جمعه 29 تیر 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر آذربایجان

جدول لیگ برتر آذربایجان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر آذربایجان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر آذربایجان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 13 مرداد 1402
شنبه 14 مرداد 1402
0 - 1
21:30
یکشنبه 15 مرداد 1402
1 - 0
17:30
5 - 0
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 21 مرداد 1402
1 - 0
21:30
یکشنبه 22 مرداد 1402
دوشنبه 23 مرداد 1402
1 - 1
20:30
چهارشنبه 3 آبان 1402
1 - 0
19:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 27 مرداد 1402
شنبه 28 مرداد 1402
1 - 2
20:30
یکشنبه 29 مرداد 1402
1 - 1
20:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 3 شهریور 1402
شنبه 4 شهریور 1402
1 - 0
20:00
یکشنبه 5 شهریور 1402
2 - 0
19:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 10 شهریور 1402
شنبه 11 شهریور 1402
1 - 0
18:30
یکشنبه 12 شهریور 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 24 شهریور 1402
1 - 0
17:30
شنبه 25 شهریور 1402
0 - 3
16:30
یکشنبه 26 شهریور 1402
2 - 0
20:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 1 مهر 1402
1 - 1
21:00
یکشنبه 2 مهر 1402
2 - 2
17:30
دوشنبه 3 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 7 مهر 1402
شنبه 8 مهر 1402
2 - 2
18:30
یکشنبه 9 مهر 1402
0 - 1
16:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 14 مهر 1402
شنبه 15 مهر 1402
0 - 1
16:30
یکشنبه 16 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 28 مهر 1402
2 - 4
21:00
شنبه 29 مهر 1402
0 - 0
15:30
3 - 1
18:30
یکشنبه 30 مهر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 6 آبان 1402
2 - 2
16:30
یکشنبه 7 آبان 1402
0 - 1
18:00
دوشنبه 8 آبان 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 12 آبان 1402
شنبه 13 آبان 1402
یکشنبه 14 آبان 1402
0 - 2
15:30
0 - 1
18:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 19 آبان 1402
شنبه 20 آبان 1402
یکشنبه 21 آبان 1402
1 - 0
16:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 3 آذر 1402
1 - 2
19:30
شنبه 4 آذر 1402
0 - 0
13:30
یکشنبه 5 آذر 1402
0 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 11 آذر 1402
یکشنبه 12 آذر 1402
0 - 2
14:30
1 - 0
16:30
دوشنبه 13 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 17 آذر 1402
شنبه 18 آذر 1402
0 - 3
14:30
یکشنبه 19 آذر 1402
4 - 0
14:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر آذربایجان

پنجشنبه 23 آذر 1402
جمعه 24 آذر 1402
3 - 0
12:30
شنبه 25 آذر 1402
دوشنبه 27 آذر 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 1 دی 1402
1 - 0
15:30
شنبه 2 دی 1402
یکشنبه 3 دی 1402
2 - 0
15:30
0 - 1
18:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر آذربایجان

یکشنبه 1 بهمن 1402
0 - 0
15:30
دوشنبه 2 بهمن 1402
0 - 0
14:30
سه شنبه 3 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 6 بهمن 1402
شنبه 7 بهمن 1402
0 - 1
17:00
یکشنبه 8 بهمن 1402
3 - 1
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 14 بهمن 1402
یکشنبه 15 بهمن 1402
1 - 1
17:00
دوشنبه 16 بهمن 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر آذربایجان

یکشنبه 22 بهمن 1402
3 - 3
18:30
دوشنبه 23 بهمن 1402
1 - 4
14:30
سه شنبه 24 بهمن 1402
0 - 0
16:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 28 بهمن 1402
3 - 2
15:30
یکشنبه 29 بهمن 1402
1 - 0
17:30
چهارشنبه 9 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 4 اسفند 1402
2 - 1
16:30
شنبه 5 اسفند 1402
2 - 0
17:00
یکشنبه 6 اسفند 1402

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 11 اسفند 1402
شنبه 12 اسفند 1402
یکشنبه 13 اسفند 1402
2 - 3
15:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 18 اسفند 1402
شنبه 19 اسفند 1402
3 - 3
14:30
2 - 1
17:00
یکشنبه 20 اسفند 1402
3 - 1
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 27 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 25 اسفند 1402
3 - 0
18:30
شنبه 26 اسفند 1402
2 - 1
15:30
یکشنبه 27 اسفند 1402
1 - 2
18:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 28 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 10 فروردین 1403
0 - 1
16:00
شنبه 11 فروردین 1403
0 - 1
18:30
یکشنبه 12 فروردین 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 29 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 17 فروردین 1403
شنبه 18 فروردین 1403
یکشنبه 19 فروردین 1403
4 - 0
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 30 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 24 فروردین 1403
0 - 0
19:30
شنبه 25 فروردین 1403
یکشنبه 26 فروردین 1403
3 - 3
17:00
3 - 2
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 31 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 31 فروردین 1403
شنبه 1 اردیبهشت 1403
3 - 1
19:30
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
1 - 2
17:00

نتایج و برنامه بازیهای هفته 32 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 8 اردیبهشت 1403
2 - 0
18:30
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
0 - 1
16:00
دوشنبه 10 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 33 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 15 اردیبهشت 1403
یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
2 - 3
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 34 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 21 اردیبهشت 1403
5 - 1
19:30
شنبه 22 اردیبهشت 1403
0 - 1
20:00
یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
2 - 0
17:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 35 لیگ برتر آذربایجان

جمعه 28 اردیبهشت 1403
شنبه 29 اردیبهشت 1403
0 - 1
17:30
2 - 0
17:30
0 - 3
17:30
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج و برنامه بازیهای هفته 36 لیگ برتر آذربایجان

شنبه 5 خرداد 1403
0 - 1
19:30
1 - 0
19:30
یکشنبه 6 خرداد 1403

نتایج لیگ برتر آذربایجان

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 قره باغ 36 60 83
2 زیرا 36 11 58
3 صباح 36 10 58
4 سومگایت 36 -1 57
5 نفتچی 36 11 56
6 توران تووز 36 0 48
7 سابیل 36 -10 42
8 آراز نخجوان 36 -19 36
9 کاپاز 36 -28 35
10 گابالا 36 -34 26