لیگ کشورها

دانلود سرود رسمی باشگاه چلسی
سرود رسمی باشگاه چلسی
دانلود سرود رسمی باشگاه چلسی با کیفیت عالی 320

متن سرود رسمی باشگاه چلسی

متن انگلیسی:

Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'cause Chelsea, Chelsea is our name

Here at the Bridge whether rain or fine
We can shine all the time
Home or away, come and see us play
You're welcome any day

Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'cause Chelsea, Chelsea is our name

Come to the Shed and we'll welcome you
Wear your blue and see us through
Sing loud and clear until the game is done
Sing Chelsea everyone.

ترجمه فارسی:

آبی،رنگ است.فوتبال بازی است
ما همه با هم هستیم و بردن هدف ماست
پس تشویق ما در هوای خوب و بد با توست
به خاطر چلسی،چلسی نام ماست

اینجا در بریج چه باران ببارد چه نبارد
ما همیشه می درخشیم
در خانه یا خارج از خانه،می آییم و بازیمان را می بینیم
قابلی ندارد هیچوقت

آبی،رنگ است.فوتبال بازی است
ما همه با هم هستیم و بردن هدف ماست
پس ما تشویق ما در هوای خوب و بد با توست
به خاطر چلسی،چلسی نام ماست

به کلبه ی حقیرانه ی ما بییایید ما از شما استقبال می کنیم
پیراهن های آبییتان را بپوشید و ما را تماشا کنید
سرود را بلند و بی نظیر بخوانید تا بازی تمام شود
همه از چلسی می خوانند

آخرین آهنگ های ارسالی