لیگ کشورها

دانلود سرود رسمی باشگاه لیورپول
سرود رسمی باشگاه لیورپول
دانلود سرود رسمی باشگاه لیورپول با کیفیت عالی 320

متن سرود رسمی باشگاه لیورپول

متن انگلیسی:
When you walk through a storm, hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of the storm, there’s a golden sky
And the sweet, silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone

ترجمه فارسی:
زمانی که از طوفان گذر می کنی، سرت را بالا بگیر
و از سیاهی نترس
در پایان این طوفان، آسمانی طلایی است
و چکاوکی به زیبایی می خواند
در باد به راهت ادامه بده
زیز باران به راهت ادامه بده
اگر خسته شدی و رویاهایت در آستانه نابودی قرار گرفت
ادامه بده، ادامه بده
با امیدی در قلبت
و تو هیچگاه تنها قدم نخواهی زد
تو هیچگاه تنها قدم نخواهی زد
ادامه بده، ادامه بده
با امیدی در قلبت
و تو هیچگاه تنها قدم نخواهی زد

آخرین آهنگ های ارسالی