دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اینتر زاپرچیچ
300 Goran Mujanović ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین - پوموراک
297 Dominik Livaković * دینامو زاگرب - ان کی زاگرب
296 Nikola Šafarić ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین - اینتر زاپرچیچ
290 Arijan Ademi * دینامو زاگرب - شیبنیک - لوکوموتیو زاگرب
289 Mile Škorić * اوسیژک
283 Kristijan Čaval ریجکا - اسلاو بلوپو - شیبنیک - کامن اینگراد
283 Mario Lučić دینامو زاگرب - واراژدین - سیبالیا
280 Josip Milardović اوسیژک - اسلاو بلوپو - اینتر زاپرچیچ - سیبالیا - مدیمورج
277 Aljoša Vojnović اوسیژک - اسلاو بلوپو - اسپلیت - استرا - کرواسیا سسوت
276 Goran Paracki ریجکا - اسلاو بلوپو - اسپلیت - استرا - کارلوواچ
272 Mateas Delić اسلاو بلوپو
262 Vedran Purić اسلاو بلوپو
259 Marijo Dodik اسلاو بلوپو - اینتر زاپرچیچ - سیبالیا
258 Vedran Jugović * اوسیژک - ریجکا
247 Josip Pivarić دینامو زاگرب - لوکوموتیو زاگرب
246 Ivo Smoje هایدوک اسپلیت - اوسیژک - کامن اینگراد
243 Krunoslav Rendulić هایدوک اسپلیت - ریجکا - ان کی زاگرب - کامن اینگراد - لوچکو
238 Bernard Gulić اینتر زاپرچیچ - هرواتسکی دراگوولجاچ
238 Zoran Kvržić * اوسیژک - ریجکا - اسلاو بلوپو - شیبنیک
237 Domagoj Pavičić * دینامو زاگرب - ریجکا - لوکوموتیو زاگرب
236 Ivan Tomečak * دینامو زاگرب - ریجکا - رادس - گوریکا - لوکوموتیو زاگرب
232 Nino Bule هایدوک اسپلیت - ریجکا - ان کی زاگرب - اینتر زاپرچیچ - لوکوموتیو زاگرب
232 Frano Mlinar * اسلاو بلوپو - اینتر زاپرچیچ - استرا - لوکوموتیو زاگرب
230 Tomislav Radotić اوسیژک - اسپلیت - سیبالیا
229 Mijo Caktaš * هایدوک اسپلیت - اوسیژک
229 Šime Gržan * اوسیژک - زادار - استرا - لوکوموتیو زاگرب
228 Igor Čagalj ریجکا - اینتر زاپرچیچ - شیبنیک - گوریکا - استرا
227 Tomislav Mazalović اینتر زاپرچیچ - سیبالیا
226 Josip Brezovec دینامو زاگرب - ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین - اینتر زاپرچیچ
225 Fausto Budicin ریجکا - استرا
225 Tomislav Šorša اوسیژک
223 Boris Leutar دینامو زاگرب - سیبالیا
222 Srebrenko Posavec اسلاو بلوپو - واراژدین
221 Mislav Oršić * دینامو زاگرب - اینتر زاپرچیچ
220 Goran Roce اوسیژک - اسپلیت - استرا
216 Davor Vugrinec دینامو زاگرب - ریجکا - ان کی زاگرب - اسلاو بلوپو - واراژدین
215 Petar Bočkaj * دینامو زاگرب - اوسیژک - اینتر زاپرچیچ - لوکوموتیو زاگرب
215 Josip Jurendić ان کی زاگرب - اسپلیت
214 Slavko Blagojević * اسپلیت - سیبالیا - استرا - لوچکو
213 Jasmin Agić دینامو زاگرب - ریجکا - کرواسیا سسوت
213 Dino Kresinger اسلاو بلوپو - واراژدین - سیبالیا - مدیمورج
208 Franko Andrijašević * هایدوک اسپلیت - دینامو زاگرب - ریجکا - لوکوموتیو زاگرب
208 Jorge Sammir دینامو زاگرب - لوکوموتیو زاگرب
206 Stipe Bačelić-Grgić * اسلاو بلوپو - شیبنیک - استرا - هرواتسکی دراگوولجاچ
206 Tomislav Šarić * اوسیژک - اینتر زاپرچیچ - اسپلیت
205 Leon Benko ریجکا - اسلاو بلوپو - واراژدین
تعداد قهرمانی تیـم هـا