یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول بوندسلیگا اتریش

جدول بوندسلیگا اتریش

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول بوندسلیگا اتریش را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل بوندسلیگا اتریش، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار بوندسلیگا اتریش

گل (پنالتی) بازیکن تیم
270 (39) Hans Krankl راپید وین - وینر اسپورت - فرست وینا
187 (28) Ivica Vastić اشتورم گراتس - آستریا وین - آدمیرا ویکر - لاسک - VSE سنت پولتین - فرست وینا
186 (12) Christian Mayrleb ویکر اینسبروک - آستریا وین - آدمیرا ویکر - لاسک - سالزبورگ - سوپرفاند
186 (8) Peter Pacult راپید وین - ویکر اینسبروک - آستریا وین - وینر اسپورت - بلو ویب لینز
155 (7) Alfred Drabits آستریا وین - وینر اسپورت - فرست وینا
145 (5) Mario Haas اشتورم گراتس
131 (0) Christoph Westerthaler ویکر اینسبروک - لاسک - وروارتس
129 (2) Christian Keglevits راپید وین - لاسک - سالزبورگ - وینر اسپورت
127 (8) Walter Knaller آدمیرا ویکر - بلو ویب لینز
122 (7) Toni Polster آستریا وین - سالزبورگ
120 (18) Jonathan Soriano سالزبورگ
119 (1) Gerald Haider سالزبورگ - بلو ویب لینز
117 (6) Gernot Jurtin اشتورم گراتس
117 (8) Heimo Pfeifenberger راپید وین - سالزبورگ
112 (12) Roman Wallner راپید وین - ویکر اینسبروک - آستریا وین - آدمیرا ویکر - لاسک - سالزبورگ - گرودیگ
108 (15) Zlatko Kranjčar راپید وین - VSE سنت پولتین
107 (5) Andreas Ogris آستریا وین - آدمیرا ویکر - لاسک
104 (14) Edi Glieder گرازر - ویکر اینسبروک - سالزبورگ - سوپرفاند
99 (3) Radosław Gilewicz ویکر اینسبروک - آستریا وین - سوپرفاند
99 (2) Roland Kirchler ویکر اینسبروک - سالزبورگ - سوپرفاند - آلتاخ
99 (0) Gerhard Steinkogler گرازر - ویکر اینسبروک - آستریا وین - فرست وینا
98 (32) Steffen Hofmann راپید وین
97 (9) Deni Alar راپید وین - اشتورم گراتس - کپفنبرگر
97 (7) Ronald Brunmayr گرازر - اشتورم گراتس - آستریا وین - رید - بلو ویب لینز
97 (5) Felix Gasselich گرازر - آستریا وین - لاسک - وینر اسپورت - کرمسر
96 (12) Peter Stöger راپید وین - ویکر اینسبروک - آستریا وین - آدمیرا ویکر - لاسک - فرست وینا - فیوریتنر
95 (1) Gerhard Rodax راپید وین - آدمیرا ویکر
88 (25) Herwig Drechsel گرازر - رید - بلو ویب لینز
86 (0) Alfred Roscher ویکر اینسبروک - آستریا وین - وینر اسپورت - فرست وینا - وروارتس
85 (22) Božo Bakota اشتورم گراتس
85 (2) Roland Linz اشتورم گراتس - آستریا وین - آدمیرا ویکر
84 (3) Max Hagmayr راپید وین - لاسک - بلو ویب لینز
83 (6) Václav Daněk ویکر اینسبروک
83 (11) Helmut Köglberger آستریا وین - لاسک
83 (4) Herbert Prohaska آستریا وین
82 (5) René Wagner راپید وین - مترزبورگ
81 (2) Tibor Nyilasi آستریا وین
79 (8) Herfried Sabitzer گرازر - لاسک - سالزبورگ - لئوبن
77 (17) Hannes Aigner ویکر اینسبروک - آستریا وین - آلتاخ - وینر نئوستاتر
77 (0) Ralph Hasenhüttl گرازر - آستریا وین - سالزبورگ
77 (7) Marc Janko آدمیرا ویکر - سالزبورگ
76 (2) Walter Schachner اشتورم گراتس - ویکر اینسبروک - آستریا وین - لئوبن
74 (8) Peter Hrstic کارنتین - راپید وین - ویکر اینسبروک - سالزبورگ
73 (2) Andreas Heraf راپید وین - سالزبورگ - فرست وینا - وروارتس
73 (11) Alberto Martínez آستریا وین - وینر اسپورت - بلو ویب لینز - فیوریتنر
73 (13) Hans Pirkner آستریا وین - فرست وینا
70 (4) Mario Bazina گرازر - راپید وین - آستریا وین
70 (26) Michael Liendl آستریا وین - کپفنبرگر - ولفسبرگر
70 (4) Hamdi Salihi راپید وین - رید
70 (17) Mario Zuenelli گرازر
تعداد قهرمانی تیـم هـا